splash image

Jednání zastupitelstva 27.1.2020

Václav Klecanda | | zastupitelstvo

Na včerejším předlouhém jednání zastupitelstva stojí za vypíchnutí 4 témata. Velká diskuse se rozhořela na téma kulturních grantů. Ohledně spolupořadatelství mistrovství světa v cyklokrosu náš negativní názor trvá. V bodě různé se poté řešil participativní rozpočet a strategický plán rozvoje města.

Kulturní Granty

Dle našeho názoru transparentní a obhajitelný proces přidělování grantů (nejen v kultuře, ale obecně všech) vyžaduje následující:

  • Kvalitní kritéria pro hodnocení projektů. Tato jsou pro každý titul jiná a měla by být definována odborníky. Jedno však může být společné všem: adekvátnost výše rozpočtu projektu.
  • Subjektivní tabulka hodnocení komisařů + kvalitní a jmenovité odůvodnění hodnocení každého z nich. Každý komisař - hodnotitel si musí svoje hodnocení být schopen obhájit.
  • Jasný algoritmus převodu hodnocení na dotovanou částku. To už je pouze matematická formalita. Algoritmů může být celá řada. V grantové výzvě Zdravého města nebo environmetnální výuky a vzdělávání máme jednoduchý. Podpoříme pouze ty projekty, které stanou na předních místech v pořadí bodového hodnocení komisaři, dokud budou peníze na celou požadovanou podporu. Ostatní podpořeny nebudou. Záměr je tedy podpořit pouze ty kvalitní a za každou cenu nedrobit dotace s cílem podpořit všechny aspoň trochu.

Návrh našeho zastupitele Miloše Tuháčka na usnesení o Dotačním programu podpory významných akcí bez jednoho projektu, který se vymykal bodovému hodnocení kulturní komise, nakonec ZM prošel. Druhý dotační titul na podporu aktivit v oblasti kultury byl vrácen na návrh předkladatele zpátky do kulturní komise.

UCI

Naše negativní stanovisko na spolupořadatelství víkendové cyklokrosové akce za miliony korun trvá. Akce, která sice do Tábora přivede mnoho sportovní veřejnosti a během závodů dostane Tábor do mezinárodních sportovních televizních pořadů a zpravodajství, nepřinese městu benefity, které by odpovídaly vynaloženým prostředkům. #drzimekurz

Různé

V bodě různé jsem vysvětloval, že participativní rozpočet je připraven. Přesná pravidla byla konzultována s právníkem a ještě zbývá konzultace na odboru financí. Záměr hodlám předložit na příští jednání rady a tím letošní ročník odstartovat. Zároveň finišují přípravy technického řešení, přes které celý proces bude probíhat.

V plánu je také i workshop pro veřejnost, na kterém budu připraven zodpovědět všechny dotazy.

Další interpelace směřovala k aktualizaci strategického plánu rozvoje města. Současný plán končí v letošním roce a tak je nutné jej podrobit aktualizace. Dokument se sestává z několika standardních částí:

  • Analytická: konstatuje současný stav včetně SWOT analýzy, která říká, kde jsou hrozby, příležitosti, slabé a silné stránky.
  • Návrhová: vize, kam by se město mělo posunout. Cíle, kterým by se konání jednotlivých složek, ze kterých se město skládá, mělo ubírat. Speciálně tato část by měla mít široký konsenzus napříč všemi hráči ve městě. Tato část dává nejen městu ale především veřejnosti jasně najevo, kam město kráčí.
  • Akční plán: “jízdní řád” konkrétních kroků, které se na cestě, kterou vytyčuje návrhová část, mají stát a kdy. Tato část se mění nejčastěji a hodně souvisí s přípravou rozpočtu, resp. rozpočtového výhledu.

Odbor rozvoje aktualizaci připravuje a nyní jsme ve fázi, kdy zhodnocujeme, které konkrétní části procesu aktualizace budeme zadávat externímu zpracovateli a které jsme schopni udělat “inhouse”.

zastupitelstvo