splash image

Resumé zasedání zastupitelstva z 19.4.21 - Martin Mareda rozšířil řady vedení města

Jan Příbramský | | zastupitelsvo

Nejvíc očekávaným materiálem byla volba nového člena vedení - piráta Martina Maredy. Podle očekávání se neobešla bez jalové kritiky stran opozice.

Diskuse o počtu místostarostů se rozhořela hned na začátku. Kolega z ODS, Dědič, uvedl jeho materiál tím, že 3 místostarostové je moc. Přitom to byla právě jeho vláda, která rozšířila řady uvolněných funkcionářů na současný počet. Asi mu to tenkrát vyhovovalo, zatímco teď, kdy není u moci, mu to už nevoní? Fraška.

Martin Mareda se stručně představil a vypíchl 3 klíčové kompetence, které za svou karieru v sociálních službách: 1) schopnost jednat s lidmi 2) zachovat chladnou hlavu v krizových situacích 3) pěstování motivující a kolegiální týmové atmosféry

Svou řeč zakončil slovy:

Závěrem bych chtěl říct, že před vás předstupuji s pokorou, nejen k vám a k této volbě, která nás za chvíli čeká, ale i k funkci místostarosty. Ať výsledek dopadne jakkoliv, vždy bude můj telefon, email i dveře otevřeny vám všem bez rozdílu.

Trochu jsme se zadrhli na způsoby volby. Padl návrh, abychom volili aklamací tj. veřejně. Za nás, přestože ctíme transparentnost hlasování, jsme aklamační volbu nepodpořili.

Václav Klecanda:

U nás ve straně se běžně o personálních otázkách hlasuje tajnou volbou právě proto, aby hlasující měl absolutní svobodu volby bez nátlaku. Za nás je jasné, jak budeme hlasovat ze zjevných důvodů.

Martin nakonec byl zvolen většinou 16 hlasů.

Martin Mareda:

Děkuji za důvěru. Vnímám a respektuji i kolegy z opozice, kteří svou vůli vyjádřili svým odchodem z jednání. Právě respekt je něco, na čem chci stavět své angažmá.

Déle jsme diskutovali o úlevě nanákladech pro Jihočeský kraj v souvislosti s “Očkem” na zimním stadionu. Tento materál jsme podpořili, protože máme zato, že stav, kdy Tábor nákladově převyšuje ostatní “Očka” v kraji, není šťastný.

Po příspěvcích z řad veřejnosti se rozhořela debata o návrhu kolegů Randové a Dědiče o přípravě investic v příměstských částech. Starosta informoval, že většina z nich je v různých stupních rozpracovanosti.

Václav Klecanda to okomentoval:

Pro mne je to čirý populismus. S ohledem na probíhající krizi si prostě aktuální koalice nechává větší rezervu, protože nevíme za jak dlouho krize pomine. Je to naše zodpovědnost.

Následně padali jalové kritiky na velikost fondu rezerv ze strany předkladatelů. Jednání, byť mělo nezvykle málo bodů, skončilo až v 8 hodin večer.

zastupitelsvo