splash image

Dvacáté řádné jednání zastupitelstva aneb dotace a odvolávání

Jan Příbramský | | zastupitelstvo,Tábor

První lednové zastupitelstvo se neslo jako obvykle v duchu dotačních titulů. I když se podle očekávání více jak hodinu řešila dopravní nehoda místostarostky Petrové.

Většina bodů z programu 20. zasedání místního zastupitelstva byla o schvalování žádostí z dotačních titulů. Těmi byly více či méně úspěšné projekty z oblastí environmentálního vzdělávání, zdravého města, kultury a cestovního ruchu a v neposlední řadě ze třech dotačních titulů určených sportu a mládeži. My jako největší bonus celého bloku dotací chápeme fakt, že byly žádosti poprvé podávány pouze elektronickou cestou. A to až na jednotky případů bez větších problémů.

Je to dobrý odrazový můstek k tomu, aby v blízké budoucnosti bylo možné elektronicky zpracovávat nejen formuláře, ale i rozpočty žádostí a další nezbytné náležitosti. A to především pro účely co nejlepšího možného rozhodnutí o přidelení dotace.

Převod prostředků do fondu rozvoje

Drobná debata se rozvířila u bodu Převod do fondu rezerv a rozvoje (FRR). Kritika se jako obvykle snesla nad faktem, jak velký objem financí jde za loňský rok do rezervy. Tedy klasické otázky typu, co chce s naspořenými penězi vedení města, potažmo vládnoucí koalice, udělat. Zde je nutné podotknout, že veškeré prostředky ve fondu jsou již “zamašličkovány” na ty záměry, které se z různých důvodů v tom daném roce nestihly realizovat. Rozpočtuje se vždy na rok. Pro nás je tento transfer jasně odůvodněný převod peněz do dalších let. Neznamená to tedy automaticky utratit peníze navíc za jiné projekty a FRR je právě tím zákonným překlenovacím mechanismem, jak peníze “pozdržet”, než z nich bude financováno to, na co byly určeny.

Václav Klecanda na to uvedl: “Je to standardní operace, která se dělala i za minulých vedení města (včetně současných kritiků), dělá a zřejmě dělat bude. Tato kritika je tedy jen laciným populismem.”

V rámci diskuse k tomuto bodu kritizovala zastupitelka Randová stav veřejného prostoru ve městě. My ale nevidíme k takové kritice důvod. Nemyslíme si totiž, že by reálná situace odpovídala stavu, jaký se kolegyně snažila popsat. Souhlasíme však s tím, že je potřeba systemizovat údržbu silnic, chodníků i městského mobiliáře. K tomu však nevede prvoplánová kritika z opozičních lavic, nýbrž věcné návrhy postupu. Třeba komisí rady pro dopravu, které předsedá kolega Breda.

Co s poplatky z prodlení?

Posledním bodem řádného programu, kde se vedla delší diskuze, bylo prominutí poplatku z prodlení na dluhu na nájemném. Tam na protinávrh opozičního zastupitele Eberta, prošlo upravené usnesení, díky kterému došlo k odpuštění poplatku z prodlení všem pěti navrženým dlužníkům. Stojí za zmínku, že na celkové úpravě systému promíjení poplatku z prodlení, započne intenzivně pracovat Martin Mareda. Pro něj se jedná o problematiku, ve které je více než fundovaný.

Očekávaný bod různé

V bodě různé se dle očekávání řešila prosincová nehoda místostarostky Petrové. K tomuto tématu máme stanovisko klubu podpořené místním sdružením:

Piráti Tábor si před volbami schválili Povolební strategii, kterou se zavázali dodržovat. Ta se dá chápat jako smlouva mezi námi a voliči. Jasně nastiňuje, jak se budeme po volbách i během volebního období chovat a jednat a co od nás může veřejnost očekávat. Dává také mantinely spolupráce v koalici. Mimo jiné se v ní píše:

Nepodpoříme radu města, ve které bude osoba, která je trestně stíhaná, nebo s rasistickým či xenofobním vystupováním.

Nyní je ale dle našeho názoru na osobní zodpovědnosti místostarostky, jak se ke svému případu postaví. A to nejen s ohledem na svá pochybení a vážnost funkce, ale i na vážnost současné společenské situace. Zároveň apelujeme na to, aby veřejnost byla seznámena s výsledky vyšetřování a tím byly minimalizovány pochybnosti, které společenskému klimatu v této době vůbec nepomáhají.

I když nehoda i nadále vzbuzuje pochybnosti, nechceme se stavět do role soudce a návrh na odvolání místostarostky z funkce jsme nepodpořili. Pro nás i nadále platí nejen presumpce neviny, ale i zmíněná Povolební strategie. Sluší podotknout, že bylo schváleno usnesení k tomu, aby místostarostka Petrová předložila na příští jednání zastupitelstva vysvětlení. Tím pádem je míč na její straně.

zastupitelstvo,Tábor