splash image

Jiří Roubíček

admin | | volby,kandidatka

Kdo jsi a co děláš?

Mé jméno je Jiří Roubíček a bydlím v Táboře. Vystudoval jsem SPŠS v Táboře a poté jsem absolvoval bakalářské studium na Provozně ekonomické fakultě na ČZU v Praze. Je mi 32 let, jsem šťastně ženatý a mám jednoho syna. Pracoval jsem v centrále Vodafonu pro ČR a dnes podnikám. Starám se o krásný penzion v srdci Tábora. Zájímám se o politiku, finance, ekonomiku, cestování, sport a kulturu. Jsem jeden ze zakladatelů spolku Taboard, který se již 15 let v Táboře stará o mladé lidi, kteří se zabývají extrémními sporty, skateboardingem, snowboardingem a dalšími volnočasovými aktivitami včetně kulturních akcí.

Proč Piráti?

Politika mě zajímala už na střední škole. Jak plynul čas, narůstal ve mně pocit, že sledovat ji jen zpovzdálí nestačí. Po studiích a svém nastěhování zpět do rodného Tábora jsem dospěl do bodu, kdy nedokážu již jen nečinně přihlížet, ale považuji za nutné se aktivně zapojit. Z toho důvodu jsem začal spolupracovat s Piráty v Táboře. Piráti pro mne byli jasnou volbou, protože co slibují, to dodrží a líbí se mi jejich program, především transparentnost ve všech směrech a ambice zjednodušit stát pomocí technologií.

Co tě v Táboře trápí, co bys udělal jinak?

V Táboře mne nejvíce trápí neschopnost táborské politické špičky správně komunikovat s občany o jejich problémech a to, že jim nedokáží předat informace o důležitých věcech o kterých rozhodují. Chtěl bych tyto, pro mne zásadní neduhy, změnit a zjednodušit komunikaci mezi radnicí a všemi občany a více naslouchat hlasu Táboráků. Chtěl bych se také zaměřit na finance - na správné přerozdělování peněz z rozpočtu města, které musí být transparentní a musí být pečlivá zpětná kontrola, jak se peníze utrácejí. Takže dost řečí a pusťte nás na ně!

volby,kandidatka

Zhodnocení čtvrtého zastupitelstva v Táboře

Zastupitelstvo města Tábora, které se konalo 4. března v prostorách Tabačky, mělo na pořadu 29 řádných bodů. Z těch byly nakonec dva staženy. Z pirátského pohledu byly nejvíce zajímavé body o připojení města k organizaci otevrenamesta.cz, ukončení prodeje bytů a debata o změnách grantových programů. Z konce zasedání je potřeba zmínit debatu o Centru pro seniory, o ubytovnách a problematice havranů.

Přečíst celý článek →

Zhodnocení třetího zastupitelstva města Tábor

V pondělí 28. ledna se uskutečnilo 3. řádné zastupitelstvo města Tábor. Ještě před zahájením se rozhořela debata na téma živého přenosu, se kterou nesouhlasili především pan Šedivý a paní Randová a to i z důvodu porušení GDPR. Tyto obavy rozptýlil František Korbel a Miloš Tuháček s tím, že se jedná o veřejné zasedání a na přenos i záznam má veřejnost právo. Tento byl tedy zprostředkován a dle informací byl dosah a zájem vysoký. Na přenos reagovalo okolo 700 lidí a průměrně jej sledovalo 30 - 35 lidí.

Přečíst celý článek →