splash image

Povolební strategie táborských Pirátů

admin | | volby

Česká pirátská strana je liberální, demokratická, progresivní strana s důsledným protikorupčním programem akcentující transparentnost a digitalizaci. Naším cílem je prosazovat program, ať už jsme v koalici, nebo v opozici. Je důležité, aby volič, který se rozhodne hlasem podpořit Českou pirátskou stranu, věděl, jak budeme po volbách pracovat.

Naše priority

 1. Koncepční řízení - předvídatelné, jasné směřování. Ustavit (do 30. 11. 2018) odborné komise s cílem vytvořit závazné koncepce pro řízení jednotlivých resortů a zapojit odborníky i z řad veřejnosti. Průběžná doporučení komise ihned implementovat do praxe.
 2. Zřízení (do 30. 11. 2018) odborné komise pro IT a SmartCity s cílem usilovat o digitalizaci veškeré agendy a otevření veškerých dat, pro jejichž nezpřístupnění neexistuje zákonný důvod. Průběžná doporučení komise ihned implementovat do praxe.
 3. Jednání zastupitelstva a rady co nejdříve (do 6 měsíců od voleb) formalizovat do informačního systému, který umožní správu návrhů a jejich materiálů v digitální podobě a automaticky je provazovat s výsledky hlasování. Zájemci si i nadále budou moci vyžádat materiály v tištěné podobě.
 4. Zapojit se do organizace otevrenamesta.cz (do 30. 11. 2018).
 5. Participativní rozpočet s alokací nejméně 2 miliony korun za rok (do 6 měsíců od voleb).
 6. Městský transparentní účet, přes který půjde co možná nejvíce transakcí (do 6 měsíců od voleb).
 7. Veřejný investiční zásobník + důsledné vymáhání schválených pravidel - procesu přípravy stavebních investic, vč. informování veřejnosti a jejího zapojení do rozhodování (do 30. 11. 2018).
 8. Revize bytové politiky - zastavit prodej a vytvořit koncepci rozvoje obecního bydlení (do 30. 11. 2018).
 9. Zřízení multifunkčního kulturního centra pro pořádání výstav, workshopů, koncertů. Rekonstrukce lesního amfiteátru Pintovka.
 10. Ztransparentnění fungování Vodárenské společnosti Táborsko, především cenotvorby + audit koncesní smlouvy (do 6 měsíců od voleb).
 11. Revize a nezávislé odborné posouzení projektů dopravních staveb, speciálně přeložek Chýnovská - Čekanice, Čekanice - Měšice a Tesco - Slapy. S cílem najít nejoptimálnější řešení. (do 3 měsíců od voleb).

Případ výhry ve volbách:

Lídr kandidátky je kandidátem na starostu. Naší prioritou je prosazení programových bodů. Nikoli získání postů. Budeme jednat o koalici se stranami blízko liberálního smýšlení, ale bez osob, které negativně ovlivnily jak v současnosti, tak v minulosti stav Tábora. Nepodpoříme radu města s účastí nedemokratických stran nebo s rasistickou či xenofobní rétorikou, tzn. SPD, KSČM a Národní demokracie. Nepodpoříme radu města, ve které bude osoba, která je trestně stíhaná, nebo s rasistickým či xenofobním vystupováním.

Případ jednání o vstupu do rady města:

Budeme požadovat zařadit většinu našich priorit do koaliční smlouvy, přičemž první tři body jsou nepodkročitelnou podmínkou. Zároveň budeme chtít získat pozici místostarosty, prioritně pro oblast investic a rozvoje města.

Případ vstupu do opozice:

Piráti i v Táboře budou konstruktivní opozicí, podpoříme každý dobrý návrh, který je ve veřejném zájmu ať už ho předloží kdokoli. Jako opoziční zastupitelé budeme chtít prosadit co nejvíce bodů z našich programových priorit.

V komisích a výborech budeme chtít mít naše zástupce, odborníky z řad pirátských expertních týmů.

V co nejkratší době po výsledku voleb (neděle 7.10.) sestavíme vyjednávací tým. Vyjednávání s ostatními stranami povede lídr kandidátky, dva další členové týmu se mohou postupně střídat z řad zvolených zastupitelů. V případě jednání o odborných tématech bude přizván odborník na příslušnou oblast. Z každé schůzky bude vyhotoven zápis o průběhu a výsledcích, který bude zveřejněn.

volby

Jednání zastupitelstva 27.1.2020

Na včerejším předlouhém jednání zastupitelstva stojí za vypíchnutí 4 témata. Velká diskuse se rozhořela na téma kulturních grantů. Ohledně spolupořadatelství mistrovství světa v cyklokrosu náš negativní názor trvá. V bodě různé se poté řešil participativní rozpočet a strategický plán rozvoje města.

Přečíst celý článek →

Piráti se zabývají mj. i revitalizací Pintovky

Revitalizace lesoparku Pintovka je součástí programového prohlášení “koalice odvahy”, jak někteří současnou vládu Tábora nazývají. Místní sdružení Pirátů Tábor se rozhodlo, že část rozpočtu investuje do architektonické mini-studie, jak by revitalizace mohla vypadat. Sešly se dva návrhy a výsledek vypadá moc pěkně.

Přečíst celý článek →