splash image

Resumé besedy o přeložce Chýnovská - Vožická

Martin Mareda | | beseda,přeložka,doprava

Ve čtvrtek 31. května jsme uspořádali veřejnou besedu o přeložce Chýnovská - Vožická (PCHV). Měla za cíl osvětlit vývoj projektu, který byl popsán v článku Odysea a diskutovat o alternativě - “Valentově spojce”. Pozvání přijal pan starosta Ing. Jiří Fišer a vedoucí odboru dopravy Ing. Jan Pávek.

Besedu zahájil Vašek Klecanda prezentací, ve které shrnul vývoj projektu na základě informací, které obdržel od města a Jihočeského kraje, získaných díky četným žádostem podle paragrafu 106. Prezentace nastínila okruhy, o kterých se následně debatovalo. Oboum hostům patří velký dík, že ve svém volnu přišli a byli ochotni odpovídat na mnohdy emotivní dotazy. Přezevšechno byla diskuse většinou kultivovaná.

Valentova spojka

Na nápad využít existující cestu - “Valentovu spojku” - jako alternativní vedení severní větve přeložky reagoval Ing. Pávek:

Díval jsem se, pozemky jsou dostatečně široké, ale napojení na silnici na Vožici by byl problém. Je tam nepřehledný horizont. Navíc by bylo potřeba odbagrovat stávající povrch a udělat i podloží, což je pro město moc drahé.

Návrh kruhové křižovatky

V rámci diskuse jsme se mj. dozvěděli, že:

  • plánovaná úrovňová křižovatka (kruhový objezd, viz obrázek) se silnicí I/19 má již výjimku a tedy zelenou
  • nezpoplatnění D3 v úseku Čekanice - Měšice bude trvalé, údajné znovuzpoplatnění byl informační šum

Průmyslová zóna

Starosta nevidí nutnost rozšiřovat průmyslovou zónu za každou cenu, protože již existují další v Plané a Chotovinách. Na místech, které jsou v současném uzemním plánu by rád viděl firmy nabízející vyšší přidanou hodnotu. Dalším rozšiřování se však v blízké budousnosti neplánuje. V tomto pohledu jsou Piráti za jedno.

V závěru z publika zazněl dotaz:

Takže stavba je již připravena a čeká se na to, až kraj na ni najde finance. Takže nikdo už nic měnit nechce. Je to tak?

Odpověd zněla, že v podstatě ano, ale možná z podzimních voleb vzejde nová politická reprezentace, která to bude vidět jinak.

Závěr

Besedy o strategických tématech jsou potřeba. Už jen protože se jedná o vhodný způsob, jak komunikovat důležitá témata, které na webových stránkách města chybí. Věřím, že nebude poslední svého druhu.

beseda,přeložka,doprava

Piráti Tábor v roce 2020

Na začátku nového roku se sluší ohlédnout se za rokem předešlým. Minulý rok nás bohužel postihla epidemie koronaviru, která zasáhla do všech oblastí lidského života a zabránila vzniku většího množství předpokládaných inovací. V Táboře v prvé řadě bylo totiž důležité bezpečně zajistit chod města a současně pomoci těm nejzranitelnějším a nejzasaženějším. Díky úsilí celého radničního týmu jsme nastalou situaci zvládli a připravili se svědomitě i na druhou vlnu epidemie

Přečíst celý článek →