splash image

Výběrové řízení na nominanty do školských rad zřizovaných městem Tábor

Martin Mareda, -JP- | | školaskárada,výběrovéřízení,Tábor

Vyhlašujeme výběrové řízení na nominanta do školských rad při základních školách, jejichž zřizovatelem je město.

Mezi hlavní úkoly školské rady patří:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy ČŠI,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Co požadujeme:

 • Přehled v moderních formách vzdělávání
 • Schopnost argumentace a asertivity
 • Ochota věnovat čas zasedáním rady
 • Názorová shoda s programem Pirátů Tábor v oblasti vzdělávání
 • Pravidelná komunikace se zastupitelským klubem, radními za Piráty Tábor a členskou základnou
 • Bezúhonnost a vysoká osobní integrita
 • Zkušenosti s prací ve školství výhodou

Případné zájemce prosíme o zaslání informací o své osobě, motivaci a shodou s požadavky na e-mail maredis@volny.cz do 15.10.2020. Piráti Tábor si vyhrazují právo termín prodloužit.

Termín nástupu:

Od počátku roku 2021

Hodnotící kritéria:

 • Odbornost: 35 %
 • Znalost pirátského programu a argumentace: 20 %
 • Celkový dojem: 15 %
 • Předchozí zkušenosti: 20 %
 • Reference členů a příznivců Pirátů: 10 %
školaskárada,výběrovéřízení,Tábor

Piráti Tábor v roce 2020

Na začátku nového roku se sluší ohlédnout se za rokem předešlým. Minulý rok nás bohužel postihla epidemie koronaviru, která zasáhla do všech oblastí lidského života a zabránila vzniku většího množství předpokládaných inovací. V Táboře v prvé řadě bylo totiž důležité bezpečně zajistit chod města a současně pomoci těm nejzranitelnějším a nejzasaženějším. Díky úsilí celého radničního týmu jsme nastalou situaci zvládli a připravili se svědomitě i na druhou vlnu epidemie

Přečíst celý článek →