splash image

Nejsme populisté a neslibujeme nic nereálného

Lucie Orbók | | rozhovory,volby

Mgr. Martin Mareda, současný táborský místostarosta za Českou pirátskou stranu, jde do blížících se komunálních voleb jako lídr kandidátky. Dlouholetý pracovník v sociálních službách nám odpověděl na pár otázek:

Co osobně považujete za vaše největší úspěchy za 4 roky vládnutí v koalici?

Naší prioritou stále je bydlení. Proto jedním z úspěchu je zastavení privatizace bytů. Kromě domů, kde zůstává jediný městský byt. Město nemá byty prodávat, má působit jako garant dostupného bydlení. A k tomu potřebuje velký bytový fond. S tím souvisí i posun s areálem v tzv. Dvorcích. Budoucí zastupitelstvo má připraven projekt výstavby, ekonomickou oponenturu a možnou etapizaci výstavby. Tento poslední rok jsme se věnovali nové strategii vzdělávání. Spolupráce Tábora s renomovanou odbornou organizací EDUinem vyústila v kvalitní dokument s řadou opatření, které mohou vést ke zkvalitnění výuky na táborských školách. V neposlední řadě stále motivujeme veřejnost, aby mohla co nejvíce ovlivnit dění a prostor ve městě, například skrze participativní rozpočet. I přes některé porodní bolesti se zde nastartovaly velmi zajímavé projekty z řad občanů. Toť jenom výcuc z toho, z čeho máme radost. Záměrně nepíšu o dvou největších stavbách Centrum pro seniory a Hale Mír. Ty už byly připravovány za minulého volebního období a my jsme byli u realizace.

Správný politik umí snést i kritiku. Co se nepovedlo?

Stále cítím, že většina veřejnosti se k dění ve městě nechce vyjadřovat. Tady vidím rezervu nás zvolených politiků. Potřebujeme získávat co nejvíce zpětné vazby, musíme co nejvíce vysvětlovat naše kroky. Pokusit se zatáhnout veřejnost do dění. Nabízet kritické části veřejnosti osobní vysvětlení. Otevřenosti není nikdy dost. A politik musí jít příkladem. Mně osobně mistostarostenskou kanceláři prošly desítky občanů se svými problémy, podněty i kritikou. I přesto že jsme ne vždy našli uspokojivé řešení, tak každé setkání bylo důležité. Lidé musí najít opět důvěru v politiku a politiky, že jim dokážou naslouchat a pomoci, pokud je to v jejich moci.

V Táboře, v historickém centru, ale i na sídlištích, je nedostatek parkovacích míst. Jak navrhujete situaci zlepšit?

Parkování v historickém centru měst je problémem všude po světě. Odvážná města zakazují vjezd autům do těchto oblastí, ale zároveň mají nějaká odstavná parkoviště a alternativy. V Táboře je cílem vybudovat parkovací dům Na Parkánech. V současnosti je architektonická soutěž pozastavena kvůli negativnímu stanovisku památkářů. Budeme ale hledat způsob, jak tento projekt změnit, aby byl přijatelný i pro památkáře. Co se týče sídliští, tak tam je cesta k řešení dostupnosti parkování podobná. Už v příštím roce by měla být zahájena realizace parkovacího domu na Sídlišti Nad Lužnicí. Současně se ale budeme snažit o zkapacitňování současných povrchových stání všude tam, kde to je možné. Na Náchodském sídlišti podporujeme vybudování povrchových parkovišť okolo ulice Náchodská. Zásadní otázkou do diskuse o koncepci parkování je určitě možnost všechna parkovací místa zahrnout do parkovacího systému a jednoznačně je rozdělit na rezidentní, abonentní a placená parkovací místa.

Jak podle vás město Tábor využívá svůj potenciál v cestovním ruchu? Lze něco udělat pro jeho zvýšení? Co konkrétně?

Potenciál města Tábora jakožto historické, kulturně rozmanité a gastronomicky bohaté destinace je využíván dostatečně především v letních měsících. Rezervu vidíme jednak v rozšíření sezóny do jarních a podzimních měsíců. Dále je potřeba zaměřit se na cílovou skupinu rodin s dětmi. Konkrétně chceme realizovat naučně-zábavnou stezku v areálu lesoparku Pintovka a lanový park v okolí sportovního areálu Komora. Podporujeme také myšlenku vybudování interaktivní multimediální expozice v budově Křižíkovy elektrárny, a dále realizaci volnočasového centra pro děti po vzoru písecké Sladovny. S vyšším počtem turistů rostou také nároky na dostatečnou infrastrukturu - v první řadě je nutné vybudovat více veřejných toalet a turistům nabídnout dostupné parkování. V neposlední řadě bychom neměli zapomenout, že Tábor není jen historické centrum města, ale i jeho malebné okolí. Proto je naším dalším cílem motivovat turisty k návštěvě destinace Toulava, lesoparku Pintovka nebo ZOO Větrovy.

Jak hodnotíte projekt nové městské čtvrtě Dvorce, která má vzniknout na místě bývalých kasáren? Co vše a za jakých podmínek má nabídnout?

Výstavbu Dvorců podporujeme. Líbí se nám i myšlenka městského deskového domu. Ten by částečně řešil velký zájem o městské nájemní bydlení. Vše je ale na začátku cesty. Víme, že jsou na tento konkrétní objekt připomínky veřejnosti. V současné chvíli se čeká na výsledky nejlepšího způsobu prodeje pozemků ale i posloupnosti výstavby, kterou radnice zadala na začátku letošního roku. Určitě je lepší prodávat části a mít výstavbu pod kontrolou, než prodat pozemky jako celek jednomu developerovi. Vítězný návrh obytné čtvrťi Dvorce vychází z přírodních vztahů v území a přirozeně kombinuje modrozelenou infrastrukturu s odvážným urbanismem. Ten rozmanitě zahrnuje čtyřpodlažní viladomy, koncentrované městské domy, vyšší bytovky a nájemní pavlačový dům celkem pro asi 2000 nových obyvatel.

S čím jdou Piráti do voleb v nadcházejícím období?

Naše priority se v průběhu času zas tolik nemění, držíme kurz. Důležité je pro nás bydlení, školství, zjednodušení úředních úkonů směrem k občanům, životní prostředí a udržitelnost, kultura, sport a doprava. Do těchto voleb jdeme s konkrétními 8 prioritami, které zahrnují všechny oblasti lidského života ve městě. Chceme začít výstavbu nové čtvrti Dvorce, připravit řešení přednádražního prostoru s novým multifunkčním prostorem. Nově vzniklou strategii vzdělávání je třeba uvést v praxi. Myslíme i na dostupnost zdravotní a sociální péče, které jsme se intenzivně věnovali i v tomto období. Pro děti i dospělé chceme vytvořit více prostoru pro amatérské sportování. Chceme pokračovat v obnově zaniklých krajinných prvků, jako jsou meze, remízky, aleje, tůně nebo rybníčky. Rekonstrukcí bývalé 8. ZŠ, kde může vzniknout pobočka úřadu a detašované pracoviště městské policie chceme zkvalitnit život na největším táborském sídlišti. Klasickým tématem mezi obyvateli je nedostatek bytů. Zaměříte se i na to? V tomto volebním období jsme ukončili prodej městských bytů s výjimkou bytů, které zbývají jako poslední městské v SVJ. Byli jsme při přípravě nové čtvrti Dvorce. Záleží na novém zastupitelstvu, jak se k tomu postaví. My tuto moderní čtvrť s městským nájemním bydlením budeme podporovat. Může částečně uspokojit nedostatek městských bytů a celkově může přinést nový domov pro 2000 obyvatel.

Co jsou tři hlavní argumenty pro to volit Piráty?

Nejsme populisté, neslibujeme nereálné věci, jednáme otevřeně na základě faktů.

Co přesně chtějí říct Piráti letošním sloganem “odvaha dělat věci správně”?

To souvisí s předešlou otázkou. Nejsme populisté. Někdy musíme udělat rozhodnutí, které není populární a vzbuzuje vášně a kritiku. V konečném výsledku to ale správné rozhodnutí je.

rozhovory,volby