splash image

Odstraníme komunikační bariéry

Václav Klecanda | | volby,program

Koncepční přístup, otevřenost a participativní rozpočet. To jsou naše recepty pro odstranění komunikačních bariér v Táboře. To je druhý pilíř našeho volebního programu pro podzimní komunální volby.

Koncepční přístup při správě tak velkého organismu, jakým město bezesporu je, je stěžejní. Jeho výhody jsem rozvedl už v květnu. Nejdůležitější ale je, že koncepce dají jednotlivým oblastem fungování města jasná pravidla. Fungování města bude pak předvídatelné a měřitelné.

Důležité však je i bourání informačních bariér vůči občanům. Je potřeba ukazovat, co se na radnici a při jednáních na ní děje a proč. Buduje to důvěru k radniční reprezentaci a jejímu působení. Piráti sami půjdou příkladem a veškerá rozhodnutí budou předem deklarovat a zdůvodňovat.

Za důležitou považujeme i možnost se podílet na věcech veřejných. Proto prosazujeme participativní rozpočet. Je to nástroj, který umožňuje aktivním lidem přijít s nápadem, prezentovat ho a získávat si pro něj podporu mezi ostatními lidmi. Nápady s dostatečnou podporou pak radnice zrealizuje. Výsledkem jsou projekty, které chtějí sami lidé.

Proto:

  • Chceme koncepční řízení - předvídatelné, jasné směřování. Do zpracování koncepcí zapojíme odborníky i z řad veřejnosti.
  • Informace o řízení města budou veřejně dostupné. Od jednání zastupitelstva nebo městských orgánů a firem, přes rozpočet nebo investiční plánování, až po registr smluv.
  • Připravíme participativní rozpočet - nástroj pro zapojení lidí do rozhodování a umožníme jim se kreativně zapojit
  • Budeme pečlivě prezentovat, co a proč děláme. Nemlžíme.

Více v sekci volby

volby,program

Zhodnocení čtvrtého zastupitelstva v Táboře

Zastupitelstvo města Tábora, které se konalo 4. března v prostorách Tabačky, mělo na pořadu 29 řádných bodů. Z těch byly nakonec dva staženy. Z pirátského pohledu byly nejvíce zajímavé body o připojení města k organizaci otevrenamesta.cz, ukončení prodeje bytů a debata o změnách grantových programů. Z konce zasedání je potřeba zmínit debatu o Centru pro seniory, o ubytovnách a problematice havranů.

Přečíst celý článek →

Zhodnocení třetího zastupitelstva města Tábor

V pondělí 28. ledna se uskutečnilo 3. řádné zastupitelstvo města Tábor. Ještě před zahájením se rozhořela debata na téma živého přenosu, se kterou nesouhlasili především pan Šedivý a paní Randová a to i z důvodu porušení GDPR. Tyto obavy rozptýlil František Korbel a Miloš Tuháček s tím, že se jedná o veřejné zasedání a na přenos i záznam má veřejnost právo. Tento byl tedy zprostředkován a dle informací byl dosah a zájem vysoký. Na přenos reagovalo okolo 700 lidí a průměrně jej sledovalo 30 - 35 lidí.

Přečíst celý článek →