splash image

Prohlášení 'trojkoalice'

Zastuptelský klub | | koalice

V důsledku odvolání místostarostky a rezignace radního za hnutí JINAK! došlo k ukončení koaliční smlouvy mezi subjekty Tábor 2020, Piráti, JINAK! a ČSSD. Ve smírčím řízení nedošlo k dohodě o další spolupráci v rámci koaličního projektu.

Tři subjekty, hnutí Tábor 2020, Česká pirátská strana a ČSSD - trojkoalice, se hlásí k myšlenkám a cílům původní koaliční smlouvy. Považují naprostou většinu Programových priorit koalice 2018 – 2022 i nadále pro město Tábor za prospěšnou a jsou připraveni o naplnění těchto priorit usilovat.

Tyto tři subjekty respektují, že pro prosazení programových bodů ztratily v zastupitelstvu většinu a budou s touto skutečností po zbytek svého mandátu nakládat. Předpokládají především průběžné konzultace se zástupci dalších politických klubů zastoupených v zastupitelstvu města Tábor.

Václav Klecanda:

Je mi líto, že v půlce volebního období jsme museli řešit takovouto krizi. Všechny nás to brzdilo dlouhou dobu a jsem rád, že už můžeme tušit konec a naději, že se zas budeme moci naplno věnovat práci na rozdělaných projektech.

Jedním z bodů řešení nastalé situace je i návrh na obsazení funkce radního a uvolněného místostarosty naším zastupitelem Martinem Maredou. Do gesce mu budou navrženy Odbor správy majetku města a městské společnosti Bytes a SLMT po Michaele Petrové. Cílem tohoto návrhu je rozprostřít agendu vedení města nadále mezi čtyři osoby a v radu města i pro následující měsíce udržet devítičlennou a tím dostatečně názorově širokou. Návrh bude projednán na příštím zastupitelstvu dne 19.4. 2021.

Martin Mareda k tomu říká:

„Těší mne podpora současných i bývalých koaličních partnerů. Jsem připraven zastávat funkci s co největší pečlivostí a nasazením. Politika je však věc turbulentní, počkejme si tedy na příští zasedání.“

Devatero trojkoalice:

  1. Nadále přísně pečovat o zdravé městské finance.
  2. V nejvyšší míře napomoci ukončení koronavirové krize.
  3. Dokončit zásadní rozběhnuté investice - Budějovická ulice, Centrum pro seniory, sportovní hala Mír.
  4. Pokračovat v přípravě rozvojových projektů - nová čtvrť Dvorce, plavecký areál, Křižíkova elektrárna, městská knihovna.
  5. Aktivně napomáhat krajským dopravním projektům - jižní obchvat města Tesco - Slapy, severní část propojky Měšice - Čekanice.
  6. Nadále věnovat pečlivou pozornost správě městského majetku - byty, nemovitosti, komunikace, parky.
  7. Uvádět do praxe moderní a trvale udržitelné prvky v teplárenství, energetice, likvidaci odpadu i hospodaření s vodou s ohledem na kvalitní životní prostředí.
  8. Sledovat a aplikovat moderní trendy ve školství, podporovat živou kulturu, dbát na vysokou úroveň sociální péče.
  9. Stále se držet kréda transparentní a vstřícné veřejné správy.
koalice