splash image

Otevřená radnice

Václav Klecanda | | nazory,otevrenost

Město, které aktivně sdílí vše, co může, aby občané viděli, co dělá a co plánuje v budoucnu. Město, které je otevřené názorům svých občanů a odborné veřejnosti. To je vize, kterou mají Piráti o Táboře. Jedině tak lze získat důvěru v to, že je řízené správně, že neplýtvá prostředky a že umožňuje občanům účastnit se - participovat na jeho fungování.

Všude tam, kde si již uvědomili, jaké výhody otevřenost přináší, již mají na webových stránkách rozklikávací rozpočet až na úroveň faktur a veškerá data kterými město operuje, přístupná a strojově čitelná. Mají své vize zformulované do koncepcí, podle kterých jednotlivé úřednické složky postupují. Ne náhodou na většině radnic takto progresivních měst figurují Piráti. Takto nebývalý skok v otevřenosti se pojí právě s využitím informačních technologií. A na tomto poli Piráti excelují.

Víte že? „Rozklikávací rozpočet je způsob, jak jednoduše a srozumitelně prezentovat hospodaření radnice na internetu. Jedná se o jedno z nejefektivnějších protikorupčních opatření.“

V Táboře se již podařilo některé kroky směrem k otevřenosti udělat. V loňském roce sdružení Jinak! tlačilo na procesní ukotvení postupu přípravy a realizace stavebních investic. Z pera člena kontrolního výboru Vítězslava Dohnala vzešel dokument, který tento proces popsal a navíc měl ambici do něj aspoň trochu vtáhnout veřejnost. Proces přípravy velkých investic byl do té doby obestřený tajemstvím. Tento dokument zastupitelstvo přijalo usnesením, které nařizovalo připravované investice zveřejňovat na webu. Některé akce na webu sice visí, nejsou však všechny a zveřejňované informace zdaleka nedostačují k tomu, aby veřejnost mohla přípravu staveb nějak sledovat. Investice za desítky milionů tak stále zůstávají bez veřejné kontroly.

Víte že? Usnesení je stručným popisem jednání zastupitelstva a obsahuje krátký závěr diskutovaných bodů. Usnesení je vždy součástí zápisu z jednání, který najdete na internetových stránkách města. Oproti usnesení je podrobnější, obsahuje názory diskutujících a také kdo a jak hlasoval.

Dalším, velice důležitým krokem k otevřenosti je zveřejňování jmenovitého hlasování radních, zápisu z jejich jednání a materiálů k jednání. Na radě města vzniká většina důležitých rozhodnutí. Od února 2015 se tak veřejnost dozví, kdo pro co na radě zvedl ruku. Může tedy zkontrolovat své politiky, zda opravdu plní předvolební sliby, nenechat se příště koupit koblihou nebo párkem s pivem, a opravdu jim to spočítat ve volbách.

Mnoho kroků k pirátskému standardu otevřeného města ale stále zbývá udělat. Proto táborští Piráti mají v programu městský transparentní účet, rozklikávací a srozumitelný rozpočet až na úroveň faktur, všechna data dostupná ve strojově čitelné formě a otevřených formátech (open data). Povedeme veřejný online kalendář vedení města a evidenci lobbistických schůzek.

Otevřenost musí být také směrem dovnitř. To znamená možnost občana být vyslyšen, nebo komunikovat a vyřizovat agendu po internetu. Proto od Pirátů lze čekat především odstranění komunikačních bariér mezi městem a občany. Budeme tlačit na možnost vyřizovat veškerou agendu s městem i přes internet, ale také na vzájemnou provázanost dat, aby nebylo třeba s úřady komunikovat vícekrát. Navíc, jestliže se nerozjede uspokojivá forma participativního rozpočtu, který se na fóru Zdravého města, díky přítomným pirátům, podařilo prosadit jako jednu z deseti priorit, budeme chtít nápravu.

Víte že? „Participativní rozpočet je procesem přímé demokracie. Díky němu mohou obyvatelé diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu. Jde o nástroj zapojení veřejnosti do procesu rozhodování skrze formulování prioritních oblastí rozpočtu, tvorbu konkrétních projektů, jejich výběr a následně volbu.“

prázdný wen táborské ČSSD

ano nemá ani web, hahaha

Uvidíme, co do té doby nabídnou na poli otevřenosti ostatní politické strany. Nyní žádný ze subjektů nemá, s výjimkou T2020 a Jinak!, program do komunálních voleb na svých webových stránkách. Dozajista na něm všichni usilovně pracují, jako třeba ČSSD :) (na obrázku), nebo ANO, které ani nemá doménu a po informacích, co je to ANO v Táboře, ani vidu ani slechu.

Můžou se koneckonců u Pirátů inspirovat, na našem webu máme program již od března. Bude pak zaručena shoda na konkrétních opatřeních, když od nás něco okopírují :)

Nezbývá tedy věřit, že otevřenost a transparentnost si do programu vetknou všichni.

nazory,otevrenost

Piráti Tábor v roce 2020

Na začátku nového roku se sluší ohlédnout se za rokem předešlým. Minulý rok nás bohužel postihla epidemie koronaviru, která zasáhla do všech oblastí lidského života a zabránila vzniku většího množství předpokládaných inovací. V Táboře v prvé řadě bylo totiž důležité bezpečně zajistit chod města a současně pomoci těm nejzranitelnějším a nejzasaženějším. Díky úsilí celého radničního týmu jsme nastalou situaci zvládli a připravili se svědomitě i na druhou vlnu epidemie

Přečíst celý článek →