splash image

Koncepce odpadového hospodářství

Václav Klecanda | | odpady,nazory,koncepce

Odpady se pomalu dostávájí do popředí zájmu radnic. Vdyť do několika málo let má výrazně klesnout podíl skládkovaného odpadu. Piráti mají v tomto jasno: nejlepší je pokud možno odpad nevyprodukovat. Když už jej vyprodukuji, tak ho vytřídím a umožním jej recyklovat. Teprve pak, ojediněle, přichází na řadu směsný odpad.

Cíl

 • lidé třídí odpad na co nejmenší složky
 • lidé jsou informováni co se s jakými složkami po vytřídění děje a proč
 • jsou dostupná online data kolik se podařilo čeho vytřídit a kolik bylo směsného odpadu
 • biologický odpad je tříděný do komunitních kompostérů a zpracovává se co nejblíže místu vzniku
 • třídění je maximálně usnadněné instalací kontejnerů, košů a také jednoduchým procesem objednání adekvátně velkého kontejneru do větších provozů/kanceláří a informování o nutnosti jej vyvézt
 • kontejnery jsou vyvážené s optimální frekvencí, protože většina je vybavená čidlem naplněnosti, data se automaticky analyzují a u každého je známa statistika, jak rychle se plní
 • město i městské společnosti jdou samy příkladem v třídění a tuto svou činnost prezentují v médiích
 • je zajištěná recyklace separovaných složek odpadu
 • občané jsou cíleně informováni o způsobech zabraňování vzniku zbytečných odpadů, jakožto nejlepší strategii boje s odpady

Start

 • jsou rozmístěné kontejnery na plasty, papír, sklo, řídce kartonové obaly, kovy
 • kontejnery mají nevyhovující vstupní otvory pro případ vhození celé dávky odpadu shromážděného např. v tašce
 • kontejnery bývají přeplněné

Kroky

 • vytvořit směrnici o nutnosti třídit odpad na úřadech a městských společnostech a nainstalovat tam koše
 • rozmístit kontejntery na hliník, kovy a tetrapaky všude, kde nejsou; mohou být menší
 • na základě rešerše s odborníky vytvořit plán na podobu, instalaci, osvětu a fungování komunitních kompostérů na biologický odpad
 • zrevidovat smlouvu se společností Rumpold, zda vyžaduje dostatečné úsilí o co nejširší a nejjednodušší třídění. Pakliže ne, ukončit ji a analyzovat, zda outsourcing těchto služeb je pro město výhodný
 • zprovoznit systém pozitivní motivace pro třídění odpadu formou finanční odměny (např. www.mojeodpadky.cz)
 • vytvořit jednoduchý formulář na webu, který umožní objednat:
  • vyvážení kontejneru
  • prodej/pronájem kontejneru samotného
odpady,nazory,koncepce

Shrnutí desáteho zasedání zastupitelstva

V pondělí 18. listopadu se uskutečnilo další řádné zasedání Zastupitelstva města Tábor. Pro nás zásadní body, které se projednávali, byly Schválení dotace pro neziskovou organizaci Fokus, podání žádosti o dotaci na výstavbu Centra pro Seniory, podání žádosti na 1. etapu revitalizace Sídliště nad Lužnicí a schválení záměru financování výstavby víceúčelové haly Mír. Bod, který se týkal úpravy Vyhlášky o odpadech, se z důvodu pozdního doručení materiálů stáhnul a bude se projednávat na prosincovém zasedání.

Přečíst celý článek →

Shrnutí prvního pirátského roku na radnici

Je tomu přibližně rok, co jsem na táborské radnici začal působit v roli místostarosty. Od té doby se nám s koaličními kolegy povedlo prosadit některé základní pirátské myšlenky a zahájit práci na koncepčních a strategických projektech v dalších oblastech. Také jsem za tu dobu ztratil některé iluze (nikoliv ideály) a stále se učím. 🙂 Do druhé čtvrtiny funkčního období vykračuji se stejným odhodláním, i když reálnějším očekáváním.

Přečíst celý článek →