splash image

Shrnutí zasedání zastupitelstva 31.8.2020

Jan Příbramský | | zastupitelstvo

První poprázdninové zastupitelstvo přineslo především blok jednání o nových pravidlech dotačních programů a diskusi o parametrech naší spoluúčasti na vládním balíčku pomoci podnikatelům v COVID-krizi. Jednání skončilo skoro v rekordním čase i přes některé liché výtky našich největších opozičních fanoušků :)

Polovinu materiálů tohoto jednání se schvalovaly pravidla nových dotační programů v oblastech Sociální, Školství a tělovýchova, Kultury a cestovního ruchu a Zdravého města. U všech programů byly navrhovány zastupiteli dílčí změny. Jednalo se převážně o úpravy zveřejňování jednotlivých, programů a vypouštění nadbytečných pasáží. Padaly návrhy i na změnu pravidel sportovních grantů.

Za zmínku stojí i nové hodnocení a kritéria v dotačním titulu pro registrované sociální služby. Část alokovaných peněz bude přímo rozdělena dle klíče podle úvazků přímé péče, které určuje kraj na základě datové analýzy. Tím budou mít sociální služby základní jistotu získání peněz z této dotace.

Všechna nová pravidla všech grantů byla konzultována v příslušných komisích, kde mají všechny politické kluby své zástupce, kteří u přípravy byli od začátku. Kluby tedy měly možnost proces ovlivnit. I přesto se nové granty ocitly pod palbou. Pirátům může sloužit ke cti, že granty z kuchyně našeho místostarosty prošly bez diskuse.

Místostarosta Klecanda: Transparentnost procesu hodnocení a především povinné odůvodnění hodnoceni, jakož i nároky na hodnotitele jsou v případě mých grantů na vysoké úrovni. Asi proto se nenašel žádný kritický hlas.

Pravidla pro spolufinancování vládní podpory podnikatelů v COVID krizi prošla v původní předložené verzi, která vyžadovala vrácení podílu města v případě, že žádosti ministerstvo nevyhoví. Za nás je tento požadavek legitimní. Navíc podnikatelé od města Tábora již jednou pomoc dostali a to o několik měsíců dříve než se k tomu rozhoupal stát.

Jednání skončilo chvilku po šesté hodině.

zastupitelstvo