splash image

Sportovní halu Tábor potřebuje, ale projekt na Mír za 168 milionů bez DPH nepodpoříme

Piráti Tábor | | sport,investice

Po prostudování všech dostupných podkladů k projektu haly Mír jsme se rozhodli tuto variantu nepodpořit. Hlavním důvodem je navýšení odhadované ceny z původních projednaných 110 milionů Kč bez DPH na 168 milionů Kč bez DPH, což je více jak 200 milionů s DPH.

Chápeme potřebu rozvoje sportovišť, především sportovních hal; ne však za každou cenu. Existují příklady střízlivých realizací sportovišť tohoto typu jako např. nové centrum Líbeznic, které je “funkční, originální a přitom nestálo mnoho peněz”.

Je jasné, že zastavením projektu haly Mír by došlo k neúnosnému oddálení. Dle našeho názoru by bylo přínosnější postavit již připravenou halu Eden (Kvapilova ulice). Problematickou cenu projektu haly Mír vnímáme především z důvodu nevhodného umístění a nutnosti změny konstrukčních řešení, především čelní zdi a nutnosti dražších přípravných prací z důvodu zahloubení. Tyto neduhy projekt Eden nemá.

Dalším krokem by bylo připravit střízlivější variantu rekonstrukce zázemí areálu Mír, včetně hlediště stadionu. To vše v týmu se sportovci, avšak i s finančníky. Rozpočet města není nafukovací. Když budou všichni aktéři k zadání přistupovat zodpovědně, může vzniknou kvalitní projekt, třeba jako mají Líbezničtí.

sport,investice

Jednání zastupitelstva 27.1.2020

Na včerejším předlouhém jednání zastupitelstva stojí za vypíchnutí 4 témata. Velká diskuse se rozhořela na téma kulturních grantů. Ohledně spolupořadatelství mistrovství světa v cyklokrosu náš negativní názor trvá. V bodě různé se poté řešil participativní rozpočet a strategický plán rozvoje města.

Přečíst celý článek →

Piráti se zabývají mj. i revitalizací Pintovky

Revitalizace lesoparku Pintovka je součástí programového prohlášení “koalice odvahy”, jak někteří současnou vládu Tábora nazývají. Místní sdružení Pirátů Tábor se rozhodlo, že část rozpočtu investuje do architektonické mini-studie, jak by revitalizace mohla vypadat. Sešly se dva návrhy a výsledek vypadá moc pěkně.

Přečíst celý článek →