splash image

Výberové řízení na nominanty

Zastupitelský klub | | zastupitele

Hledáme dva nominanty za Piráty.

Co nabízíme:

Výkon funkce člena Dozorčí rady Správy lesů města Tábora s.r.o., nebo Dozorčí komise G – centrum Tábor.

Náplň práce:

Činnost Dozorčí rady je vyspecifikována ve stanovách společnosti, s. 5-6. Stanovy jsou k nahlédnutí ZDE

Hlavní náplní Dozorčí komise je poradní, iniciativní a kontrolní činnost příspěvkové organizace G – centrum Tábor

Co požadujeme:

 • Odbornost v oboru lesnictví a myslivosti, resp. orientaci v sociální problematice
 • Orientaci v účetnictví
 • Názorovou shodu s programem Pirátů
 • Schopnost naučit se pracovat se softwarem využívaným Piráty, včetně systému vykazování práce
 • Základní technickou gramotnost
 • Pravidelnou komunikaci se zastupitelským klubem Piráti Tábor a členskou základnou
 • Bezúhonnost a vysokou osobní integritu
 • Představení se na fóru, obhajobu svých tezí

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání prosté kopie čestného prohlášení k výběrovému řízení, strukturovaného životopisu a motivačního dopisu obsahující vizi působení na dané pozici. Životopis a motivační dopis vítěze výběrového řízení bude zveřejněn i bez předchozího souhlasu.

Termín nástupu: Ihned po schválení Radou města Tábor

Přihlášku lze podat elektronicky na email předsedy klubu vaclav.klecanda@pirati.cz do uterý 20. 11. 2018, 23:59. Zastupitelský klub si vyhrazuje právo termín prodloužit.

Hodnotící kritéria:

 • Odbornost: 40 %
 • Znalost pirátského programu a argumentace: 20 %
 • Celkový dojem: 15 %
 • Předchozí zkušenosti: 10 %
 • Reference členů a příznivců Pirátů: 15 %
zastupitele

Zhodnocení jednání zastupitelstva 15.4.19

Jednání zastupitelstva města Tábora z 15.4.19 původně vypadalo, že by mohlo skončit do sedmé hodiny večerní. Opak byl ale pravdou. Po hladkém přijetí nových stanov pro jednání, které po pirátsku ukotvují pořizování internetového vysílání - streamu, přišlo na řadu jednání o přistoupení města Tábora k Paktu starostů a primátorů a odhad brzkého konce se rozplynul jako pára.

Přečíst celý článek →

Zhodnocení čtvrtého zastupitelstva v Táboře

Zastupitelstvo města Tábora, které se konalo 4. března v prostorách Tabačky, mělo na pořadu 29 řádných bodů. Z těch byly nakonec dva staženy. Z pirátského pohledu byly nejvíce zajímavé body o připojení města k organizaci otevrenamesta.cz, ukončení prodeje bytů a debata o změnách grantových programů. Z konce zasedání je potřeba zmínit debatu o Centru pro seniory, o ubytovnách a problematice havranů.

Přečíst celý článek →