splash image

Zhodnocení šestého zastupitelstva v Táboře

Zastupitelský klub | | zastupitelstvo,přeložka,Dvorce,Centrum,rozpočtový,výhled

V pondělí 20. května se uskutečnilo šesté zasedání zastupitelstva města Tábora. Za podstatné body, které se projednávaly, považujeme demolici bývalých kasáren ve Dvorcích, start výběrového řízení na stavitele Centra pro seniory, přeložku Chýnovská - Vožická a střednědobý výhled rozpočtu.

Materiály k jednání jsou k naleznutí ZDE

Jak se k těmto návrhům postavili pirátští zastupitelé?

Bývalá kasárna

V bodu 5/0 byla zastupitelstvem schválena žádost o dotaci na demolici a revitalizaci prostor bývalých kasáren poblíž Pražského sídliště. Díky zbourání zdí a úpravě celého prostoru se otevře prostor budoucí čtvrti Dvorce veřejnosti. Materiál z bouraných celků se deponuje na místě k dalšímu využití, což je v souladu s trendem opětovného využití materiálových toků. Jižní část bývalých kasáren poblíž ulice Kpt. Jaroše (hlavní ulice z Píseckého rozcestí směrem k nemocnici), je určena k rychlejšímu využití tak, aby mohl začít postupný rozvoj území. Souhlasíme také s tím, aby se na úpravě parteru okolo památníku podíleli architekti a byl tak zachován pietní duch místa.

Centrum pro seniory

Výstavbu Centra pro seniory u nemocnice jsme nakonec podpořili. Stalo se tak nejen po interní diskusi, ale i po zhodnocení externím odborníkům zadaných analýz potřebnosti a kontroly kalkulace stavby, které jsme si vyžádali. Toto centrum dle našeho názoru vyřeší poptávku nejen po bytech s pečovatelskou službou, ale také potřeby osob se zvláštním režimem. Umožní tak v Táboře třístupňovou péčí o seniory. Nepůjde sice o klasický domov pro seniory, ale jeho výstavbou se částečně uvolní kapacita toho stávajícího. Navíc poskytne zázemí sociálním službám, vývařovně a prádelně, která dokáže obsloužit nejen nové centrum pro seniory, ale i G-Centrum. Do budoucna je však nutno vyřešit nedostatek míst v klasických domovech pro seniory na Táborsku, a to nejlépe v součinnosti s Jihočeským krajem. Tento problém bohužel nové Centrum pro seniory vyřeší jen z malé části. Sociální služby jsou do budoucna naší prioritou.

Smlouva o budoucí směně komunikací s Jihočeským krajem

Budoucí směna komunikací by se měla uskutečnit po dostavení nových krajských silnic. Jedná se o jižní a severní část přeložky Měšice - Čekanice a přeložku Tesco - Slapy. Uvědomujeme si, že výstavbou přeložky Měšice - Vožická, která už byla v době našeho vstupu do vedení města již v gesci kraje, může dojít k nemalým problémům. Těmi mohou být jak hlukové imise, tak možné komplikace na křižovatce Vožická - Zavadilská. Budeme prosazovat kompenzační opatření pro obyvatele Měšic. Stejně tak budeme žádat takové řešení křižovatky Vožická - Zavadilská, aby nedošlo k neúměrnému zatížení obyvatel v místě a k dopravním komplikacím.

Střednědobý výhled rozpočtu

Bod 9/3 se věnoval střednědobému výhledu rozpočtu. Jsme si vědomi toho, že je potřeba řešit trvale neudržitelné náklady na údržbu zeleně a na odpadové hospodářství. Proto, a z řady dalších důvodů (např. zadržování vody), chystá odbor životního prostředí úpravu plánu údržby spočívající v definování záměrně neudržovaných ploch. Tedy takzvaných květnatých luk. Stejně tak se ve výhledu počítá s udržitelným financováním budoucích investic, kterými jsou Centrum pro Seniory, dokončení Budějovické ulice, výstavba sportovní haly a další. Věříme, že je výhled nastaven správně a že se budou výdaje a příjmy zpřesňovat v rozpočtu na daný rok.

Na zastupitelstvu se řešila i řada dalších témat. Pokud by vás některá z nich zajímala, především náš postoj k nim, neváhejte se nám ozvat.

zastupitelstvo,přeložka,Dvorce,Centrum,rozpočtový,výhled