splash image

Resumé besedy o přeložce Chýnovská - Vožická

Martin Mareda | | beseda,přeložka,doprava

Ve čtvrtek 31. května jsme uspořádali veřejnou besedu o přeložce Chýnovská - Vožická (PCHV). Měla za cíl osvětlit vývoj projektu, který byl popsán v článku Odysea a diskutovat o alternativě - “Valentově spojce”. Pozvání přijal pan starosta Ing. Jiří Fišer a vedoucí odboru dopravy Ing. Jan Pávek.

Besedu zahájil Vašek Klecanda prezentací, ve které shrnul vývoj projektu na základě informací, které obdržel od města a Jihočeského kraje, získaných díky četným žádostem podle paragrafu 106. Prezentace nastínila okruhy, o kterých se následně debatovalo. Oboum hostům patří velký dík, že ve svém volnu přišli a byli ochotni odpovídat na mnohdy emotivní dotazy. Přezevšechno byla diskuse většinou kultivovaná.

Valentova spojka

Na nápad využít existující cestu - “Valentovu spojku” - jako alternativní vedení severní větve přeložky reagoval Ing. Pávek:

Díval jsem se, pozemky jsou dostatečně široké, ale napojení na silnici na Vožici by byl problém. Je tam nepřehledný horizont. Navíc by bylo potřeba odbagrovat stávající povrch a udělat i podloží, což je pro město moc drahé.

Návrh kruhové křižovatky

V rámci diskuse jsme se mj. dozvěděli, že:

  • plánovaná úrovňová křižovatka (kruhový objezd, viz obrázek) se silnicí I/19 má již výjimku a tedy zelenou
  • nezpoplatnění D3 v úseku Čekanice - Měšice bude trvalé, údajné znovuzpoplatnění byl informační šum

Průmyslová zóna

Starosta nevidí nutnost rozšiřovat průmyslovou zónu za každou cenu, protože již existují další v Plané a Chotovinách. Na místech, které jsou v současném uzemním plánu by rád viděl firmy nabízející vyšší přidanou hodnotu. Dalším rozšiřování se však v blízké budousnosti neplánuje. V tomto pohledu jsou Piráti za jedno.

V závěru z publika zazněl dotaz:

Takže stavba je již připravena a čeká se na to, až kraj na ni najde finance. Takže nikdo už nic měnit nechce. Je to tak?

Odpověd zněla, že v podstatě ano, ale možná z podzimních voleb vzejde nová politická reprezentace, která to bude vidět jinak.

Závěr

Besedy o strategických tématech jsou potřeba. Už jen protože se jedná o vhodný způsob, jak komunikovat důležitá témata, které na webových stránkách města chybí. Věřím, že nebude poslední svého druhu.

beseda,přeložka,doprava

Shrnutí desáteho zasedání zastupitelstva

V pondělí 18. listopadu se uskutečnilo další řádné zasedání Zastupitelstva města Tábor. Pro nás zásadní body, které se projednávali, byly Schválení dotace pro neziskovou organizaci Fokus, podání žádosti o dotaci na výstavbu Centra pro Seniory, podání žádosti na 1. etapu revitalizace Sídliště nad Lužnicí a schválení záměru financování výstavby víceúčelové haly Mír. Bod, který se týkal úpravy Vyhlášky o odpadech, se z důvodu pozdního doručení materiálů stáhnul a bude se projednávat na prosincovém zasedání.

Přečíst celý článek →

Shrnutí prvního pirátského roku na radnici

Je tomu přibližně rok, co jsem na táborské radnici začal působit v roli místostarosty. Od té doby se nám s koaličními kolegy povedlo prosadit některé základní pirátské myšlenky a zahájit práci na koncepčních a strategických projektech v dalších oblastech. Také jsem za tu dobu ztratil některé iluze (nikoliv ideály) a stále se učím. 🙂 Do druhé čtvrtiny funkčního období vykračuji se stejným odhodláním, i když reálnějším očekáváním.

Přečíst celý článek →