splash image

Piráti nominovali do dozorčích rad městských společností

Jan Příbramský | | lidé,dozorčírady

Táborští piráti vybírali nominanty na posty do dozorčích rad Bytesu, Technických služeb Tábor, Tělovýchovných zařízení města Tábora, Správy lesů města Tábora a G-Centra nejen ve vlastních řadách, ale i v řadách odborné veřejnosti. Ve výběrových řízeních nakonec nebylo příliš zájemců, do SLMT a G-Centra se dokonce nepřihlásil uchazeč žádný.

Přikročili jsme tedy k oslovování odborníků a znalců, ze kterých jsme hlasováním na společné schůzi vybrali nejvhodnější uchazeče. U Bytesu, TST a TZMT jsme vybírali z více zájemců, u SLMT a G-Centra z jednoho uchazeče.

Členy dozorčích rad včetně našich nominantů nakonec schválila 14. ledna 2019 Rada města Tábora. Za Piráty Tábor budou teda pracovat v dozorčích radách tito:

  • Bytes – Bc. Jiří Roubíček
  • TST – Ing. Pavel Moravec
  • TZMT – Martin Kučera
  • SLMT – JUDr. Miloš Tuháček
  • G-Centrum – Bc. Markéta Brynychová
lidé,dozorčírady

Piráti Tábor v roce 2020

Na začátku nového roku se sluší ohlédnout se za rokem předešlým. Minulý rok nás bohužel postihla epidemie koronaviru, která zasáhla do všech oblastí lidského života a zabránila vzniku většího množství předpokládaných inovací. V Táboře v prvé řadě bylo totiž důležité bezpečně zajistit chod města a současně pomoci těm nejzranitelnějším a nejzasaženějším. Díky úsilí celého radničního týmu jsme nastalou situaci zvládli a připravili se svědomitě i na druhou vlnu epidemie

Přečíst celý článek →