splash image

Proč kandiduji - Miloš Tuháček

Zbyněk Konvička | | volby,kandidátka

Jste znám jako advokát a autor publikací o právu na informace a právu životního prostředí. Jaká je ale Vaše politická minulost?

Zažil jsem v Táboře mnohé. Nejprve jako člen ekologických neziskovek, následně i jako neuvolněný politik, tedy jako člověk, který zasedá v orgánech města „po práci“. V roce 2002 jsem obnovoval v Táboře Zelené. Ti se však po roce 2006 zpronevěřili svému poslání účastí v korupční Topolánkově vládě. Následně jsem byl aktivní ve sdružení JINAK, které zahrnovalo i nezávislé a Piráty. Za toto sdružení jsem byl v posledních čtyřech letech v radě města. Po rozdělení tohoto sdružení na pirátskou a zbylou část jsem se přidal k – z mého pohledu důslednější – pirátské části.

Čím Vás oslovila Pirátská strana?

Piráty sleduji už asi osm let, jsem velkým příznivcem jejich zejména pražské komunální politiky. Co se týče Tábora, od roku 2014 jsem spolupracoval na snaze o informační otevření města zejména s táborským pirátským lídrem Václavem Klecandou, v jehož neúplatnost a jasnou ideovou zakotvenost mám důvěru.

Slibů o radikálním otevření radnice tu bylo již několik. Proč zrovna Piráti by měli tento slib dodržet?

Hlavní rozdíl je v tom, že Piráti vědí, jak na to. Budoucností jsou otevřená, strojově čitelná, přehledná a všem přístupná data. Piráti tato data občanům poskytnou, mají na to know how. Pak už bude pro všechny těžší argumentovat tak, že občané do toho nemohou politikům „kecat“, protože nemají informace. Dalším krokem je pak promyšlené zapojování lidí do rozhodování. Určitým pilotním projektem je zapojení komise životního prostředí a rady města do rozhodování o kácení dřevin. To dříve dělali jen úředníci. Změnu směrem k zapojení veřejnosti jsem prosadil před třemi lety.

Co byste udělal pro otevření města v případě zvolení do zastupitelstva?

Pokračoval bych v tom, co jsem dělal v posledních letech. Je fajn, že rada v roce 2015 podpořila můj návrh na jmennou evidenci hlasování radních či zveřejňování podkladů pro jednání rady a zastupitelstva. Ale teď jsou úředníky tato data zbytečně „anonymizována,“ tedy vlastně cenzurována. Tématem č. 1 je tedy pro mě v posledních měsících boj proti účelovému zneužívání ochrany osobních údajů v souvislosti s nařízením GDPR. Přesvědčoval bych tedy nadále politiky a úředníky o vhodnosti podpory dalších opatření k většímu otevření města.

volby,kandidátka

Zhodnocení čtvrtého zastupitelstva v Táboře

Zastupitelstvo města Tábora, které se konalo 4. března v prostorách Tabačky, mělo na pořadu 29 řádných bodů. Z těch byly nakonec dva staženy. Z pirátského pohledu byly nejvíce zajímavé body o připojení města k organizaci otevrenamesta.cz, ukončení prodeje bytů a debata o změnách grantových programů. Z konce zasedání je potřeba zmínit debatu o Centru pro seniory, o ubytovnách a problematice havranů.

Přečíst celý článek →

Zhodnocení třetího zastupitelstva města Tábor

V pondělí 28. ledna se uskutečnilo 3. řádné zastupitelstvo města Tábor. Ještě před zahájením se rozhořela debata na téma živého přenosu, se kterou nesouhlasili především pan Šedivý a paní Randová a to i z důvodu porušení GDPR. Tyto obavy rozptýlil František Korbel a Miloš Tuháček s tím, že se jedná o veřejné zasedání a na přenos i záznam má veřejnost právo. Tento byl tedy zprostředkován a dle informací byl dosah a zájem vysoký. Na přenos reagovalo okolo 700 lidí a průměrně jej sledovalo 30 - 35 lidí.

Přečíst celý článek →