splash image

Odstraníme komunikační bariéry

Václav Klecanda | | volby,program

Koncepční přístup, otevřenost a participativní rozpočet. To jsou naše recepty pro odstranění komunikačních bariér v Táboře. To je druhý pilíř našeho volebního programu pro podzimní komunální volby.

Koncepční přístup při správě tak velkého organismu, jakým město bezesporu je, je stěžejní. Jeho výhody jsem rozvedl už v květnu. Nejdůležitější ale je, že koncepce dají jednotlivým oblastem fungování města jasná pravidla. Fungování města bude pak předvídatelné a měřitelné.

Důležité však je i bourání informačních bariér vůči občanům. Je potřeba ukazovat, co se na radnici a při jednáních na ní děje a proč. Buduje to důvěru k radniční reprezentaci a jejímu působení. Piráti sami půjdou příkladem a veškerá rozhodnutí budou předem deklarovat a zdůvodňovat.

Za důležitou považujeme i možnost se podílet na věcech veřejných. Proto prosazujeme participativní rozpočet. Je to nástroj, který umožňuje aktivním lidem přijít s nápadem, prezentovat ho a získávat si pro něj podporu mezi ostatními lidmi. Nápady s dostatečnou podporou pak radnice zrealizuje. Výsledkem jsou projekty, které chtějí sami lidé.

Proto:

  • Chceme koncepční řízení - předvídatelné, jasné směřování. Do zpracování koncepcí zapojíme odborníky i z řad veřejnosti.
  • Informace o řízení města budou veřejně dostupné. Od jednání zastupitelstva nebo městských orgánů a firem, přes rozpočet nebo investiční plánování, až po registr smluv.
  • Připravíme participativní rozpočet - nástroj pro zapojení lidí do rozhodování a umožníme jim se kreativně zapojit
  • Budeme pečlivě prezentovat, co a proč děláme. Nemlžíme.

Více v sekci volby

volby,program

Piráti Tábor v roce 2020

Na začátku nového roku se sluší ohlédnout se za rokem předešlým. Minulý rok nás bohužel postihla epidemie koronaviru, která zasáhla do všech oblastí lidského života a zabránila vzniku většího množství předpokládaných inovací. V Táboře v prvé řadě bylo totiž důležité bezpečně zajistit chod města a současně pomoci těm nejzranitelnějším a nejzasaženějším. Díky úsilí celého radničního týmu jsme nastalou situaci zvládli a připravili se svědomitě i na druhou vlnu epidemie

Přečíst celý článek →