splash image

Fórum zdravého města Tábor 2018

Jiří Roubíček | | participace

Ve středu 14. února se v táborském společenském centru Univerzita konalo jubilejní desáté Veřejné Fórum Zdravého města Tábora. Na něm mohli přítomní občané diskutovat se zástupci města o problémech, které je ve městě trápí. Z diskuze, která byla složená z osmi tematických oblastí, vzešlo deset nových priorit, jenž budou následně ověřeny mezi obyvateli města sociologickým průzkumem. Ten je ve formě ankety na městském webu.

Priority, které postoupily do závěrečného hlasování

(tučně označené jsou priority z vítězného desatera)

 1. Aktivní role městského architekta - vznik koncepce veřejného prostoru
 2. Dostavba fotbalového stadionu v Kvapilově ulici
 3. Nesouhlas s výstavbou věznice na Všechově – aktivní postoj města
 4. Obchvat Tesco – Slapy
 5. Opatřit bio-popelnice pro bytové domy
 6. Oživit Noviny táborské radnice
 7. Participativní rozpočet - vyčlenění financí na občanské projekty, o jejichž realizaci rozhodují sami občané
 8. Podpořit projekty neziskových organizací v oblasti kultury a cestovního ruchu
 9. Podpořit spolupráci organizací pro seniory
 10. Přidat hřiště na pétanque do stávajícího Fit parku na Sídlišti Nad Lužnicí
 11. Regulovat reklamu ve veřejném prostoru historického centra města
 12. Řešit znečištění od havranů v ulici Sokolovská
 13. Sprejeři - poškozování majetku a veřejných prostor
 14. Urychlit výstavbu domova se zvláštním režimem
 15. Zavést inteligentní zastávky MHD (= elektronické informační panely, zobrazující časy příjezdů a odjezdů a čísla projíždějících linek)
 16. Zvýšit dohled na autobusovém nádraží po 17. hodině

Na fóru nechyběli ani zástupci táborských pirátů, kteří byli automaticky posazeni k takzvanému stolu mladých. Stolů bylo celkem osm, kde každý měl vlastní tematickou oblast. Těmi byli doprava, životní prostředí, sociální služby, kultura, vzdělávání, sport, rozvoji města a veřejný pořádek. U jednotlivých stolů probíhala diskuse, z níž vzešlo několik námětů, ze kterých se poté vybraly dvě stěžejní priority. Pro každý stůl a tedy i pro každé téma.

Ze stolu mladých vzešly dvě stěžejní priority a to:

 1. Participativní rozpočet - vyčlenění financí na občanské projekty, o jejichž realizaci rozhodnou sami občané
 2. Aktivní role městského architekta - vznik koncepce veřejného prostoru Obě dvě priority se dostaly v konečném hlasování, kdy každý zúčastněný fóra měl dva hlasy, do top 10. Za to jsme byli šťastni, protože obě tyto priority jsou obsaženy v dlouhodobém programu táborských Pirátů.

Fórum na mě působilo spíše jako sešlost lidí starší generace, kteří si sem kromě řešení svých problémů přišli pro občerstvení a věcné dary, než jako fórum občanů napříč generacemi. Čím to bylo zapříčiněno nevím, ale zřejmě tím, že mladší generace buď nemá zájem o podobná fóra a nebo čas konání akce, kdy spousta lidí je ještě v zaměstnání a nebo má jiné povinnosti a hodilo by se jim konání v pozdějších hodinách. Možná i tím je ovlivněn výčet priorit.

Václav Klecanda dodává:

Mne se organizace fora nelíbí už dlouho. Stojí dost peněz, koná se pouze jednou za rok a není zhodnoceno, zda vzniklé náměty jsou realizovatelné. Ale je to celkem jedno, protože již několik ročníků se ve vyhodnocení setkáváme spíše s odůvodněním, proč ten který úkol nemohl být splněn. Kdyby se forum konalo několikrát do roka na půdě městského úřadu v jednací síni, náměty se vždy posoudily, zda jsou realizovatelné a o průběhu realizace by město informovalo, považoval bych to za přínosné.

Bližší informace z průběhu fóra naleznete buď ve videu anebo v tiskové zprávě z konání fóra.

participace

Zhodnocení čtvrtého zastupitelstva v Táboře

Zastupitelstvo města Tábora, které se konalo 4. března v prostorách Tabačky, mělo na pořadu 29 řádných bodů. Z těch byly nakonec dva staženy. Z pirátského pohledu byly nejvíce zajímavé body o připojení města k organizaci otevrenamesta.cz, ukončení prodeje bytů a debata o změnách grantových programů. Z konce zasedání je potřeba zmínit debatu o Centru pro seniory, o ubytovnách a problematice havranů.

Přečíst celý článek →

Zhodnocení třetího zastupitelstva města Tábor

V pondělí 28. ledna se uskutečnilo 3. řádné zastupitelstvo města Tábor. Ještě před zahájením se rozhořela debata na téma živého přenosu, se kterou nesouhlasili především pan Šedivý a paní Randová a to i z důvodu porušení GDPR. Tyto obavy rozptýlil František Korbel a Miloš Tuháček s tím, že se jedná o veřejné zasedání a na přenos i záznam má veřejnost právo. Tento byl tedy zprostředkován a dle informací byl dosah a zájem vysoký. Na přenos reagovalo okolo 700 lidí a průměrně jej sledovalo 30 - 35 lidí.

Přečíst celý článek →