splash image

Výberové řízení na nominanty

Zastupitelský klub | | zastupitele

Hledáme dva nominanty za Piráty.

Co nabízíme:

Výkon funkce člena Dozorčí rady Správy lesů města Tábora s.r.o., nebo Dozorčí komise G – centrum Tábor.

Náplň práce:

Činnost Dozorčí rady je vyspecifikována ve stanovách společnosti, s. 5-6. Stanovy jsou k nahlédnutí ZDE

Hlavní náplní Dozorčí komise je poradní, iniciativní a kontrolní činnost příspěvkové organizace G – centrum Tábor

Co požadujeme:

 • Odbornost v oboru lesnictví a myslivosti, resp. orientaci v sociální problematice
 • Orientaci v účetnictví
 • Názorovou shodu s programem Pirátů
 • Schopnost naučit se pracovat se softwarem využívaným Piráty, včetně systému vykazování práce
 • Základní technickou gramotnost
 • Pravidelnou komunikaci se zastupitelským klubem Piráti Tábor a členskou základnou
 • Bezúhonnost a vysokou osobní integritu
 • Představení se na fóru, obhajobu svých tezí

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání prosté kopie čestného prohlášení k výběrovému řízení, strukturovaného životopisu a motivačního dopisu obsahující vizi působení na dané pozici. Životopis a motivační dopis vítěze výběrového řízení bude zveřejněn i bez předchozího souhlasu.

Termín nástupu: Ihned po schválení Radou města Tábor

Přihlášku lze podat elektronicky na email předsedy klubu vaclav.klecanda@pirati.cz do uterý 20. 11. 2018, 23:59. Zastupitelský klub si vyhrazuje právo termín prodloužit.

Hodnotící kritéria:

 • Odbornost: 40 %
 • Znalost pirátského programu a argumentace: 20 %
 • Celkový dojem: 15 %
 • Předchozí zkušenosti: 10 %
 • Reference členů a příznivců Pirátů: 15 %
zastupitele

Piráti Tábor v roce 2020

Na začátku nového roku se sluší ohlédnout se za rokem předešlým. Minulý rok nás bohužel postihla epidemie koronaviru, která zasáhla do všech oblastí lidského života a zabránila vzniku většího množství předpokládaných inovací. V Táboře v prvé řadě bylo totiž důležité bezpečně zajistit chod města a současně pomoci těm nejzranitelnějším a nejzasaženějším. Díky úsilí celého radničního týmu jsme nastalou situaci zvládli a připravili se svědomitě i na druhou vlnu epidemie

Přečíst celý článek →