splash image

Nominace do výborů, komisí a dozorčích rad

Václav Klecanda | | dokumenty

Ve čtvrtek 8.11. 2018 jsme diskutovali a vybírali nejvhodnější nominanty do komisí a výborů. Piráti chtějí do komisí, výborů a dozorčích rad schopné aktivní lidi, kteří vnesou novou energii. Lidi s co největším přehledem a odborností v dané oblasti.

Prioritně jsme vybírali z řad našich členů a příznivců. Kompatibilita s Pirátským programem a filozofií je pro nás více než důležitá. V případě absence vhodného člověka zveřejníme v nejbližší době výběrové řízení na nominanta na chybějící posty. Chceme také otevřít diskusi o počtu komisí, analyzovat jejich činnosti a výstupy a případně jednat o možných spojeních některých komisí. Dle naší filozofie budeme také tlačit na otevřenost některých komisí vůči veřejnosti.

Naši nominanti do výborů, komisí a dozorčích rad

 • Kontrolní výbor - Mgr. František Švadlena
 • Finanční výbor – Bc. Jiří Roubíček
 • Komise životního prostředí, Zdravého města a MA21 – Mgr. Markéta Podzimková
 • Bytová komise – Bc. Jana Petik Baborová
 • Komise pro pohledávky – Mgr. Martin Mareda
 • Komise regenerace – Mgr. Tereza Daněk
 • Komise cestovního ruchu a pro partnerskou spolupráci – David Michálek
 • Komise pro komunitní plánování – Mgr. František Švadlena
 • Komise sociální a pro menšiny a uprchlíky - Mgr. Martin Mareda
 • Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality – Jan Příbramský, Dis.
 • Komise kulturní – Miroslav Brož
 • Komise pro výchovu a vzdělávání – Mgr. et BcA. Pavla Weinzettel
 • Komise tělovýchovy – Martin Kučera
 • Komise dopravy – Ing. Petr Janda
 • VST dozorčí rada - JUDr. Miloš Tuháček
 • TZMT dozorčí rada – Martin Kučera
 • SLMT dozorčí rada – výběrové řízení
 • TST dozorčí rada – Ing. Pavel Moravec
 • Bytes dozorčí rada – Bc. Jiří Roubíček
 • Commet plus dozorčí rada – Ing. Vladimír Šíp
 • G-Centrum dozorčí rada – výběrové řízení

Doplnění 21.11.

Vzhledem k dohodám, které se sjednaly na koaliční schůzce dne 15.11. 2018 došlo ještě k těmto změnám v našich nominacích.

Finanční výbor : Bc. Jiří Roubíček, JUDr. Miloš Tuháček Komise životního prostředí : Petra Kosová Hlavová Komise Zdravého města a MA21 : Mgr. Markéta Podzimková Komise tělovýchovy – Martin Kučera, Mgr. František Švadlena Komise kulturní – Miroslav Brož, Jindra Justová

dokumenty

Shrnutí desáteho zasedání zastupitelstva

V pondělí 18. listopadu se uskutečnilo další řádné zasedání Zastupitelstva města Tábor. Pro nás zásadní body, které se projednávali, byly Schválení dotace pro neziskovou organizaci Fokus, podání žádosti o dotaci na výstavbu Centra pro Seniory, podání žádosti na 1. etapu revitalizace Sídliště nad Lužnicí a schválení záměru financování výstavby víceúčelové haly Mír. Bod, který se týkal úpravy Vyhlášky o odpadech, se z důvodu pozdního doručení materiálů stáhnul a bude se projednávat na prosincovém zasedání.

Přečíst celý článek →

Shrnutí prvního pirátského roku na radnici

Je tomu přibližně rok, co jsem na táborské radnici začal působit v roli místostarosty. Od té doby se nám s koaličními kolegy povedlo prosadit některé základní pirátské myšlenky a zahájit práci na koncepčních a strategických projektech v dalších oblastech. Také jsem za tu dobu ztratil některé iluze (nikoliv ideály) a stále se učím. 🙂 Do druhé čtvrtiny funkčního období vykračuji se stejným odhodláním, i když reálnějším očekáváním.

Přečíst celý článek →