splash image

K řešení problému s havrany Piráti radí: sdílejte

Václav Klecanda | | zdravemesto,tz

Problém s přemnoženými havrany v Táboře trápí obyvatele již několik let. Nyní, když se objevil jako jeden z deseti priorit Zdravého města, se dotčení politici a úředníci probudili a snaží se ukázat, že něco ve věci dělají. Piráti vítají toto probuzení jako příležitost ke změně. Rádi by, aby data o počtech a hranicích havraních kolonií město zveřejnilo s cílem analyzovat, jak se situace vyvíjí. Ocenili by také sdílení koncepce řešení problému - tzn. jaká opatření se plánují, s jakým cílem a především pak sdílení zkušeností, co funguje a co ne, s ostatními městy nejen v Česku.

Problém s havrany není nový a město a jeho obyvatele trápí. Nevypadá to ale, že by ho město řešilo.

Pasivitu lidé vnímají, protože město s nimi nesdílí skoro nic. Je nutné, pakliže nějaká je, o aktivitě informovat občany neustále a to například ve vyhrazené stránce na webu města. Popsat jaká opatření proběhla, s jakým výsledkem a co se plánuje dál

Důležité je však i spolupracovat s ostatními městy, která stejný problém řeší, a sdílet navzájem zkušenosti co funguje a co ne.

Piráti tedy radí:

všechny informace sdílejte a spolupracujte. Jedině tak je možné mluvit o odpovědném přístupu, který by obyvatelé postižených lokalit rádi viděli.

zdravemesto,tz

Zhodnocení čtvrtého zastupitelstva v Táboře

Zastupitelstvo města Tábora, které se konalo 4. března v prostorách Tabačky, mělo na pořadu 29 řádných bodů. Z těch byly nakonec dva staženy. Z pirátského pohledu byly nejvíce zajímavé body o připojení města k organizaci otevrenamesta.cz, ukončení prodeje bytů a debata o změnách grantových programů. Z konce zasedání je potřeba zmínit debatu o Centru pro seniory, o ubytovnách a problematice havranů.

Přečíst celý článek →

Zhodnocení třetího zastupitelstva města Tábor

V pondělí 28. ledna se uskutečnilo 3. řádné zastupitelstvo města Tábor. Ještě před zahájením se rozhořela debata na téma živého přenosu, se kterou nesouhlasili především pan Šedivý a paní Randová a to i z důvodu porušení GDPR. Tyto obavy rozptýlil František Korbel a Miloš Tuháček s tím, že se jedná o veřejné zasedání a na přenos i záznam má veřejnost právo. Tento byl tedy zprostředkován a dle informací byl dosah a zájem vysoký. Na přenos reagovalo okolo 700 lidí a průměrně jej sledovalo 30 - 35 lidí.

Přečíst celý článek →