splash image

Výberové řízení na nominanty

Zastupitelský klub | | zastupitele

Hledáme dva nominanty za Piráty.

Co nabízíme:

Výkon funkce člena Dozorčí rady Správy lesů města Tábora s.r.o., nebo Dozorčí komise G – centrum Tábor.

Náplň práce:

Činnost Dozorčí rady je vyspecifikována ve stanovách společnosti, s. 5-6. Stanovy jsou k nahlédnutí ZDE

Hlavní náplní Dozorčí komise je poradní, iniciativní a kontrolní činnost příspěvkové organizace G – centrum Tábor

Co požadujeme:

 • Odbornost v oboru lesnictví a myslivosti, resp. orientaci v sociální problematice
 • Orientaci v účetnictví
 • Názorovou shodu s programem Pirátů
 • Schopnost naučit se pracovat se softwarem využívaným Piráty, včetně systému vykazování práce
 • Základní technickou gramotnost
 • Pravidelnou komunikaci se zastupitelským klubem Piráti Tábor a členskou základnou
 • Bezúhonnost a vysokou osobní integritu
 • Představení se na fóru, obhajobu svých tezí

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání prosté kopie čestného prohlášení k výběrovému řízení, strukturovaného životopisu a motivačního dopisu obsahující vizi působení na dané pozici. Životopis a motivační dopis vítěze výběrového řízení bude zveřejněn i bez předchozího souhlasu.

Termín nástupu: Ihned po schválení Radou města Tábor

Přihlášku lze podat elektronicky na email předsedy klubu vaclav.klecanda@pirati.cz do uterý 20. 11. 2018, 23:59. Zastupitelský klub si vyhrazuje právo termín prodloužit.

Hodnotící kritéria:

 • Odbornost: 40 %
 • Znalost pirátského programu a argumentace: 20 %
 • Celkový dojem: 15 %
 • Předchozí zkušenosti: 10 %
 • Reference členů a příznivců Pirátů: 15 %
zastupitele

Shrnutí desáteho zasedání zastupitelstva

V pondělí 18. listopadu se uskutečnilo další řádné zasedání Zastupitelstva města Tábor. Pro nás zásadní body, které se projednávali, byly Schválení dotace pro neziskovou organizaci Fokus, podání žádosti o dotaci na výstavbu Centra pro Seniory, podání žádosti na 1. etapu revitalizace Sídliště nad Lužnicí a schválení záměru financování výstavby víceúčelové haly Mír. Bod, který se týkal úpravy Vyhlášky o odpadech, se z důvodu pozdního doručení materiálů stáhnul a bude se projednávat na prosincovém zasedání.

Přečíst celý článek →

Shrnutí prvního pirátského roku na radnici

Je tomu přibližně rok, co jsem na táborské radnici začal působit v roli místostarosty. Od té doby se nám s koaličními kolegy povedlo prosadit některé základní pirátské myšlenky a zahájit práci na koncepčních a strategických projektech v dalších oblastech. Také jsem za tu dobu ztratil některé iluze (nikoliv ideály) a stále se učím. 🙂 Do druhé čtvrtiny funkčního období vykračuji se stejným odhodláním, i když reálnějším očekáváním.

Přečíst celý článek →