splash image

Piráti na jedné lodi

Tereza Daněk | | volby

Může se zdát, že jako piráti trochu spíme - naše webové stránky delší chvíli ležely ladem. Ale opak je pravdou! Ve skutečnosti jsme teď měli a máme spoustu práce s dopisováním článků do Pirátských listů, které půjdou do tisku co nevidět. Probíhá pirátské focení, točíme videa, obíháme táborská sídliště, kde se ptáme místních, jak se jim tam žije a co by potřebovali.

Jako piráti chodíme na schůzky s hlavními představiteli města, plánujeme veřejné debaty na téma Moderní město a Vzdělávání. Je toho opravdu hodně, všichni pracujeme na dobrovolné bázi ve svém volném čase, ale baví nás to!

Všechny plachty jsou a budou napnuté, držíme kurz, plujte s námi!

Vaši piráti

volby

Zhodnocení čtvrtého zastupitelstva v Táboře

Zastupitelstvo města Tábora, které se konalo 4. března v prostorách Tabačky, mělo na pořadu 29 řádných bodů. Z těch byly nakonec dva staženy. Z pirátského pohledu byly nejvíce zajímavé body o připojení města k organizaci otevrenamesta.cz, ukončení prodeje bytů a debata o změnách grantových programů. Z konce zasedání je potřeba zmínit debatu o Centru pro seniory, o ubytovnách a problematice havranů.

Přečíst celý článek →

Zhodnocení třetího zastupitelstva města Tábor

V pondělí 28. ledna se uskutečnilo 3. řádné zastupitelstvo města Tábor. Ještě před zahájením se rozhořela debata na téma živého přenosu, se kterou nesouhlasili především pan Šedivý a paní Randová a to i z důvodu porušení GDPR. Tyto obavy rozptýlil František Korbel a Miloš Tuháček s tím, že se jedná o veřejné zasedání a na přenos i záznam má veřejnost právo. Tento byl tedy zprostředkován a dle informací byl dosah a zájem vysoký. Na přenos reagovalo okolo 700 lidí a průměrně jej sledovalo 30 - 35 lidí.

Přečíst celý článek →