splash image

Sportovní halu Tábor potřebuje, ale projekt na Mír za 168 milionů bez DPH nepodpoříme

Piráti Tábor | | sport,investice

Po prostudování všech dostupných podkladů k projektu haly Mír jsme se rozhodli tuto variantu nepodpořit. Hlavním důvodem je navýšení odhadované ceny z původních projednaných 110 milionů Kč bez DPH na 168 milionů Kč bez DPH, což je více jak 200 milionů s DPH.

Chápeme potřebu rozvoje sportovišť, především sportovních hal; ne však za každou cenu. Existují příklady střízlivých realizací sportovišť tohoto typu jako např. nové centrum Líbeznic, které je “funkční, originální a přitom nestálo mnoho peněz”.

Je jasné, že zastavením projektu haly Mír by došlo k neúnosnému oddálení. Dle našeho názoru by bylo přínosnější postavit již připravenou halu Eden (Kvapilova ulice). Problematickou cenu projektu haly Mír vnímáme především z důvodu nevhodného umístění a nutnosti změny konstrukčních řešení, především čelní zdi a nutnosti dražších přípravných prací z důvodu zahloubení. Tyto neduhy projekt Eden nemá.

Dalším krokem by bylo připravit střízlivější variantu rekonstrukce zázemí areálu Mír, včetně hlediště stadionu. To vše v týmu se sportovci, avšak i s finančníky. Rozpočet města není nafukovací. Když budou všichni aktéři k zadání přistupovat zodpovědně, může vzniknou kvalitní projekt, třeba jako mají Líbezničtí.

sport,investice

Shrnutí desáteho zasedání zastupitelstva

V pondělí 18. listopadu se uskutečnilo další řádné zasedání Zastupitelstva města Tábor. Pro nás zásadní body, které se projednávali, byly Schválení dotace pro neziskovou organizaci Fokus, podání žádosti o dotaci na výstavbu Centra pro Seniory, podání žádosti na 1. etapu revitalizace Sídliště nad Lužnicí a schválení záměru financování výstavby víceúčelové haly Mír. Bod, který se týkal úpravy Vyhlášky o odpadech, se z důvodu pozdního doručení materiálů stáhnul a bude se projednávat na prosincovém zasedání.

Přečíst celý článek →

Shrnutí prvního pirátského roku na radnici

Je tomu přibližně rok, co jsem na táborské radnici začal působit v roli místostarosty. Od té doby se nám s koaličními kolegy povedlo prosadit některé základní pirátské myšlenky a zahájit práci na koncepčních a strategických projektech v dalších oblastech. Také jsem za tu dobu ztratil některé iluze (nikoliv ideály) a stále se učím. 🙂 Do druhé čtvrtiny funkčního období vykračuji se stejným odhodláním, i když reálnějším očekáváním.

Přečíst celý článek →