splash image

Shrnutí desáteho zasedání zastupitelstva

Jan Příbramský | | zastupitelstvo

V pondělí 18. listopadu se uskutečnilo další řádné zasedání Zastupitelstva města Tábor. Pro nás zásadní body, které se projednávali, byly Schválení dotace pro neziskovou organizaci Fokus, podání žádosti o dotaci na výstavbu Centra pro Seniory, podání žádosti na 1. etapu revitalizace Sídliště nad Lužnicí a schválení záměru financování výstavby víceúčelové haly Mír. Bod, který se týkal úpravy Vyhlášky o odpadech, se z důvodu pozdního doručení materiálů stáhnul a bude se projednávat na prosincovém zasedání.

Materiály k jednání, usnesení a další informace jsou k naleznutí ZDE

Všechny výše uvedené body byly po krátkých diskuzích odhlasovány a to poměrně zásadní většinou. U hlasování o dotaci pro neziskovou organizaci Fokus došlo dokonce přímo na místě ke zvýšení na 150 tis. Kč, s čímž jsme bez výtek souhlasili.

V bodě 5/2 se hlasovalo o záměru financování novostavby víceúčelové sportovní haly Mír. I přes naše původně negativní stanovisko, jsme se nakonec rozhodli výstavbu podpořit. K tomuto závěru jsme dospěli jak na základě intenzivní debaty v místním sdružení, tak na základě veřejné debaty se zástupci sportovců a dalších jednání, které jsme individuálně vedli.

Hlavním důvodem našeho rozhodnutí je potřeba takové haly. Město Tábor patří mezi poslední města své velikosti, které takovou halou i nedisponuje. A to i přestože po ní sportovní veřejnost volá a je více než pravděpodobné, že bude plně využívaná. Roky se tady připravovali různé projekty, ale k jejich realizaci nikdy nedošlo. Ať už se jedná o plánovanou halu u Zimního stadionu anebo o rozšíření haly Eden v Kvapilově ulici.

A protože nebylo možné využít dotačního programu V6, vydaným MŠMT, jeví se výstavba pod hlavičkou TZMT jako nejvýhodnější. O tom nás nakonec přesvědčilo i stanovisko odboru financí v Táboře. Náš původní záměr, tedy postavit halu v Kvapilově ulici a menší halu Mír, se nakonec projevilo jako lichý. A to protože náklady na oba projekty by zřejmě byly ještě vyšší, než samotná výstavba haly Mír. Navíc současná hala se nachází v zcela neuspokojivém stavu a bezprostředně hrozí její uzavření, což by zřejmě vyžadovalo další financování.

Našimi podmínkami, které budeme klást na další stupně schvalování financování a výstavby, je zcela nezávislý stavební dozor a kvalitní vedení projektu. A to především proto, aby stavba proběhla hladce a bez neopodstatněných vícenákladů. Stejně tak budeme klást důraz na budoucí instalaci fotovoltaiky, která dokáže snížit provozní náklady. A také na včasné dokončení zkapacitnění parkoviště před Plaveckým stadionem.

zastupitelstvo