Chceme, aby Tábor byl zajímavým, sofistikovaným, navštěvovaným městem, které je známé nejen pro svou historii, ale i pro svůj přístup k modernímu pojetí města. Chceme, aby o něm bylo slyšet v souvislosti s chytrým městem, zázemím pro kulturu, skvělému servisu pro turisty a především s moderní, plně digitální a transparetní samosprávou. Apelujeme na koncepčnost a dlouhodobou strategii řízení města ve spolupráci s odborníky i občany města.

Zastupitelé

Ve volbách jsme získali 4 zastupitele.

Volební program

Zjednodušíme fungování pomocí technologií

 • Digitalizujeme veškerou agendu, už žádný papír. (Základem moderního úřadu je konec používání papíru a jeho nahrazení počítači. Umožní to masivní zjednodušení a propojeni agend i dat.)
 • Všechny úřady mají být kompletně dostupné online. Obíhat po úřadech mají data, ne lidé. (Mít možnost vyřizovat cokoli online a nemuset neustále vyplňovat stále stejné formuláře. Nikdo tak už nebude muset (ale může; úředník, který pomůže bude k dispozici) obíhat úřady).
 • Všechna data budou veřejná, postavíme na nich chytré město.
 • Budeme sbírat data pro efektivnější plánování (odvoz odpadu, jízdní řády MHD, dopravní stavby, aj.). (Nevaříme z vody. Proto svá rozhodnutí stavíme na datech. Ty je potřeba sbírat a shromažďovat a zveřejnit, aby každý měl možnost s nimi pracovat).

Odstraníme komunikační bariéry

 • Chceme koncepční řízení - předvídatelné, jasné směřování. Do zpracování koncepcí zapojíme - odborníky i z řad veřejnosti.
 • Informace o řízení města budou veřejně dostupné. Od jednání zastupitelstva nebo městských orgánů a firem, přes rozpočet nebo investiční plánování až po registr smluv. (Lidé uvidí, jak město funguje, co kdo děla. Vytváří to důvěru mezi správci města a jeho obyvateli.)
 • Připravíme participativní rozpočet - nástroj pro zapojení lidí do rozhodování a umožníme jim se kreativně zapojit. (Každý pak může přijít s dobrým nápadem, popsat ho a vystavit na k tomu určený web. Lidé mu pak vyjadří podporu a projekty s podporou město zkrátka zaplatí.)
 • Budeme pečlivě prezentovat, co a proč děláme. Nemlžíme.

Pohlídáme toky městských financí

 • Zveřejníme rozpočet města i jeho společností. Bude na internetu, rozklikávací a srozumitelný až na úroveň jednotlivých faktur. (Dobrým příkladem je Nové Město na Moravě. Posuďte sami.)
 • Zřídíme městský transparentní účet a všechny smlouvy vyvěsíme na internetu.
 • Pohlídáme ceny základních služeb. Není nutné neustále zdražovat, když se nemění náklady. (Cena tepla a vody je neustále dikutována. Chceme aby proces jejího vzniku byl vidět. Pak ho pohlídáme. A nejen my.).

Zatraktivníme město pro všechny

 • Podpoříme výstavbu startovacích bytů a bytů s pečovatelskou službou pro seniory. Staré nevyprodáme. Chceme nové čtvrti.
 • Podpoříme technické vzdělávání, ideálně zřízením vysoké školy. Oživíme tím město a přilákáme technologické firmy.
 • Zřídíme nové multifunkční kulturní centrum, kde se budou pořádat výstavy, workshopy, koncerty.
 • Připravíme revitalizaci přírodního amfiteátru Pintovka.

Kompletní dlouhodobý program …

Kompletní kandidátka …