splash image

Základní pilíře smlouvy o spolupráci

Václav Klecanda | | dokumenty

Koaliční vyjednávání nedovolily vypracovat precizní programové prohlášení. Proto se koaliční partneři rozhodli pro započetí spolupráce na základě vydiskutovaného seznamu programových pilířů. Jeho rozšířením a zpřesněním v nejbližších týdnech vznikne programové prohlášení.

Smlouva o spolupráci je založena na následujících programových pilířích:

Transparentní a otevřená radnice

 • Zřízení odborné pracovní skupiny pro IT, otevřenost a Smart City.
 • Začlenění částky 2 mil Kč z rozpočtu města pro potřeby participativního rozpočtu .
 • Zveřejňování podrobného programu RM a vybraných koncepčních materiálů před jejím zasedáním.
 • Zveřejnění zásobníku investičních akcí, jeho aktualizace a dodržování přijatých pravidel přípravy investičních akcí.

Finance

 • Udržet provozní přebytek mezi 13-15% v závislosti na míře oprav majetku.
 • Úvěrové zatížení v roce 2022 bude respektovat závěry raitingu 2017/18, maximální hodnota úvěru nepřesáhne 350 mio Kč.
 • Příprava plánu profinancování zásadních investic na dobu 4 let .

Doprava

 • Pokračování rekonstrukce Budějovické ulice.
 • Intenzivní vyhledávání možností rozšíření povrchových parkovišť.
 • Oživit záměr výstavby parkovacího domu u pivovaru pro Staré město, s využítím instrumentu architektonické soutěže .
 • parkování na Sídlišti nad Lužnicí a v oblasti Nového města (nádraží) formou vícepodlažního parkování
 • Propojení ulic Chýnovská – Vožická: Akceptace v případě dotační podpory IROP (Jihočeský kraj), prověřit možnost zvýšení protihlukové ochrany v režii města.
 • Propojení Vožická – I/19, prověření alternativního vedení trasy.
 • Propojení Tesco-Slapy, aktivní role města při postupu investora (Jihočeský kraj) a při správních řízeních.

Zásobování teplem

 • Aktivně pracovat na strategii stabilizace dodávek tepla, dokončení soutěže na dodávku tepla v oblastech SNL+Kopeček.

Sport a jeho podpora

 • Stanovení finanční podpory sportů, které jsou zařazeny do dotačního programu na výkonnostní sport na dobu 4 let. Vše po konzultacích s dotčenými sporty.
 • Provedení rekonstrukce sportovní haly u stadionu Míru.
 • Pokračování v rekonstrukci plaveckého stadionu dalšími etapami.

Kultura a cestovní ruch

 • Finanční podpora kulturních regionálního významu akcí přispívajících k podpoře cestovního ruchu.

Sociální oblast

 • Uplatnění dokumentu - Koncepce kultury a kulturního turizmu.
 • Realizace Centra pro seniory a prověření oprávněnosti zvýšených nákladů.
 • Postupné omezení provozoven s výherními hracími automaty.

Školství

 • Pokračovat v obnově a péči o školská zařízení.

Investiční akce

 • Dokončit výše uvedené rozpracované akce .
 • Vyprojektovat, popřípadě provést vycházkovou terasu “Jižní šanc”.
 • Revitalizace prostoru před nádražím ČD na vstupu do města Husovým parkem .
 • Oživení Pintovky + singl-trek (I etapa pod amfiteátrem, II etapa v lesích za silnicí).
 • Napojit stezkami pěší a cyklisty příměstské oblasti Tábora.
 • Dvorce – příprava městské čtvrti, zohlednění závěrů socio-demogratické studie, časové rozfázování realizace do udržitelných etap.
 • Dokončení rekonstrukce Křižíkovy elektrárny pro kulturně-vždělávací potřeby a cestovní ruch.

Bezpečnost

 • Posílit stav městské policie o další dva strážníky.
 • Větší či stálý dohled v kritických místech (sídliště, nádraží).
 • Posoudit možnost existence stálé provozovny na SNL.
dokumenty

Jednání zastupitelstva 27.1.2020

Na včerejším předlouhém jednání zastupitelstva stojí za vypíchnutí 4 témata. Velká diskuse se rozhořela na téma kulturních grantů. Ohledně spolupořadatelství mistrovství světa v cyklokrosu náš negativní názor trvá. V bodě různé se poté řešil participativní rozpočet a strategický plán rozvoje města.

Přečíst celý článek →

Piráti se zabývají mj. i revitalizací Pintovky

Revitalizace lesoparku Pintovka je součástí programového prohlášení “koalice odvahy”, jak někteří současnou vládu Tábora nazývají. Místní sdružení Pirátů Tábor se rozhodlo, že část rozpočtu investuje do architektonické mini-studie, jak by revitalizace mohla vypadat. Sešly se dva návrhy a výsledek vypadá moc pěkně.

Přečíst celý článek →