splash image

Lídrem kandidátky komunálek 2018 bude Václav Klecanda

Martin Mareda | | volby,tz

Na včerejším setkání Táborských Pirátů se, jako hlavní téma, řešila osoba lídra kandidátky pro podzimní komunální volby. Po krátké debatě byl zvolen Mgr. Václav Klecanda, programátor a systémový architekt, mladý muž s širokým technickým přehledem v problematice otevřenosti a „chytrosti“ měst. Mimo to je velkým fandou transparence a moderního přístupu k fungování veřejných institucí. Zároveň je to člověk nenapojený na žádnou z podnikatelských či politických “part”.

Miloš Tuháček: mám z této volby radost. I s ohledem na čtyři roky osvědčovanou názorovou shodu mezi pirátskou částí JINAK! a mnou jsem se pak sám rozhodl rovněž podpořit Piráty svou kandidaturou.

Martin Mareda: myslim, že Vašek má velkou šanci věci měnit, protože ví jak zapojit moderní technologie a má k tomu velké odhodlání. Ostatně to projevoval už několik let v rámci Jinak! Proto měl i moji podporu.

volby,tz

Zhodnocení čtvrtého zastupitelstva v Táboře

Zastupitelstvo města Tábora, které se konalo 4. března v prostorách Tabačky, mělo na pořadu 29 řádných bodů. Z těch byly nakonec dva staženy. Z pirátského pohledu byly nejvíce zajímavé body o připojení města k organizaci otevrenamesta.cz, ukončení prodeje bytů a debata o změnách grantových programů. Z konce zasedání je potřeba zmínit debatu o Centru pro seniory, o ubytovnách a problematice havranů.

Přečíst celý článek →

Zhodnocení třetího zastupitelstva města Tábor

V pondělí 28. ledna se uskutečnilo 3. řádné zastupitelstvo města Tábor. Ještě před zahájením se rozhořela debata na téma živého přenosu, se kterou nesouhlasili především pan Šedivý a paní Randová a to i z důvodu porušení GDPR. Tyto obavy rozptýlil František Korbel a Miloš Tuháček s tím, že se jedná o veřejné zasedání a na přenos i záznam má veřejnost právo. Tento byl tedy zprostředkován a dle informací byl dosah a zájem vysoký. Na přenos reagovalo okolo 700 lidí a průměrně jej sledovalo 30 - 35 lidí.

Přečíst celý článek →