splash image

Stanovisko k výběrovým řízením na ředitele ZŠ a MŠ

Martin Mareda | | vzdělání,stanoviska

Odbor školství městského úřadu Tábor pod vedením místostarostky Michaely Petrové připravuje výběrová řízení na pozice ředitelů táborských základních a mateřských škol. Piráti tuto snahu vítají a plně ji podporují.

Není pravda, že se jedná o útok na stávající ředitele. Ti se mohou přihlásit také a obhájit své místo. Jedná se o snahu dát prostor těm nejlepším, kteří přinesou modernější, lepší a odbornější vizi, a posunou tak školu dál. Prodlužováním funkčního období stávajících ředitelů politickým rozhodnutím toho jistě nedosáhneme.

Jako Piráti chceme, aby se vedoucí pracovníci rozvíjeli a rozvíjeli koncepci i samotné fungování škol a ne, aby se školství zabetonovalo ve statusu quo. Všichni bychom pak měli chtít, aby vedení našich škol aktivně sledovalo moderní trendy ve vzdělávání. A nejedná se jen o trendy ve vzdělávání žáků samotných, ale především učitelů.

Uvědomujeme si však, že výběrové řízení dává jistou šanci pro chybu ve výběru. Proto by mělo být maximálně transparentní a rozhodovací komise by se měla především skládat z odborníků, nikoli politiků. Tak se může dosáhnout toho, aby nový ředitel/ka byl/a tou nejlepší volbou po odborné a profesní stránce.

Pokud chceme pro školství a naše děti to nejlepší, dejme nejkvalitnějším lidem s tou nejoptimálnější vizí a odborností šanci školu a děti vést. A to jinak než přes výběrové řízení nejde.

vzdělání,stanoviska

Hodnocení zasedání zastupitelstva města Tábor 30.5.22

Nejdůležitějším materiálem bylo memorandum o spolupráci se společnosti C-Energy Planá (CEP) na likvidaci odpadů. Principem tohoto memoranda je vyjádření předběžné vůle likvidovat komunální odpad v zařízení, které má v záměru CEP vybudovat v rámci své stávající infrastruktury. Tato spolupráce tak uzavírá kruh mezi odpady na jedné straně a do naší aglomerace dodávaným teplem na straně druhé.

Přečíst celý článek →

Hodnocení 25. zasedání zastupitelstva města Tábor

První poprázdninové zastupitelstvo se neslo v klidném duchu. Z důležitých bodů se porjednávaly body změna statutu města pro udělování ceny města, schválení výpůjčky TZMT na dobudování sportovní Haly Kvapilova a dofinancování ztráty městské autobusové dopravy (MAD).

Přečíst celý článek →