splash image

Stanovisko k výběrovým řízením na ředitele ZŠ a MŠ

Martin Mareda | | vzdělání,stanoviska

Odbor školství městského úřadu Tábor pod vedením místostarostky Michaely Petrové připravuje výběrová řízení na pozice ředitelů táborských základních a mateřských škol. Piráti tuto snahu vítají a plně ji podporují.

Není pravda, že se jedná o útok na stávající ředitele. Ti se mohou přihlásit také a obhájit své místo. Jedná se o snahu dát prostor těm nejlepším, kteří přinesou modernější, lepší a odbornější vizi, a posunou tak školu dál. Prodlužováním funkčního období stávajících ředitelů politickým rozhodnutím toho jistě nedosáhneme.

Jako Piráti chceme, aby se vedoucí pracovníci rozvíjeli a rozvíjeli koncepci i samotné fungování škol a ne, aby se školství zabetonovalo ve statusu quo. Všichni bychom pak měli chtít, aby vedení našich škol aktivně sledovalo moderní trendy ve vzdělávání. A nejedná se jen o trendy ve vzdělávání žáků samotných, ale především učitelů.

Uvědomujeme si však, že výběrové řízení dává jistou šanci pro chybu ve výběru. Proto by mělo být maximálně transparentní a rozhodovací komise by se měla především skládat z odborníků, nikoli politiků. Tak se může dosáhnout toho, aby nový ředitel/ka byl/a tou nejlepší volbou po odborné a profesní stránce.

Pokud chceme pro školství a naše děti to nejlepší, dejme nejkvalitnějším lidem s tou nejoptimálnější vizí a odborností šanci školu a děti vést. A to jinak než přes výběrové řízení nejde.

vzdělání,stanoviska

Zhodnocení čtvrtého zastupitelstva v Táboře

Zastupitelstvo města Tábora, které se konalo 4. března v prostorách Tabačky, mělo na pořadu 29 řádných bodů. Z těch byly nakonec dva staženy. Z pirátského pohledu byly nejvíce zajímavé body o připojení města k organizaci otevrenamesta.cz, ukončení prodeje bytů a debata o změnách grantových programů. Z konce zasedání je potřeba zmínit debatu o Centru pro seniory, o ubytovnách a problematice havranů.

Přečíst celý článek →

Zhodnocení třetího zastupitelstva města Tábor

V pondělí 28. ledna se uskutečnilo 3. řádné zastupitelstvo města Tábor. Ještě před zahájením se rozhořela debata na téma živého přenosu, se kterou nesouhlasili především pan Šedivý a paní Randová a to i z důvodu porušení GDPR. Tyto obavy rozptýlil František Korbel a Miloš Tuháček s tím, že se jedná o veřejné zasedání a na přenos i záznam má veřejnost právo. Tento byl tedy zprostředkován a dle informací byl dosah a zájem vysoký. Na přenos reagovalo okolo 700 lidí a průměrně jej sledovalo 30 - 35 lidí.

Přečíst celý článek →