splash image

Výběrová řízení do dozorčích rad městských společností

Zastupitelský klub | | dozorci,rada,bytes,slmt,tzmt,tst,g-centrum

Místní sdružení Piráti Tábor vyhlašuje výběrová řízení do dozorčích rad městských společností. Jedná se dozorčí rady těchto společností

 • Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
 • Bytes Tábor s.r.o.
 • Technické služby Tábor s.r.o
 • G-centrum
 • Správa lesů města Tábora, s.r.o.

Ideální profil uchazeče:

Odborník na příslušný předmět podnikání a činnosti společnosti, auditor, právník, účetní nebo analytik se zkušenostmi z dozorčí rady. Uchazeč, který zvládne vyjednávat a formulovat názor a bude se zasazovat se o zprůhlednění společnosti, nastavení účinného vnitřního kontrolního systému a prověření kontroverzních účetních případů.

Popis pozice:

 • Účast na jednáních dozorčí rady (cca jednou za měsíc)
 • Kontrola hospodaření společnosti
 • Komunikace s představenstvem a ostatními členy dozorčí rady
 • Pravidelný reporting zastupitelskému klubu
 • Dodržování závazku loajality ke společnosti a mlčenlivosti k jejím chráněným informacím
 • Spolupráce na odborných výstupech

Podmínkou zařazení do poptávkového řízení je zaslání následujících podkladů:

 • Proč se hlásíte do dozorčí rady ?
 • Proč si myslíte, že jste vhodný/vhodná pro vykonávání funkce člena dozorčí rady v dané společnosti?
 • Jaké profesionální předpoklady splňujete?
 • Na jakou oblast činnosti společnosti se chcete v rámci dozorčí rady zaměřit?

Případný termín nástupu:

 • listopad/prosinec 2022 (záleží na schválení zastupitelstvem/radou)

Přihlášku lze podat elektronicky na e-mail martin.mareda@mutabor.cz do 16.10. 2022 do 14:00. MS Tábor si vyhrazuje právo termín prodloužit a případně i výběrové řízení zrušit.

Výběrové řízení proběhne vyhodnocením zaslaných podkladů a následným pohovorem formou osobního pohovoru nebo prostřednictvím videokonference s vybranými uchazeči.

Každému uchazeči do týdne od proběhlého VŘ dáme vědět rozhodnutí.

Hodnotící kritéria:

 • Odbornost 40 %
 • Znalost pirátského programu a argumentace 20 %
 • Celkový dojem 15 %
 • Předchozí zkušenosti 10 %
 • Reference členů a příznivců Pirátů 15 %
dozorci,rada,bytes,slmt,tzmt,tst,g-centrum