splash image

Dostupnost stomatologické péče v Táboře

Martin Mareda | | nazory,sluzby

„Nevíte, jaký zubař v Táboře bere nový pacienty?“ Tato otázka se v posledních měsících dost často objevuje nejen na sociálních sítích a odpověď na ní je bohužel negativní.
I když obce mají u této problematiky malé možnosti, táborští Piráti chtějí tento problém řešit, a proto se budou snažit získat podporu pro různé pobídky, které by byly pro stomatology atraktivní.

Ministerstvo zdravotnictví na konci května zveřejnilo tiskovou zprávu, kde byl Tábor vyhodnocen komisí jako jedna z oblastí s výrazně zhoršenou dostupností zubní péče. Potvrdilo se tedy to, že je velký problém pro lidi přicházející do Tábora za bydlením a prací sehnat svého stomatologa. A situace se může ještě radikálně zhoršit. Z článku v Táborském deníku o nedostatku zubařů z roku 2016 vyplývá, že třetina zubařů už přesluhuje a každé další ukončení jejich praxe by tedy znamenalo dalších více než 1000 obyvatel bez zubaře.

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotační program pro zubní lékaře v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb. Stomatologové mohou do konce roku 2021 žádat o příspěvek až do výše 1,2 milionu Kč. Vzhledem k tomu, že o podobný dotační program nebyl před dvěma lety pro praktické doktory eminentní zájem, je třeba, aby se zapojilo v pobídkách i město.

Piráti Tábor chtějí situaci řešit.

Pojďme najít politickou shodu a hledat takové pobídky a výhody, které by pro doktory (nové i se současnou praxí) byly zajímavé. Namátkou to může být bezúročná půjčka na vybavení ordinace, snížené nájemné v městských nebytových prostorách, služební byt atd. . Samozřejmě vše s garancí, že lékař bude v Táboře ordinovat minimálně jasně danou dobu, na kterou bude městská pobídka vázaná.

Co nejdostupnější péče o zdraví by měla být veřejným zájmem nejen ministerstva zdravotnictví ale i obcí. Pokud něco můžeme udělat pro zatraktivnění města pro doktory, zkusme to udělat. I kdyby to měl být pro začátek „pouhý“ informační servis, nebo linka v rámci Městského úřadu odkazující, který zubař ještě nové pacienty přibírá.

Podobná situace jako u stomatologů totiž může brzy nastat i u praktiků a pediatrů.

nazory,sluzby

Zhodnocení čtvrtého zastupitelstva v Táboře

Zastupitelstvo města Tábora, které se konalo 4. března v prostorách Tabačky, mělo na pořadu 29 řádných bodů. Z těch byly nakonec dva staženy. Z pirátského pohledu byly nejvíce zajímavé body o připojení města k organizaci otevrenamesta.cz, ukončení prodeje bytů a debata o změnách grantových programů. Z konce zasedání je potřeba zmínit debatu o Centru pro seniory, o ubytovnách a problematice havranů.

Přečíst celý článek →

Zhodnocení třetího zastupitelstva města Tábor

V pondělí 28. ledna se uskutečnilo 3. řádné zastupitelstvo města Tábor. Ještě před zahájením se rozhořela debata na téma živého přenosu, se kterou nesouhlasili především pan Šedivý a paní Randová a to i z důvodu porušení GDPR. Tyto obavy rozptýlil František Korbel a Miloš Tuháček s tím, že se jedná o veřejné zasedání a na přenos i záznam má veřejnost právo. Tento byl tedy zprostředkován a dle informací byl dosah a zájem vysoký. Na přenos reagovalo okolo 700 lidí a průměrně jej sledovalo 30 - 35 lidí.

Přečíst celý článek →