splash image

Participace občanů

| participace,komunikace

Všichni se diví, že lidé a především mladí lidé přestali chodit volit. Já se nedivím, když mají pocit, že svým jednáním nemohou nic změnit a radnice (nebo jiné instituce) jsou pro ně černé, neprůhledné krabičky, které nepřijímají žádnou zpětnou vazbu. Krom toho, že to tam někomu jednou za čtyři roky hodí, víc nemůžou. Zvolení ví, že na 4 roky mají definitivu, a nerušeně si pečou kšeftíky a vymýšlí nápady, které mnohdy lidé nechtějí. A občan? To vůbec, ten by mohl ještě chtít něco, co se jim nehodí do krámu.

Je až zarážející, jak se stejná situace opakuje v mnoha městech a obcích. V článku jak má komunikovat obecní zastupitelstvo a místní samospráva autor popisuje, jak si vedla místní ODSka, její komunikaci s občany ve stylu “tomu byste nerozuměl” a také mj. nastiňuje spolupráci s občany při přípravě investic. Metodu nazývá vícekolová moderovaná veřejná diskuse (setkání s možností přispět po internetu), brainstorming nápadů na určité téma, z kterého vypadne dlouhý seznam, který se dále zpracovává.

forum zdravého města

V Táboře se pořádájí fóra zdravého města. Je to akce, kterou město koná ve spolupráci s Národní síťí Zdravých měst ČR. To je organizace zaměřená na monitorování naplňování cílů místní agendy 21. Scénář akce je následovný:

 • lidé obcházejí několik stolů; každý stůl se věnuje jednomu tématu
 • u každého stolu se zapisují problémy, které lidé k tématu uvedou
 • hlasováním se vyberou dva od každého stolu, které postupují na tabuli
 • každý má dvě nálepky, které pak nalepí (zahlasuje) pro ty, které považuje za největší; 10 z nich, s nevíce hlasy je 10P města
 • několik dní na to se pak ještě (údajně) dělá průzkum na ulici, zda je těchto 10P stejně důležite pro respondenty jako pro účastníky fóra

Uspořádání akce přijde ročně město na:

 • Nájemné Střelnice a občerstvení 26 tisíc Kč
 • Propagace – plakáty – 10 tisíc Kč včetně výlepů Rengl, MHD
 • banner TGM – 1 600 Kč
 • NTR, web, FB města – v rámci běžného provozu
 • Hlídání dětí – 3 tisíce Kč
 • Moderátorka – zdarma v rámci služeb NSZM, zaměstnanci v rámci svých agend
 • Ověřovací anketa – v ulicích zdarma (studenti Střední školy spojů a informatiky) web města, městská knihovna, Infocentrum – vše v rámci agendy zaměstnanců
 • Tombola – zdarma – sponzorské dary

Celkem tedy cca 40.000 Kc. A to ještě nemám info, kolik stojí spolupráce s NSZM.

Každý ročník akce se vyhodnotí (vy)řešení 10P z předešlého. Letos jsme se setkali pouze s narychlo sesmolenou powerpointovou prezentací, jak loňských 10P nejde, není nutné, je drahé řešit. Škoda, pak je celá akce jen přátelské zalamentování si v noblesním prostředí s rautem.

online ankety

Pro mě a pro piráty obecně je ale možnost se aktivně účastnit politického života stěžejním prvekem demokracie. Chceme instituce, které jsou nejen transparentní, ale také přijímají zpětnou vazbu zvenku. Chceme ji ale získávat metodami 21. století, levně, rychle a efektivně, tj. po internetu. Existuje už mnoho nástrojů, které to umožňují. Nejjednodušší např. google forms, které by město mohlo začít pro získávání názoru lidí používat hned teď, kdyby chtělo. Je jasné, že ne všichni chtějí/mohou/umí využívat online možností (jejich počet je ale malý a bude se ještě zmenšovat). Pro ty je možné zachovat nějakou offline formu a obě pak vhodně zkombinovat.

Jinou možností je vyzkoušet tekutou demokracii. Ta umožňuje delegovat svůj hlas někomu, o kom jsme presvědčeni, že ho použije tak, jako já. Delegaci mu lze kdykoli odebrat a delegovat někoho jiného. Delegovat lze dokonce na úrovni témat, kdy mohu svou hlasovací sílu delegovat několika odborníků na různá témata. Věřím tomu, že takto by se množina lidí, využívající offline metody, ještě zmenšila. Navíc by se do rozhodování zapojilo více lidí. Ne každý má chuť, čas a znalosti sledovat vše, co se děje. Na úrovni města by to byl, dle mého, velice zajímavý experiment.

V článku o tekuté demokracii je mj. zmínka o rapidním poklesu volební účasti mladých. Na foru zdravého města padaly nápady na lepší propagaci akce, aby přilákala více mladých (věkový průměr byl odhadem 50). Já říkám - mladé nepřitáhne lepší propagace, ani raut, ani modré z nebe. Jestli chceme zapojit mladé a obecně více lidí, je potřeba:

 • nabídnout jednoduchý a rychlý způsob, jak to udělat;
 • ukázat, že výsledky danou instituci (město) zajímají a řídí se jimi (aspoň trochu).

Nic víc, nic míň.

A jak je participace důležitá pro tebe?

UPDATE: Z ankety plyne:

 • mne vůbec nezajímá: 9.1%
 • je pro mne naprosto stěžejní, snažím se aktivně se účastnit bez ohledu na možnosti, které mi radnice nabízí: 12.1%
 • participace je pro mne důležitá, ale z časových důvodů nemám možnost. Uvítám online nástroje, které mi účast zjednodušší: 78.8%

participace anketa graf

participace,komunikace

Zhodnocení čtvrtého zastupitelstva v Táboře

Zastupitelstvo města Tábora, které se konalo 4. března v prostorách Tabačky, mělo na pořadu 29 řádných bodů. Z těch byly nakonec dva staženy. Z pirátského pohledu byly nejvíce zajímavé body o připojení města k organizaci otevrenamesta.cz, ukončení prodeje bytů a debata o změnách grantových programů. Z konce zasedání je potřeba zmínit debatu o Centru pro seniory, o ubytovnách a problematice havranů.

Přečíst celý článek →

Zhodnocení třetího zastupitelstva města Tábor

V pondělí 28. ledna se uskutečnilo 3. řádné zastupitelstvo města Tábor. Ještě před zahájením se rozhořela debata na téma živého přenosu, se kterou nesouhlasili především pan Šedivý a paní Randová a to i z důvodu porušení GDPR. Tyto obavy rozptýlil František Korbel a Miloš Tuháček s tím, že se jedná o veřejné zasedání a na přenos i záznam má veřejnost právo. Tento byl tedy zprostředkován a dle informací byl dosah a zájem vysoký. Na přenos reagovalo okolo 700 lidí a průměrně jej sledovalo 30 - 35 lidí.

Přečíst celý článek →