splash image

Pavel Moravec

admin | | volby,kandidatka

Kdo jsi a co děláš?

Jmenuji se Pavel Moravec a je mi 38 let. Před osmi lety jsem se z Prahy vrátil zpět do Tábora. Vystudoval jsem aplikovanou informatiku a ekonomii - jsou pro mne nejen prací, ale také koníčkem. V korporátní a akademické sféře (např. Raiffeisenbank, VŠFS) jsem realizoval několik projektů změřených na využití dat a IT k co nejefektivnějšímu fungování organizací a ke komunikaci a udržování dlouhodobých vztahů s klienty těchto organizací. Jako hráč a trenér se aktivně věnuji fotbalu a gymnastice. Fascinují mne data a makroekonomie. Zajímá mne společenské a politické dění jak v ČR, tak ve světě.

Proč Piráti?

Pro Piráty jsou efektivnost fungování veřejné správy, komunikace s občany, transparentnost a jednoduchý přístup k informacím zásadní témata. Stejně tak pro mne. „Tradiční“ české politické strany se tomuto trendu spíše brání a řešení neustále odkládají. I přesto, že postupy zaměřené na tyto oblasti, vyzkoušené a využívané v soukromé sféře či akademickém prostředí, se již mnoho let ve světě úspěšně prosazují i ve veřejné správě. Ve prospěch občanů. Příkladem budiž „digitální“ Estonsko či britská „jednotka Šťouch“.

Co tě v Táboře trápí, co bys udělal jinak?

Tábor potřebuje efektivní obousměrnou online komunikaci mezi občany a městem a přesun těžiště práce od byrokracie k realizaci konkrétních opatření. Chci se na ní podílet. Město není atraktivní pro svobodné lidi ve věku mezi 20 a 35 lety. Nemáme žádnou vysokou školu a máme velmi omezenou nabídku kvalifikovaných, dobře placených pracovních míst či částečných úvazků mimo veřejnou správu. Rozporuplné jsou např. projekty obnovy Budějovické ulice či dopravní spojky k průmyslové zóně na Vožické ulici. Táborská sídliště považuji za výrazně podfinancovaná. Pojďme to spolu změnit!

volby,kandidatka

Piráti Tábor v roce 2020

Na začátku nového roku se sluší ohlédnout se za rokem předešlým. Minulý rok nás bohužel postihla epidemie koronaviru, která zasáhla do všech oblastí lidského života a zabránila vzniku většího množství předpokládaných inovací. V Táboře v prvé řadě bylo totiž důležité bezpečně zajistit chod města a současně pomoci těm nejzranitelnějším a nejzasaženějším. Díky úsilí celého radničního týmu jsme nastalou situaci zvládli a připravili se svědomitě i na druhou vlnu epidemie

Přečíst celý článek →