splash image

Shrnutí "vánočního" zastupitelstva

Václav Klecanda | | zastupitelstvo

Poslední jednání zastupitelstva v roce 2019 mělo 3 stěžejní body: odpady, rozpočet a zoo. K odpadům se strhla plejada demagogických vystoupení z úst zaběhlých kritiků. Rozpočet se neobešel bez nekoncepčních návrhů těch samých. Zvítězil odvážný a odpovědný přístup a oba materiály prošly. O zoo se debatovalo již ve večerním bloku po příspěvcích veřejnosti. Debata však skončila bez přijetí usnesení.

Přes hladký začátek o majetkových materialech jsme se zasekli na standardním finančním materiálu o snížení rozpočtu díky úpravě dotačních projektů. Další metou byl materiál o odpadech. Resp. o obecně závazné vyhlášce města o poplatku za provoz odpadového hospodářství. Opozice spustila veletoč příspěvků o nezvyšování daní a jiných líbivých a populistických prohlášeních. Ke zvýšení “poplatku za odpad” nepřikračuje pouze město Tábor, ale i celá řada měst. Namátkou: České Budějovice: 680,-Kč/os, Kutná Hora: 650,-Kč/os, Sázava 700,-Kč/os, Třebíč 648,-Kč/os, Týn nad Vltavou: 680,-Kč/os. I v těchto městech jsou natolik odpovědní, že se rozhodli dorovnat neustále se zdražující náklady na likvidaci odpadů obyvatel. Odpadové hospodářství čekají revoluční časy a i proto se musíme dobře připravit už nyní.

Následoval rozpočet města na rok 2020 - nejdůležitější dokument, který se nikdy neobejde bez populistických návrhů na úpravy ve prospěch tu jedné lobby-skupince, tu jiné. Vždy podle toho, komu se v tu chvilku chce populista zalíbit.

Další rozbuškou pro opoziční kolegy bylo předfinancování projektu “Udržitelná energetika a klima v Táboře”, projektu, který navazuje na členství v Paktu starostů a primátorů - klubu měst, které deklarují závazek odpovědně spotřebovávat zdroje a zodpovědně přistupovat ke klimatu. Duo F.D. & H.R. začalo zcela nepochopitelně vytahovat s projednávaným materiálem nesouvisející problémy životního prostředí. Je evidentní, že především F.D., tolik spojený s táborskou teplárnou, jistě nebude kopat za moderní energetiku. Místo toho bude předstírat, že problém s klimatem neexistuje.

Posledním těžkým bodem byla zoo. Tedy změna územního plánu, která se jí týká. Ta má v sobě vtěleny podmínky pro zoo, které by zoo musela splnit, kdyby chtěla legalizovat své stavby - dopravní napojení a oddělující pás zeleně. Na posledním projednávání tohoto tématu se ozývaly hlasy, že by majitel zoo měl slíbit, že požadované podmínky splní. Od posledně tak zoo učinila jednostranným prohlášením. Já a mí kolegové jsme materiál podpořili (kromě Miloše Tuháčka, který vzhledem ke střetu zájmů nehlasoval). Jeho smyslem bylo totiž vybrat variantu dopravního napojení a umožnit tak další fázi práce na vlastní změně územního plánu. V této fázi by bylo dost prostoru na reálný důkaz partnerského přístupu ze strany zoo, nikoli na deklaraci vůle, že “až mi změnu schválíte, tak já něco splním”. Bohužel po diskusi se nenašla většina v zastupitelstvu, která by další fázi odstartovala.

Přestože černé scénáře odhadovaly konec jednání po půlnoci, skončili jsme kolem osmé. I přes veškeré výpady opozice si jejich tlaku vážím, protože nás, koalici, rozhodně udržuje ve střehu. Zvláště, když některým opozičním vystoupením nelze upřít věcné jádro. Děkuji tedy všem kolegům, jak v zastupitelstvu, tak i mezi úředníky za spolupráci a přeji dobrý výroční rok!

zastupitelstvo