splash image

Mimořádné zastupitelstvo kvůli teplárně

admin | | energetika,zastupitelstvo

Na pondělí 18. června svolal starosta Jiří Fišer mimořádné jednání zastupitelstva. Na pořadu je jediný bod - valná hromada společnosti Teplárna Tábor, a.s. . Zástupci teplárny chtějí na valné hromadě navolit nové orgány společnosti a rozdělit zisk za rok 2017 ve výši bezmála 3 miliony korun. S navrhovaným postupem zástupce města Piráti plně souhlasí.

Město navrhuje, stejně jako teplárna, část zisku dát na sociální fond. Odmítá ale další část rozdělit do tantiém funkcionářům společnosti. Ti by si přišli k extra bonusu ke své měsíční výplatě:

Představenstvo společnosti: celkem 520 379,41 Kč

  • Ing. Miloslav Holba - předseda představenstva - 197 744, 17 Kč
  • Ing. Petr Kristek - člen představenstva - 161 317, 62 Kč
  • Petr Novák - člen představenstva - 161 317, 62 Kč

Dozorčí rada: celkem 332 701,59 Kč

  • Marc Müller - předseda dozorčí rady - 126 426,61 Kč
  • Ing. Ivo Ludvík - člen dozorčí rady - 103 137,49 Kč
  • Ing. Ladislav Tumpach - člen dozorčí rady - 103 137,49 Kč

S postupem města piráti naprosto souhlasí. Ve světle pochybností, které na hospodaření teplárny vrhá vyšetřování ze strany ERU, není možné ani náznakem přemýšlet o vyplácení jakýchkoli bonusů pro vedení společnosti.

energetika,zastupitelstvo

Zhodnocení čtvrtého zastupitelstva v Táboře

Zastupitelstvo města Tábora, které se konalo 4. března v prostorách Tabačky, mělo na pořadu 29 řádných bodů. Z těch byly nakonec dva staženy. Z pirátského pohledu byly nejvíce zajímavé body o připojení města k organizaci otevrenamesta.cz, ukončení prodeje bytů a debata o změnách grantových programů. Z konce zasedání je potřeba zmínit debatu o Centru pro seniory, o ubytovnách a problematice havranů.

Přečíst celý článek →

Zhodnocení třetího zastupitelstva města Tábor

V pondělí 28. ledna se uskutečnilo 3. řádné zastupitelstvo města Tábor. Ještě před zahájením se rozhořela debata na téma živého přenosu, se kterou nesouhlasili především pan Šedivý a paní Randová a to i z důvodu porušení GDPR. Tyto obavy rozptýlil František Korbel a Miloš Tuháček s tím, že se jedná o veřejné zasedání a na přenos i záznam má veřejnost právo. Tento byl tedy zprostředkován a dle informací byl dosah a zájem vysoký. Na přenos reagovalo okolo 700 lidí a průměrně jej sledovalo 30 - 35 lidí.

Přečíst celý článek →