splash image

Koncepční přístup

Václav Klecanda | | it,nazory,koncepce

Často slýcháme že vznikají nějaké koncepce, nebo je naopak něco nekoncepční. Dost často se však stává, že zůstane jen u koncepce samotné, ale nijak se pak nedodržuje. Koncepci Piráti chápou jako popis stavu, kam se chceme posunout a jaké kroky je k tomu potřeba učinit.

Na jednotlivých koncepcích by měli spolupracovat nezávislí odborníci (a to i z řad veřejnosti). Na základě nejmodernějších poznatků z daného oboru by měl být připravený dokument, který je přijatý s co nejširším souhlasem všech politiků i úředníků, a ti jej následně dodržují a respektují. Koncepce dají jednotlivým oblastem fungování města jasná pravidla. Fungování města bude pak předvídatelné a měřitelné.

Každá koncepce by měla obsahovat 3 fáze:

 • start: popis současného stavu
 • kroky: seznam konkrétních kroků, které je potřeba učinit. Některé se dají dělat souběžně, takže celý proces může být překvapivě krátký. Je také možné si je, po splnění, odškrtnout a mít tak možnost sledovat pokrok a měřit jej.
 • cíl: popis, kam mají kroky dospět.

Nejlepší vysvětlení je příklad. Pojďme si tedy ukázat, jak by mohly vypadat koncepce v podání Pirátů. (následuje odbornější text):

Koncepce IT

Cíl

Vytvoření informačního systému (IS), který bude:

 • zastřešovat veškeré agendy
 • otevřený (používat otevřené zdrojové kódy a formáty)
 • zabezpečený
 • mít strojově ovladatelné rozhraní (API) + webovou aplikaci (WA), která umožní uživatelsky přívětivým způsobem s API komunikovat úředníkům nebo občanům
 • kompatibilní s nařízením GDPR
 • možnost každý dokument digitálně podepsat

Díky IS s těmito vlastnostmi je možné:

 • přejít na otevřený, zdarma dostupný software
 • radikálně snížit nároky na hardware a tudíž výdaje na počítačovou výbavu
 • přestat tisknout papíry
 • minimalizovat opakující se akce nebo vznik chyb (díky komplexním validacím)

Start

Seznam agend a software, který se na ně v současnosti používá Informace zda stávající software nabizi API

Kroky

 • Umožnit čtení ze software, které API má a vyjednávat s dodavateli o možnostech a podmínkách přidat API k software, který jej nemá. Cílem je balík “modulů”, které poskytují API
 • Vyvinout WA - webovou aplikaci, která jednotlivé moduly zastřeší v jednoduchou, uživatelsky přívětivou aplikaci.
 • V případě, že některé moduly nevyhovují požadavkům (např. na otevřenost kódu, nebo cenu provozu), lze je postupně nahrazovat jinými, novými.

Na veškerých krocích lze spolupracovat s ostatními městy, protože historicky mají stejné nebo podobné softwarové vybavení a stejný cíl. Spolupracovat na koordinovaném vývoji software lze v rámci společné organizace, například účastí v organizaci www.otevrenamesta.cz.

Závěr

Vytvoření i takto jednoduché koncepce umožňuje jasně ukázat, kde jsme, kam se chceme posunout a jaké konkrétní kroky proto hodláme udělat. Je to stanovení jasného plánu, který má veřejnost možnost sledovat, měřit a případně kritizovat.

it,nazory,koncepce

Zhodnocení čtvrtého zastupitelstva v Táboře

Zastupitelstvo města Tábora, které se konalo 4. března v prostorách Tabačky, mělo na pořadu 29 řádných bodů. Z těch byly nakonec dva staženy. Z pirátského pohledu byly nejvíce zajímavé body o připojení města k organizaci otevrenamesta.cz, ukončení prodeje bytů a debata o změnách grantových programů. Z konce zasedání je potřeba zmínit debatu o Centru pro seniory, o ubytovnách a problematice havranů.

Přečíst celý článek →

Zhodnocení třetího zastupitelstva města Tábor

V pondělí 28. ledna se uskutečnilo 3. řádné zastupitelstvo města Tábor. Ještě před zahájením se rozhořela debata na téma živého přenosu, se kterou nesouhlasili především pan Šedivý a paní Randová a to i z důvodu porušení GDPR. Tyto obavy rozptýlil František Korbel a Miloš Tuháček s tím, že se jedná o veřejné zasedání a na přenos i záznam má veřejnost právo. Tento byl tedy zprostředkován a dle informací byl dosah a zájem vysoký. Na přenos reagovalo okolo 700 lidí a průměrně jej sledovalo 30 - 35 lidí.

Přečíst celý článek →