splash image

Martin Mareda

admin | | volby,kandidatka

Kdo jsi a co děláš?

Jmenuji se Martin Mareda, je mi 42 let. Pocházím z Chrudimi, ale v Táboře žiji už od roku 1982. Po studiích na Jihočeské univerzitě (učitelství pro střední školy) jsem zamířil do Centra Auritus, kde pracuji již sedmnáctým rokem se závislými osobami a jejich rodinami. Jsem ženatý a mám tři děti. Velkým koníčkem je hudba, jak pasivně tak aktivně v kapele Peshata.

Proč Piráti?

S Pirátskou stranou už spolupracuji přes dva roky a největším motivem vstupu pro mě byl racionální pohled na autorský zákon a transparentnost ve všech směrech. Hodně jsem si užíval obě volební kampaně (krajské a parlamentní volby), na kterých bylo krásně vidět, že když se něco dělá s velkým nasazením, entuziasmem a čistotou myšlenek, výsledek stojí za to.

Co tě v Táboře trápí, co bys udělal jinak?

V komunálu bych se chtěl věnovat sociálním otázkám, protože jsem „z fochu“. Chci, aby financování sociálních služeb mělo nějakou hlavu a patu a ne, aby se sociální služby stávaly nástrojem politických hrátek, jako tomu bylo například na jarním zastupitelstvu města. Další velké téma je dostupné bydlení. Přesto, že Tábor disponuje velkým bytovým fondem, poptávka po nájemním bydlení vysoko přesahuje nabídku. Komunální program bude i tuhle oblast řešit. Velkým problémem je i dostupnost zubařů, pediatrů a dalších specialistů. Ačkoliv má obec velmi omezené možnosti, jak tento nedostatek řešit, věřím, že pobídkami (výhodnější nájmy, bezúročné půjčky, atd.) bychom doktory do Tábora přilákat mohli. Dalším tématem je určitě tepelné hospodářství.
Spory s Táborskou teplárnou nabývají na intenzitě a vše směřuje k radikálnímu rozetnutí problému. Piráti u toho budou a pohlídáme, aby občané Tábora z toho vzešli jako vítězové. Konkrétně to znamená, že nebudou rukojmími v tomto sporu, vyúčtování tepla se ztransparentní a tím může dojít i ke zlevnění služeb. Viz současné prověřování Energetického regulačního úřadu ceny tepla, za kterou ho teplárna prodávala v roce 2015.

volby,kandidatka

Piráti Tábor v roce 2020

Na začátku nového roku se sluší ohlédnout se za rokem předešlým. Minulý rok nás bohužel postihla epidemie koronaviru, která zasáhla do všech oblastí lidského života a zabránila vzniku většího množství předpokládaných inovací. V Táboře v prvé řadě bylo totiž důležité bezpečně zajistit chod města a současně pomoci těm nejzranitelnějším a nejzasaženějším. Díky úsilí celého radničního týmu jsme nastalou situaci zvládli a připravili se svědomitě i na druhou vlnu epidemie

Přečíst celý článek →