splash image

Koncepce odpadového hospodářství

Václav Klecanda | | odpady,nazory,koncepce

Odpady se pomalu dostávájí do popředí zájmu radnic. Vdyť do několika málo let má výrazně klesnout podíl skládkovaného odpadu. Piráti mají v tomto jasno: nejlepší je pokud možno odpad nevyprodukovat. Když už jej vyprodukuji, tak ho vytřídím a umožním jej recyklovat. Teprve pak, ojediněle, přichází na řadu směsný odpad.

Cíl

 • lidé třídí odpad na co nejmenší složky
 • lidé jsou informováni co se s jakými složkami po vytřídění děje a proč
 • jsou dostupná online data kolik se podařilo čeho vytřídit a kolik bylo směsného odpadu
 • biologický odpad je tříděný do komunitních kompostérů a zpracovává se co nejblíže místu vzniku
 • třídění je maximálně usnadněné instalací kontejnerů, košů a také jednoduchým procesem objednání adekvátně velkého kontejneru do větších provozů/kanceláří a informování o nutnosti jej vyvézt
 • kontejnery jsou vyvážené s optimální frekvencí, protože většina je vybavená čidlem naplněnosti, data se automaticky analyzují a u každého je známa statistika, jak rychle se plní
 • město i městské společnosti jdou samy příkladem v třídění a tuto svou činnost prezentují v médiích
 • je zajištěná recyklace separovaných složek odpadu
 • občané jsou cíleně informováni o způsobech zabraňování vzniku zbytečných odpadů, jakožto nejlepší strategii boje s odpady

Start

 • jsou rozmístěné kontejnery na plasty, papír, sklo, řídce kartonové obaly, kovy
 • kontejnery mají nevyhovující vstupní otvory pro případ vhození celé dávky odpadu shromážděného např. v tašce
 • kontejnery bývají přeplněné

Kroky

 • vytvořit směrnici o nutnosti třídit odpad na úřadech a městských společnostech a nainstalovat tam koše
 • rozmístit kontejntery na hliník, kovy a tetrapaky všude, kde nejsou; mohou být menší
 • na základě rešerše s odborníky vytvořit plán na podobu, instalaci, osvětu a fungování komunitních kompostérů na biologický odpad
 • zrevidovat smlouvu se společností Rumpold, zda vyžaduje dostatečné úsilí o co nejširší a nejjednodušší třídění. Pakliže ne, ukončit ji a analyzovat, zda outsourcing těchto služeb je pro město výhodný
 • zprovoznit systém pozitivní motivace pro třídění odpadu formou finanční odměny (např. www.mojeodpadky.cz)
 • vytvořit jednoduchý formulář na webu, který umožní objednat:
  • vyvážení kontejneru
  • prodej/pronájem kontejneru samotného
odpady,nazory,koncepce

Zhodnocení čtvrtého zastupitelstva v Táboře

Zastupitelstvo města Tábora, které se konalo 4. března v prostorách Tabačky, mělo na pořadu 29 řádných bodů. Z těch byly nakonec dva staženy. Z pirátského pohledu byly nejvíce zajímavé body o připojení města k organizaci otevrenamesta.cz, ukončení prodeje bytů a debata o změnách grantových programů. Z konce zasedání je potřeba zmínit debatu o Centru pro seniory, o ubytovnách a problematice havranů.

Přečíst celý článek →

Zhodnocení třetího zastupitelstva města Tábor

V pondělí 28. ledna se uskutečnilo 3. řádné zastupitelstvo města Tábor. Ještě před zahájením se rozhořela debata na téma živého přenosu, se kterou nesouhlasili především pan Šedivý a paní Randová a to i z důvodu porušení GDPR. Tyto obavy rozptýlil František Korbel a Miloš Tuháček s tím, že se jedná o veřejné zasedání a na přenos i záznam má veřejnost právo. Tento byl tedy zprostředkován a dle informací byl dosah a zájem vysoký. Na přenos reagovalo okolo 700 lidí a průměrně jej sledovalo 30 - 35 lidí.

Přečíst celý článek →