splash image

Proč kandiduji - Tereza Daněk

Zbyněk Konvička | | volby

Kdo jsi?

Jsem učitelka SŠ, lektorka primárních prevencí. Vystudovala jsem Sociální pedagogiku a obor Učitelství filosofie, etiky a náboženství na HTF UK. Jsem manželka, maminka, žijeme v městském bytě se psem a chováme šneka. Ve volných chvílích navštěvujeme komunitní zahradu, koncerty na náměstí či Jordán.

Tvá politická minulost?

Kromě své pravidelné účasti ve volbách a na festivalu dokumentárních filmů s lidskoprávní tématikou Jeden svět za sebou žádnou politickou minulost nemám. Ale každý je jednou začátečník.

Tábor mám ráda a líbí se mi tu tolik, že o tom pořád někomu vyprávím. Zároveň vím, že o všechno, co máme v životě rádi, se musíme starat. A jak pravila zpěvačka Mucha v rámci svého nedávného vystoupení u Stánku: “Pojďte blíž, protože čím blíže stojíte, tím více z toho máte”. Já chci mít z komunální politiky to, že opravdu uslyším a uvidím, co se v Táboře děje, a budu se moci podílet na plnění potřeb jeho obyvatel.

Proč Piráti?

Asi proto, že od nepaměti tíhnu k outsiderům (smích). Upřímně - začalo to setkáním s Milošem Tuháčkem v rámci jednoho environmentálního projektu, který spolupořádám pro táborské školy. Miloš na něm vystoupil jako odborník přes právo na životní prostředí. Oslovil mě, představil mi hlavní ideje táborských pirátů, později jejich lídra a zbytek skupiny. Pochopila jsem, že mám v pirátech své místo i přesto, že počítačům nerozumím (smích). Ne, s ideály pirátů sympatizuji, svoje sliby drží a jsem ráda, jestliže v rámci nich mohu zastávat řešení otázek humanitního charakteru.

Proč zrovna Ty?

Tuhle otázku si také pokládám a vždycky mě napadne: “a kdo jiný?”. Z pozice učitelky předmětu Výchovy k občanství (Základů společenských věd) vnímám jako jednu z největších současných výzev vzdělávání boj proti lhostejnosti. Stává se, že studenty veřejný život příliš nezajímá, nechtějí slyšet o politice. Jak je mám ale burcovat k tomu, aby byli aktivními občany Tábora, když se o to sama nepokusím?

Mou specializací je oblast vzdělávání. Trápí mě, že alternativní školy/školky jsou často nuceny si být při žádání o podporu od města konkurencí, přitom všechny mají stejně hodnotný cíl. Tábor je díky těmto alternativním vzdělávacím iniciativám a sdružením progresivní, atraktivní město. Máme zájem, aby se do Tábora stěhovaly rodiny, a aby současné rodiny neodcházely? Máme. Tak jim ponechejme možnosti, ať si mají z čeho vybírat, vždyť je to skvělé.

Cítím se být užitečná se svými znalostmi ohledně školní šikany. Máme tady státní základní školy, které jsou proslulé svým špatným sociálním klimatem, přesto nějaká organizace, která by zde systematicky pracovala na programech primární prevence týkajících se vztahů ve třídě, tu zcela chybí. A teď vůbec nechci říci, že na vině jsou učitelé nebo ředitelé škol. Problémy tohoto druhu jsou velice komplexní. Naopak bych si přála pedagogické sbory podpořit tak, že jim město pomůže s řešením problému, že na to zajistí dostatečné finanční prostředky apod. Pracujme na tom, ať jsou všechny táborské školy kvalitní a bez šikany.

volby

Zhodnocení čtvrtého zastupitelstva v Táboře

Zastupitelstvo města Tábora, které se konalo 4. března v prostorách Tabačky, mělo na pořadu 29 řádných bodů. Z těch byly nakonec dva staženy. Z pirátského pohledu byly nejvíce zajímavé body o připojení města k organizaci otevrenamesta.cz, ukončení prodeje bytů a debata o změnách grantových programů. Z konce zasedání je potřeba zmínit debatu o Centru pro seniory, o ubytovnách a problematice havranů.

Přečíst celý článek →

Zhodnocení třetího zastupitelstva města Tábor

V pondělí 28. ledna se uskutečnilo 3. řádné zastupitelstvo města Tábor. Ještě před zahájením se rozhořela debata na téma živého přenosu, se kterou nesouhlasili především pan Šedivý a paní Randová a to i z důvodu porušení GDPR. Tyto obavy rozptýlil František Korbel a Miloš Tuháček s tím, že se jedná o veřejné zasedání a na přenos i záznam má veřejnost právo. Tento byl tedy zprostředkován a dle informací byl dosah a zájem vysoký. Na přenos reagovalo okolo 700 lidí a průměrně jej sledovalo 30 - 35 lidí.

Přečíst celý článek →