splash image

Zveřejňování jmenovitého hlasování rady

| transparence

16.2.2015 rada města schválila průlomové rozhodnutí o zveřeňování jmenovitého hlasování na svých jednáních.

Rada města Tábora

1. b e r e n a v ě d o m í

informaci o pozitivních praxích při zveřejňování materiálů z jednání rady města z jiných měst

2. r o z h o d l a

o zveřejňování materiálů ze schůzí rady města a o zveřejňování jmenovitého hlasování

3. u k l á d á

tajemníkovi městského úřadu ing. Lubomíru Šrámkovi:

  • zajistit zjištění jmenovitého hlasování na schůzi rady města dle návrhu a zveřejňování jmenovitého hlasování o jednotlivých bodech jednání rady města podle předložené varianty č. 1,
  • předložit návrh na změnu jednacího řádu rady města a vydat vnitřní předpis pro zpracování a přípravu materiálů do rady města, kde bude stanovena povinnost zveřejňování důvodových zpráv předkládaných materiálů na webu města do 7 dnů od schůze rady města po dobu jednoho roku, odpovědnost vedoucích pracovníků za anonymizaci dokumentů podle příslušných zákonů,
  • zajistit neprodleně realizaci přijatého rozhodnutí ve stanoveném rozsahu v závislosti na technických možnostech s tím spojených

všem předsedům komisí rady města předkládat neprodleně po jednání příslušné komise zápis jako informační materiál pro radu města a následně tento umístit na webovou stránku města

4. d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města přijmout usnesení, které ukládá předsedům finačního a kontrolního výboru neprodleně předkládat zápisy z jednání a následně je umisťovat na webové stránky města v působnosti valné hromady společností Tělovýchovná zařízení města Tábora s. r. o, Správy lesů města Tábora s. r. o, BYTES Tábor, s.r.o. a Technických služeb Tábor s. r. o.

5. u k l á d á

jednatelům společností s.r.o. předkládat zápisy z jednání dozorčích rad jako informační materiál na schůze rady města

Je to malý krok pro úředníky, ale velký krok pro občany. Díky, pánové a dámy radní!

Co to ale znamená v praxi? Mj. nutnost pro každého hlasujícího být připraven svoje hlasování obhájit. Nojo, řeknete si jistě, to je přeci samozřejmá věc. Ale co pak tzv. politické dealy, tj. dohody ve stylu “ty odhlasuješ A a já ti za to odhlasuju B”? To jsou ta hlasování, které jsou proti přesvědčení obou aktérů, ale která ve finále mají být oboum prospěšná. To může být ve finále v pořádku, když to bude celé na férovku transparentní. Volič si sám rozhodne, zda to propěšné bylo či nikoli. Důležité je, že transparence IMHO zabrání dealům typu “ty odhlasuješ A a já ti za to dám B”, kde B je třeba trafika, úplatek, atd.

Využívejme této revoluční změny a kontrolujme své politiky! Ať víme, zda si náš hlas opravdu zasloužili a jsme schopni jim spočítat jejich “politickou zodpovědnost” na konci jejich období.

transparence

Programové prohlášení "koalice odvahy"

Tábor 2020, Piráti, Jinak! a ČSSD - koaliční partneři se za účelem řádné a odpovědné správy města Tábora a jeho rozvoje se pro období 2018 - 2022 shodli na následujících programových prioritách v jednotlivých oblastech jeho života.

Přečíst celý článek →