splash image

Shrnutí prvního pirátského roku na radnici

Václav Klecanda | | bilancování

Je tomu přibližně rok, co jsem na táborské radnici začal působit v roli místostarosty. Od té doby se nám s koaličními kolegy povedlo prosadit některé základní pirátské myšlenky a zahájit práci na koncepčních a strategických projektech v dalších oblastech. Také jsem za tu dobu ztratil některé iluze (nikoliv ideály) a stále se učím. 🙂 Do druhé čtvrtiny funkčního období vykračuji se stejným odhodláním, i když reálnějším očekáváním.

Některé projekty a myšlenky se již podařilo realizovat. Patří mezi ně:

 • Zastavení privatizace bytů, které nastartuje novou bytovou koncepci. Ta může částečně řešit “velký hlad” po městském nájemním bydlení.
 • Internetový přenos jednání zastupitelstva města - který každé jednání zprostředkovává v profi kvalitě i těm, kteří se z jakéhokoli důvodu nemohou dostavit na jednání osobně.
 • Přistoupení ke spolku Otevřená města - spolku obcí, které chtějí být otevřené vůči svým občanům a který chce na řešeních spolupracovat a šetřit tím prostředky.
 • Přistoupení k Paktu starostů a primátorů, celoevropskému klubu obcí, které považují za důležité odpovědně spotřebovávat zdroje a minimalizovat emise skleníkových plynů (především moderní energetikou).
 • Participativní rozpočet s alokací 2 miliony pro kreativní projekty navržené samotnými občany.
 • IOT LoRa síť + datové centrum - základ pro další Smart City projekty. Jedná se o datovou bezdrátovou síť pro propojení elektronických zařízení do internetu, potažmo datového skladu.
 • Ustavení pracovní skupiny “sucho”, která má za úkol zpracovat koncepci práce s krajinou, s cílem zmírnit následky dlouhodobě špatného hospodaření s půdou a klimatických změn. První vlaštovka v podobě projektové přípravy obnovy lesních tůní se rýsuje pod taktovkou kolegů lesáků.
 • Rozšíření možnosti platby přes mobilní aplikaci Sejf i na parkování, původně pouze v MHD.

Z těch menších je to např.:

 • Vratné kelímky na festivalu Táborská setkání, které mají druhotný pozitivní dopad na bilanci produkce odpadu. Jejich využití je naplánováno i na jiné městem pořádané akce.
 • Digitalizace procesu návštěvnického parkování.
 • Infoweb taborudrzitelne.cz, kde prezentuji společně s dalšími kolegy informace, které se týkají agendy Zdravého města, smart city a obecně trvalé udržitelnosti.

Většina aktivit je však komplexní, koncepční, dlouhodobá a je v procesu. Tou nejdůležitější je práce na vylepšení, resp. ukotvení strategického plánování pro efektivní a transparentní řízení města a pilotní analýza dvou procesů pro ověření jejich efektivity. Další rozběhnuté aktivity, které stojí za zmínku jsou:

 • Příprava změn pachtovních smluv - zemědělci hospodařící na městském by měli činit zodpovědně vůči půdě. Cílem změn je větší retence vody v krajině, snižování eroze a zastavení degradace půd.
 • Příprava certifikace energetického managementu podle ČSN EN 50001, což umožní šetřit nemalé peníze za energetické audity a hlavně mít pod kontrolou jak spotřebováváme zdroje. Z dat pak bude možné vytipovat místa, kde by bylo vhodné zainvestovat pro snížení spotřeby a nebo místa, kde došlo k nějaké havárii.
 • Koncepce rozvoje nabíjecích stanic pro elektromobily.
 • Srážecí stanice fosforu, tentokrát místo desetimilionové obludy, modulární elektricky nezávislé řešení, realizované ve spolupráci s TAČR.
 • Nabíjecí stanice pro elektromobily v městské flotile na Žižkově náměstí a v Tabačce + první městský elektromobil, který bude sloužit úřadu již od dubna 2020.

Toto i ostatní úkoly lze najít v našem veřejném úkolníčku RedMine. Úkoly jsou tam rozdělené podle programových cílů, přesně tak, jak jsme je komunikovali ve volební kampani. Na webu je pak shrnutí, jak si v jejich plnění vedeme. Přestože to někdy trochu zaskřípe, já i kolegové se snažíme udržovat informace aktuální a uklizené. Co jsme slíbili, to plníme.

#drzimekurz

bilancování