Hodnocení zasedání zastupitelstva města Tábor 30.5.22

splash image

Nejdůležitějším materiálem bylo memorandum o spolupráci se společnosti C-Energy Planá (CEP) na likvidaci odpadů. Principem tohoto memoranda je vyjádření předběžné vůle likvidovat komunální odpad v zařízení, které má v záměru CEP vybudovat v rámci své stávající infrastruktury. Tato spolupráce tak uzavírá kruh mezi odpady na jedné straně a do naší aglomerace dodávaným teplem na straně druhé.

Přečíst celý článek →

Hodnocení 25. zasedání zastupitelstva města Tábor

splash image

První poprázdninové zastupitelstvo se neslo v klidném duchu. Z důležitých bodů se porjednávaly body změna statutu města pro udělování ceny města, schválení výpůjčky TZMT na dobudování sportovní Haly Kvapilova a dofinancování ztráty městské autobusové dopravy (MAD).

Přečíst celý článek →

Hodnocení 23. zasedání zastupitelstva města Tábor

splash image

Poslední zasedání zastupitelstva probíhalo v poměrně klidné atmosféře. Kromě hladce schválených bodů dotací pro domácí hospic Jordán a Diakonie Rolnička a dílčích změn ve Vodárenské společnosti Táborsko, se diskuze rozběhla u dvou bodů. Tím byly body opravy hřiště u Střední zdravotnické školy a schválení peněz na opravu komunikací.

Přečíst celý článek →