splash image

Mimořádné zastupitelstvo kvůli teplárně

admin | | energetika,zastupitelstvo

Na pondělí 18. června svolal starosta Jiří Fišer mimořádné jednání zastupitelstva. Na pořadu je jediný bod - valná hromada společnosti Teplárna Tábor, a.s. . Zástupci teplárny chtějí na valné hromadě navolit nové orgány společnosti a rozdělit zisk za rok 2017 ve výši bezmála 3 miliony korun. S navrhovaným postupem zástupce města Piráti plně souhlasí.

Město navrhuje, stejně jako teplárna, část zisku dát na sociální fond. Odmítá ale další část rozdělit do tantiém funkcionářům společnosti. Ti by si přišli k extra bonusu ke své měsíční výplatě:

Představenstvo společnosti: celkem 520 379,41 Kč

  • Ing. Miloslav Holba - předseda představenstva - 197 744, 17 Kč
  • Ing. Petr Kristek - člen představenstva - 161 317, 62 Kč
  • Petr Novák - člen představenstva - 161 317, 62 Kč

Dozorčí rada: celkem 332 701,59 Kč

  • Marc Müller - předseda dozorčí rady - 126 426,61 Kč
  • Ing. Ivo Ludvík - člen dozorčí rady - 103 137,49 Kč
  • Ing. Ladislav Tumpach - člen dozorčí rady - 103 137,49 Kč

S postupem města piráti naprosto souhlasí. Ve světle pochybností, které na hospodaření teplárny vrhá vyšetřování ze strany ERU, není možné ani náznakem přemýšlet o vyplácení jakýchkoli bonusů pro vedení společnosti.

energetika,zastupitelstvo

Piráti Tábor v roce 2020

Na začátku nového roku se sluší ohlédnout se za rokem předešlým. Minulý rok nás bohužel postihla epidemie koronaviru, která zasáhla do všech oblastí lidského života a zabránila vzniku většího množství předpokládaných inovací. V Táboře v prvé řadě bylo totiž důležité bezpečně zajistit chod města a současně pomoci těm nejzranitelnějším a nejzasaženějším. Díky úsilí celého radničního týmu jsme nastalou situaci zvládli a připravili se svědomitě i na druhou vlnu epidemie

Přečíst celý článek →