splash image

Reakce na vývoj okolo přeložky

Václav Klecanda | | doprava,Tábor,přeložka,reakce

Lidé z horních Měšic, především spolek Jinudy, se cítí podvedeni. Tvrdí, že jsem je kontaktoval a slíbil, že až se dostanu na radnici, tak zastavím stavbu přeložky Chýnovská - Vožická a že jsme to měli i v programu. Ani jedno z toho tak není.

Před volbami jsem stavbu kritizoval. Uspořádali jsme jako Piráti besedu na toto téma, abychom shrnuli načerpané informace z města i kraje. Byl jsem i na několika setkání spolku, kde jsem souhlasil s hlasy zaznívajícími proti stavbě. Zazněla tam i některá podezření, že proces přípravy akce nebyl zcela košer. Tato podezření byli zástupci spolku zopakovat u mne na radnici a posléze i na schůzi místního sdružení dne 21. března 2019. Kolegové ze zastupitelského klubu dali najevo, že taková podezření si musíme nechat vysvětlit. To se stalo o týden později, kdy jsem svolal jednání vedoucích dotčených odborů i koaliční partnery. Všechna podezření byla uspokojivě vyvrácena. Jednalo se zejména o hlukovou studii, proces stavebního povolení a případného rozšíření komunikace na čtyři pruhy.

Ale zpět k volebním slibům. V dlouhodobém programu stojí “Provedeme revizi a aktualizaci projektů obchvatů města (Tesco - Slapy, Měšice - Čekanice)”. Ve volbách jsme nedostali tolik hlasů, abychom mohli vládnout sami. Proto jsme museli vyjednávat o koalici s dalšími stranami. V těchto vyjednávání se programy stran vzájemně obrušují s cílem najít kompromisní program, který bude pro koaliční partnery závazek pro dané volební období tzv. programové prohlášení. Volby proběhly však v době, kdy projekt propojení ulic Chýnovská – Vožická byl připraven k realizaci a čekal pouze na peníze. Jakékoliv další změny by projekt vrátily na začátek. Zástupci předchozího vedení se snažili a lobovali na kraji, který je investorem a budoucím majitelem komunikace, aby projekt realizoval a najednou by měli říct: “My to nechceme”? To bylo pro koaliční partnery nepřijatelné.

Proto jsme se se dohodli na následujícím bodu programového prohlášení: “Akceptovat navržené řešení v případě dotační podpory IROP (Jihočeský kraj) a prověřit možnost zvýšení protihlukové ochrany v režii města”. Peníze nakonec z IROPu nepřišly, ale Jihočeský kraj se stavbu rozhodl financovat sám.

Dohodli jsme se také, že v případě stavby jižní části přeložky, se urychleně začne příprava té severní. Znamená to výkupy pozemků, projekční práce, jednání s dotčenými orgány a především lobbing na kraji, který v tomto případě opět bude investor a budoucí vlastník komunikace. Ze schůzky, která vyvrátila pochybnosti, tak vzešly i úkoly pro jednotlivé aktéry a horizont, ve kterém by severní část mohla být připravena k realizaci, by tak mohl být 3 roky.

Ve světle blížícího se začátku stavby chápu frustraci spolku Jinudy. Nemyslím si ale, že by z našeho programu a povolební strategie jakkoliv vyplývalo, že stavbu zastavíme. Nejedná se tedy o “podvod na voličích”, jak tvrdí spolek Jinudy. To ale zhodnotí sami voliči.

doprava,Tábor,přeložka,reakce