splash image

Shrnutí ZM 2.9.19

Václav Klecanda | | zastupitelstvo

Po počátečních technických problémech se jednání rozběhlo. Za zmínku stojí stažení materiálu o dopravním napojení ZOO z důvodu petice a zjednodušení a zpřehlednění sportovních a kulturních grantů. Příspěvky veřejnosti a našich fanoušků z řad opozice však závěr jednání řádně prodloužily.

Na městský úřad dorazila petice obsahující mj. i podnět k řešení dopravní situace vzniklé provozem ZOO. Proto jsme se rozhodli uspořádat veřejnou besedu nad navrhovanými alternativami parkování návštěvníků ZOO. Jedná se o nadstandardní zapojení veřejnosti do rozhodování v územním plánování, které jsme jako Piráti slibovali. Z tohoto důvodu byl připravený materiál stažen do doby konání a vyhodnocení uvedené veřejné diskuze.

Dále stojí za zmínku sloučení sportovních dotačních programu a změně dotačních programů v oblasti kultury. Jedná se o zjednodušení a zpřehlednění grantové politiky. Je to předzvěst revoluce v grantové politice. Tu lze v souvislosti s blížícím se koncem dotačních programů a přípravou nového programovacího období tušit.

Jednání vyčerpalo svůj program již zhruba po hodině, což je v tomto volebním období rekord. Bylo to zejména proto, že naši skalní opozičníci tentokrát nevyužili jednání pro své performance a jednání tentokrát bylo konstruktivní. Bohužel si je ale nechali na konec, do bodu různé, který tak trval 45 minut. Nezklamali :/

zastupitelstvo