splash image

Poptávkové řízení do výborů a komisí města Tábor

Zastupitelský klub | | komise,bytova,rada,Tabor,vybor,socialni,doprava,kultura,telovychova,pohledavky,zdravemesto

Místní sdružení Piráti Tábor vyhlašuje poptávkové řízení do výborů a komisí města Tábor

Nabízíme výkon funkce člena:

 • KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
 • KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • KOMISE PRO POHLEDÁVKY
 • KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH
 • KOMISE SOCIÁLNÍ
 • KOMISE PRO BEZPEČNOST a PREVENCI KRIMINALITY
 • KOMISE KULTURNÍ
 • KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ
 • KOMISE TĚLOVÝCHOVY
 • KOMISE DOPRAVY
 • KOMISE BYTOVÁ
 • FINANČNÍ VÝBOR
 • KONTROLNÍ VÝBOR

Popis pozice:

 • Účast na zasedáních výboru/komise (cca jednou za měsíc - bytová komise častěji 1x 3 týdny)
 • Pravidelný reporting zastupitelskému klubu
 • Spolupráce na odborných výstupech
 • Účast na zasedáních krajského expertního týmu

Co požadujeme:

 • Znalost problematiky, kterou se výbor/komise zabývá
 • Kompatibilitu s Pirátským programem
 • Evidenci případných lobbistických schůzek související s činností orgánu

Podmínkou zařazení do poptávkového řízení je zaslání následujících podkladů:

 • stručný profesní životopis z oblasti, která souvisí s výborem/komisí, o který má uchazeč zájem.
 • motivační dopis krátkého rozsahu obsahující vizi působení na dané pozici a naplňování priorit pirátského programu.

Termín nástupu:

 • listopad/prosinec 2022 (záleží na schválení zastupitelstvem/radou)

Odměna:

 • dle konkrétního pozice v rozmezí 700 - 2200,- Kč měsíčně

Přihlášku lze podat elektronicky na e-mail martin.mareda@mutabor.cz do 14.10. 2022 do 23:59. MS Piráti Tábor si vyhrazuje právo termín prodloužit.

O výsledku poptávkového řízení bude uchazeč informován do 14 dnů od jeho ukončení.

komise,bytova,rada,Tabor,vybor,socialni,doprava,kultura,telovychova,pohledavky,zdravemesto