splash image

Tábor. Kulturní město bez vlastního kulturáku a s festivalem, co stojí na místě

Jan Příbramský | | nazory,kultura

Tábor bezpochyby bylo a je jedním z nejkulturnějších měst v jižních Čechách. Vyrostla zde celá řada umělců a skupin a vznikla spousta organizací zabývajících se kulturou nejen na místní a republikové úrovni, ale i na té světové. Vyjmenovat všechny je takřka nemožné, stejně jako je nemožné obsáhnout v článku celou problematiku Kultury a její podpory v našem městě. Co by ale město mělo dělat a mít pod kontrolou, jsou jistě tři zásadní body. Těmi jsou dotace a dotační politika, vyšší podpora okrajových stylů kultury, protože ta mainstreamová si na sebe vydělá a v neposlední řadě akce městem pořádané.

Jak podpořit umělce a pořadatele? Co novým kulturákem?

I díky předešlým vedením města přišlo město o vlastní kulturák. Ať už se jedná o ten na Pražském sídlišti, nebo o Střelnici. O to smutnější to je situace, kdy Milenium v současné době nefunguje, město nemá vlastní prostor pro cca pět set lidí a například v sousedním Písku má město nejen kulturní dům, ale k tomu i krásnou Sladovnu. Jednoznačným cílem města by tak mělo být tuhle situaci napravit a mít vlastní prostory, kde by se mohli pořádat nejen koncerty, ale i různé přednášky, výstavy, workshopy a další akce s kulturou spojené nezávisle na tom, jestli se to majiteli objektu vyplatí anebo ne. Příkladem nám je například DEPO2015 v Plzni anebo už výše zmíněná Sladovna. A kam takové prostory umístit? Jako vhodné se nabízí buď různá takřka opuštěná místa, jakými jsou například prostory táborské sladovny, anebo začlenění takového projektu do dalšího rozvoje města, například do připravované městské části Dvorce. Doufáme, že souhlas s tímto projektem najdeme napříč celým politickým spektrem.

Město by také nemělo zapomínat na Lesní amfiteátr Pintovka. Ten v dobách své slávy přivítal nespočet koncertů a festiválků a jeho dnešní podoba je více než tristní. Cílem města by měla být určitě co nejrychlejší rekonstrukce prostoru a navrácení zašlé slávy. Amfiteátr se nachází na krásném místě, a pokud by se vyřešila i dostupnost parkování, mohli by se zde pořádat akce pro širokou veřejnost celou letní sezónu. Hezké a rychlé řešení do doby, než dojde k opravě Pintovky, nabídla ve své úvaze táborská Pirátka Jindra Matlachová, která by si přála malé pódium a plátno na nově opravené Sokolské plovárně.

Oba tyto prostory, nový kulturák a Pintovka, by pak měli být stěžejními prvky pro zajištění kultury pořádané městem a měli by být jakousi konkurencí komerčním subjektům, jakými jsou Palcát, Střelnice a Kotnov. Zároveň by to měla být jedna z možností jak podpořit spolky, sdružení a jednotlivce, kteří neúnavně drží kulturu ve městě a kteří kolikrát nemají kde se prezentovat anebo kde pořádat akce, aniž by se museli strachovat o to, kolik prodělají.

Táborská setkání a další akce pořádané městem

Město je na poli kultury velice aktivní a pořádá celou řadu kulturních akcí. Jejich úspěšnost nyní nechceme hodnotit, ale vzhledem k narůstající nespokojenosti s akcí největší – tedy s Táborskými slavnostmi, přispějeme i my svojí troškou do mlýna. Festival sice za poslední ročníky doznal pár změn, například ohňostroj v sobotu, ale fakticky se celá léta jedná o ten samý koncept a pro spoustu obyvatel města je spíše nutným zlem, než setkáváním se. Z nadhledu lze říct, že jde o kolikrát prapodivnou kombinaci historie a mainstreamovou popkulturou. Otázkou pak je, doopravdy takhle mají vypadat setkání? Neříkáme, že je špatné zvát populární hudebníky, ale neměli by být Táborská setkání především o setkávání a historii? Nebo o prohlubování vztahů mezi partnerskými městy?

Námi zamýšlený koncept by byl postavený na několika různých částech festivalu. První částí by určitě měla být zachování té historické. Tábor má být na svou husitskou historii pyšný a hlavně na ní by měl stavět svojí popularitu, protože i díky ní se vymyká ostatním podobně velkým městům v republice. Další částí, kterou za Piráty navrhujeme, by mohli být různě rozmístěná pódia, která by byla žánrově určená pro různé generace. Tedy například folkové a dechové soubory pro starší generaci, rockové a bluesové pro střední a pak moderní hudba pro tu generaci nejmladší. Nosnými vystupujícími by měli být převážně místní skupiny a skupiny z partnerských měst vhodně doplněné známějšími interprety.

Samozřejmostí by měl být i pestrý doprovodný program nejen pro děti. Prostě takový, aby si všichni přišli na to své a nemuseli kvůli festivalu utíkat z města. Díky tomuhle konceptu bez největších a nejdražších hvězd by se mohl ve výsledku snížit náklad a vstupné by se mohlo snížit, ne-li dokonce na některé části zrušit úplně. Město je plné nadšenců, kteří by se do takové podoby festivalu jistě rádi zapojili a věříme, že by rádi s pořádáním tak významné akce pomohli.

Piráti tohle téma několikrát otevřeli na svých setkáních, na nichž vždy dospěli ke stejnému názoru. Chce to změnu a chce to celospolečenskou shodu. I proto v budoucnu plánujeme setkání s občany na toto téma, aby tato pro město významná setkání doznala změny, na které bude co největší shoda.

Dotační politika a investice do Kultury

V městě už dlouhou dobu fungují dotace na kulturu a jsou více či méně úspěšné. Proč více či méně? Piráti si myslí, že v oblasti dotací, a to nejen do kultury, chybí zpětná analýza úspěšnosti. I tady je tedy zapotřebí koncept. Město by mělo mít zadání, připravované před vypisováním takového programu, postaveno tak, aby bylo po vyčerpání jasné, zdali byla daná dotace doopravdy použita tak, jak město předpokládalo a zdali byla podpora úspěšná. Nejhorším způsobem je určitě hodnocení takové, že všechny faktury a účtenky byly dodány správně a že je na nich napsáno to, co tam napsáno být má. Každý subjekt potřebuje pro svojí podporu jiné věci a tak by mělo být posuzování citlivější a věcnější.

Cílem dotací na kulturu má být jednoznačně podpora různých akcí a spolků, kteří nemohou na financování svých zájmů a akcí dosáhnout jinak a jejich společenská prospěšnost je jasná. Nejhorším způsobem by pak bylo financování subjektů, kteří sice umí napsat žádost, ale pak ke konci roku pořádají nesmyslné akce, jen aby nemuseli něco vracet.

Určitě by stálo za zamyšlení, jestli by město také nemělo mít opět vlastní plakátovací plochy a takovým subjektům je nabízet zdarma, stejně jako je zdarma nabízí na webových stránkách. Minimalizovala by se tím skutečnost, že poměrná část dotací je využitá na plakáty a především pak na jejich výlep, který je ve spoustě případů nelegální. Už jen protože plakáty se dají vždy dobře zaúčtovat a nemusí se řešit, zdali náhodou to není mimo vypsaný program.

Graffiti je uměním ulice

Tábor, stejně jako většina měst v republice se potýká s problematikou graffiti. Tento fenomén, který ve své novodobé podobě vznikl v USA na konci 60. let, rozděluje společnost už spoustu let, stejně tak ale „vychoval“ spoustu úspěšných umělců a designérů. Vymýtit nelze, lze ale snížit frekvenci toho nelegálního tím legálním.

Pirátským řešením v Táboře jsou jednoznačně další legální plochy s jednoduchými pravidly. Legál, jak se taková plocha mezi sprejery nazývá, je tu oficiálně jeden a to u skateparku na Sídlišti nad Lužnicí. Dalším takovým prostorem bylo v minulosti respirium u Základní školy Zborovská, i když i to je víceméně tolerované dodnes. Oba tyto prostory by jednoznačně měli být vyhlášeny legálními plochami oficiálně a veřejně a ideálně by se měli vytipovat další plochy, kde by se buď tito začínající umělci a nadšenci mohli realizovat, anebo by je mohlo město využít pro vlastní propagaci velice neotřelým způsobem. Příkladem můžou být elektro rozvodny u nádraží nebo na Sídlišti nad Lužnicí.

A proč mají Piráti takový názor? Protože na většině těchto ploch již graffiti v nějaké podobě jsou a situace nemůže být horší, ba naopak lepší. Ze všech možných lokalit se nabízí zeď okolo loděnice u Jordánu, zeď mezi Náchodským sídlištěm a zimním stadionem a nebo betonová zeď pod finančním úřadem.

Piráti jsou od svého počátku s kulturou spjati a tak je toto téma u nás hodně důležité. O to víc je pro nás obsáhlé a proto nebudeme kulturu řešit jako celek, ale spíš jako jednotlivé oblasti kultury. Nechceme přivírat oči a myslet si, že naše názory a řešení jsou ta nejlepší, proto uvítáme zapojení veřejnosti s nápady a názory, aby výsledek bylo pokud možno to nejlepší. Sledujte tedy náš web a facebook a nebojte se reagovat. Konstruktivní kritiku, nápady a názory uvítáme.

nazory,kultura

Jednání zastupitelstva 27.1.2020

Na včerejším předlouhém jednání zastupitelstva stojí za vypíchnutí 4 témata. Velká diskuse se rozhořela na téma kulturních grantů. Ohledně spolupořadatelství mistrovství světa v cyklokrosu náš negativní názor trvá. V bodě různé se poté řešil participativní rozpočet a strategický plán rozvoje města.

Přečíst celý článek →

Piráti se zabývají mj. i revitalizací Pintovky

Revitalizace lesoparku Pintovka je součástí programového prohlášení “koalice odvahy”, jak někteří současnou vládu Tábora nazývají. Místní sdružení Pirátů Tábor se rozhodlo, že část rozpočtu investuje do architektonické mini-studie, jak by revitalizace mohla vypadat. Sešly se dva návrhy a výsledek vypadá moc pěkně.

Přečíst celý článek →