splash image

Shrnutí zastupitelstva 25.5.20

Václav Klecanda | | ZM

Zasedání se konalo v pozměněných podmínkách díky stále platným nařízením ohledně pandemie Covid19. Naším tématem bylo především delegování do Mikroregionu Táborsko a odmítnutí pardonu z nájemného pro Siko a O2 - velké společnosti, pro které pomoc z úrovně města není dle našeho klubu určeno.

Dohodli jsme se s panem starostou, že se vyměníme jako zástupci města v mikroregionu Táborsko. Děláme to jednak s cílem rozložit agendu a druhak proto, že dobrovolné svazky jsou mnohdy oprávněným žadatelem o dotace v různých programech. Mým cílem v tomto angažmá je zkusit připravovat projekty, které povedou ke vzájemné spolupráci obcí v mikroregionu. Už nyní připravuji projekt “Modernizace a zlepšování komunikace s občany Táborska”, který by měl zvětšit možnosti a uživatelskou přívětivost komunikace mezi občany a samosprávami.

Během jednání o schvalování sportovních grantů vyrukoval kolega zastupitel Dědič s tvrzením, že peněz v grantu je málo, a proto hodnotitelé hodnotili nízko. To je hodně nebezpečné tvrzení a vypovídá o tom, že někteří hodnotitelé neberou v potaz kvalitu projektu, ale jiné zadání.

Tak jak to tedy je, kolegové z ODS?

Věřím, že všichni hodnotitelé, i z řad nominantů ODS, přihlíží výlučně ke kvalitě projektů.

Odpuštění nájmu, jako formy pomoci v krizové situaci, se dle našeho klubu nemá týkat velkých firem. Proto jsme navrhli oddělené hlasování o firmách Telefonica 02 a Siko, které působí mezinárodně resp. Národně. Ty by výpadek příjmů měly být dle našeho názoru schopné krýt ze svých zisků a rezerv.

V bodě Různé se řešil hlavně pronájem nebytového prostoru v Pražské ulici a investice na Všechově. K výběrovému řízení jsem poznamenal:

Vybírali jsme mezi, z mého pohledu, rovnocennými nabídkami, protože ani jedna z nich nebyla kasino, nebo vykřičený dům. Proto se oba podnikatelské záměry do prostoru hodily. Vybrali jsme tu z hodnotou skoro 2x převyšující tu druhou. A to je vše, prátelé, konec příběhu.

Zvítězil dle mého tedy pohled dobrého hospodáře. A za sebe mohu slíbit, že dokud Piráti na radnici budou, tak to tak bude.

Přes všechny emoce, které těmito tématy cloumaly, se chceme rozhodovat podle faktů a vybírat to nejoptimálnější řešení.

ZM