splash image

Smart lavička za 100 litrů

| smartcity

Společnost E.ON dělá kampaň prostřednictví absurdně předražených laviček. Ve středu se na Facebookové stránce města objevil odkaz na hlasování o umístění “Chytré lavičky”. Zajímal jsem se, kolik za lavičku za 100.000 Kč bez DPH zaplatí město. Odpověď mě nepřekvapila.

E.ON kofinancuje 75% z ceny základní verze lavičky (100.000 Kč, tzn. 75.000 Kč). Zbytek ceny platí zákazník (město). Stejně tak město hradí náklady na dopravu a instalaci (5-10.000 Kč). V případě, že by chtěl příplatkové funkcionality, také je hradí sám. Nicméně situace je v praxi taková, že město bere základní verzi a taková lavička ho se vším všudy z vlastního rozpočtu vyjde na cca 35.000 Kč bez DPH.

Co to vlasně je “chytrá lavička”? Jedná se o běžnou lavičku, na jejíž zadní části je umístěno pár fotovoltaických panelů vyrábějících elektrickou energii. V přední části jsou konektory pro nabíjení mobilních telefonů. Lavička též umožní připojit se k bezplatné WIFI.

Názor nechám na čtenáři. Já bych si dovedl představit lepší využití těch peněz. Uvítal bych třeba, kdyby kdyby Tábor byl natolik ‘smart’, aby postavil do ulic kontejnery na tříděný odpad s hrdlem tak velkým, aby se do něj dal bez problémů vhodit větší pytel s nashromážděným odpadem :)

smartcity

Zhodnocení čtvrtého zastupitelstva v Táboře

Zastupitelstvo města Tábora, které se konalo 4. března v prostorách Tabačky, mělo na pořadu 29 řádných bodů. Z těch byly nakonec dva staženy. Z pirátského pohledu byly nejvíce zajímavé body o připojení města k organizaci otevrenamesta.cz, ukončení prodeje bytů a debata o změnách grantových programů. Z konce zasedání je potřeba zmínit debatu o Centru pro seniory, o ubytovnách a problematice havranů.

Přečíst celý článek →

Zhodnocení třetího zastupitelstva města Tábor

V pondělí 28. ledna se uskutečnilo 3. řádné zastupitelstvo města Tábor. Ještě před zahájením se rozhořela debata na téma živého přenosu, se kterou nesouhlasili především pan Šedivý a paní Randová a to i z důvodu porušení GDPR. Tyto obavy rozptýlil František Korbel a Miloš Tuháček s tím, že se jedná o veřejné zasedání a na přenos i záznam má veřejnost právo. Tento byl tedy zprostředkován a dle informací byl dosah a zájem vysoký. Na přenos reagovalo okolo 700 lidí a průměrně jej sledovalo 30 - 35 lidí.

Přečíst celý článek →