splash image

Hodnocení 23. zasedání zastupitelstva města Tábor

Jan Příbramský | | zastupitelstvo,Tabor

Poslední zasedání zastupitelstva probíhalo v poměrně klidné atmosféře. Kromě hladce schválených bodů dotací pro domácí hospic Jordán a Diakonie Rolnička a dílčích změn ve Vodárenské společnosti Táborsko, se diskuze rozběhla u dvou bodů. Tím byly body opravy hřiště u Střední zdravotnické školy a schválení peněz na opravu komunikací.

Mimořádné dotace

Jako každý rok i letos město mimořádně podpořilo dvě klíčové sociální služby. A to Diakonii Rolnička a Domácí hospic Jordán. I přestože si myslíme, že by podpora těchto služeb měla být především na kraji a státu, tak jsme materiál jednomyslně podpořili.

Úpravy hřiště v Mostecké ulici

Prvním bodem, kde se rozběhla širší diskuze byl bod 5/5 Stavební úpravy hřiště u Střední zdravotnické školy. Opozice se zeptala na to, jestli a jak bude ochráněna investice, aby opět nedošlo k narušení povrchu kořenovým systémem stromů v okolí. Po krátké diskuzi se rozhodl předkladatel Martin Mareda bod stáhnout k dopracování a vyjasnění otázek. Věříme všas, že k opravě dojde ještě letos.

Opravy místních komunikací

Další bod, kde došlo k poměrně rozsáhlé diskuzi byl materiál 7/0 - Opravy místních komunikací. Opozice opět kritizovala neúplnost materiálu ve smyslu, že zastupitelé neví, kolik na kterou ulici půjde peněz. Vedoucí odboru argumentoval tím, že se jedná o opravy komunikací, kde především VST a E.On budou opravovat sítě a město využije synergie a opraví povrch. Tedy že se jedná o navýšení balíčku na opravy tak, aby až dojde k investicím síťařů, tak město bude mít odkud toto financovat. Proto si myslíme, že kvalitu a správné hospodaření uhlídá rada města.

Václav Klecanda k tomuto tématu na jednání uvedl:

Nejedná se o schválení peněz na jednotlivé akce, ale pouze o navýšení balíčku peněz na opravy tak, aby mohla rada rychleji reagovat na to, kdy se síťaři rozhodnou opravovat a využít tak možnosti k maximálním synergiím, aby výsledek byl kvalitní.

V bodě různé se objevilo několik dotazů na pro některé zastupitele ožehavá témata. Těmito byly dotazy na to, jak bude vypadat finální podoba Lesoparku Pintovka, jak probíhá výstavba přeložky Chýnovská-Vožická, co bude s Malým Jordánem, jak se bude podporovat cestovní ruch a také jak napravit situaci na Větrovech z důvodu ZOO. Jsme si jisti, že se tyto body budou projednávat na další radě města a nebo poradě vedení.

To, že bylo jednání klidnější než obvykle, přikládáme i tomu, že došlo k několika schůzkám s opozicí. A to ať už ke staženému materiálu 5/2, ale i k další problematice.

zastupitelstvo,Tabor