splash image

Koncepční přístup

Václav Klecanda | | it,nazory,koncepce

Často slýcháme že vznikají nějaké koncepce, nebo je naopak něco nekoncepční. Dost často se však stává, že zůstane jen u koncepce samotné, ale nijak se pak nedodržuje. Koncepci Piráti chápou jako popis stavu, kam se chceme posunout a jaké kroky je k tomu potřeba učinit.

Na jednotlivých koncepcích by měli spolupracovat nezávislí odborníci (a to i z řad veřejnosti). Na základě nejmodernějších poznatků z daného oboru by měl být připravený dokument, který je přijatý s co nejširším souhlasem všech politiků i úředníků, a ti jej následně dodržují a respektují. Koncepce dají jednotlivým oblastem fungování města jasná pravidla. Fungování města bude pak předvídatelné a měřitelné.

Každá koncepce by měla obsahovat 3 fáze:

 • start: popis současného stavu
 • kroky: seznam konkrétních kroků, které je potřeba učinit. Některé se dají dělat souběžně, takže celý proces může být překvapivě krátký. Je také možné si je, po splnění, odškrtnout a mít tak možnost sledovat pokrok a měřit jej.
 • cíl: popis, kam mají kroky dospět.

Nejlepší vysvětlení je příklad. Pojďme si tedy ukázat, jak by mohly vypadat koncepce v podání Pirátů. (následuje odbornější text):

Koncepce IT

Cíl

Vytvoření informačního systému (IS), který bude:

 • zastřešovat veškeré agendy
 • otevřený (používat otevřené zdrojové kódy a formáty)
 • zabezpečený
 • mít strojově ovladatelné rozhraní (API) + webovou aplikaci (WA), která umožní uživatelsky přívětivým způsobem s API komunikovat úředníkům nebo občanům
 • kompatibilní s nařízením GDPR
 • možnost každý dokument digitálně podepsat

Díky IS s těmito vlastnostmi je možné:

 • přejít na otevřený, zdarma dostupný software
 • radikálně snížit nároky na hardware a tudíž výdaje na počítačovou výbavu
 • přestat tisknout papíry
 • minimalizovat opakující se akce nebo vznik chyb (díky komplexním validacím)

Start

Seznam agend a software, který se na ně v současnosti používá Informace zda stávající software nabizi API

Kroky

 • Umožnit čtení ze software, které API má a vyjednávat s dodavateli o možnostech a podmínkách přidat API k software, který jej nemá. Cílem je balík “modulů”, které poskytují API
 • Vyvinout WA - webovou aplikaci, která jednotlivé moduly zastřeší v jednoduchou, uživatelsky přívětivou aplikaci.
 • V případě, že některé moduly nevyhovují požadavkům (např. na otevřenost kódu, nebo cenu provozu), lze je postupně nahrazovat jinými, novými.

Na veškerých krocích lze spolupracovat s ostatními městy, protože historicky mají stejné nebo podobné softwarové vybavení a stejný cíl. Spolupracovat na koordinovaném vývoji software lze v rámci společné organizace, například účastí v organizaci www.otevrenamesta.cz.

Závěr

Vytvoření i takto jednoduché koncepce umožňuje jasně ukázat, kde jsme, kam se chceme posunout a jaké konkrétní kroky proto hodláme udělat. Je to stanovení jasného plánu, který má veřejnost možnost sledovat, měřit a případně kritizovat.

it,nazory,koncepce

Shrnutí desáteho zasedání zastupitelstva

V pondělí 18. listopadu se uskutečnilo další řádné zasedání Zastupitelstva města Tábor. Pro nás zásadní body, které se projednávali, byly Schválení dotace pro neziskovou organizaci Fokus, podání žádosti o dotaci na výstavbu Centra pro Seniory, podání žádosti na 1. etapu revitalizace Sídliště nad Lužnicí a schválení záměru financování výstavby víceúčelové haly Mír. Bod, který se týkal úpravy Vyhlášky o odpadech, se z důvodu pozdního doručení materiálů stáhnul a bude se projednávat na prosincovém zasedání.

Přečíst celý článek →

Shrnutí prvního pirátského roku na radnici

Je tomu přibližně rok, co jsem na táborské radnici začal působit v roli místostarosty. Od té doby se nám s koaličními kolegy povedlo prosadit některé základní pirátské myšlenky a zahájit práci na koncepčních a strategických projektech v dalších oblastech. Také jsem za tu dobu ztratil některé iluze (nikoliv ideály) a stále se učím. 🙂 Do druhé čtvrtiny funkčního období vykračuji se stejným odhodláním, i když reálnějším očekáváním.

Přečíst celý článek →