Kompletní kandidátka …

Volební program - PIRÁTI TÁBORU!

Tábor je podle nás úžasné město pro život. Lidé z různých koutů republiky nám ho v dobrém závidí. Z pozice dlouholetých členů zastupitelstva a městské rady chceme pokračovat v úsilí o to, aby se kvalita života v Táboře dále zvyšovala.

Osm pirátských bodů pro ještě lepší Tábor

Za politiky mluví činy. Hotové silnice, opravené školy, revitalizované parky. Například. Aby se takové věci mohly podařit, musí být na začátku plán. V politice se takovým plánům říká programové priority. Děkujeme, že jste si našli čas na přečtení těch našich. Celkem jich máme osm.

1. Investice do bydlení a kultury.

Po výrazných investicích do sportovních a sociálních zařízení chceme podpořit kulturu, bydlení a úsporu energií. Chceme iniciovat stavbu multifunkčního kulturního areálu v prostoru za autobusovým nádražím. Po dokončení v něm Táboráci najdou knihovnu, variabilní přednáškový sál, volnočasové interaktivní centrum pro rodiny s dětmi, coworking prostory a podzemní garáže.

Dostavíme Dvorce – energeticky pozitivní smart čtvrť s bytovým domem před zimním stadionem, která nabídne moderní a funkční bydlení v režii města. Budeme pokračovat v budování fotovoltaických elektráren na střechách veřejných budov. Podpoříme komunitní energetiku.

2. Školy, které připraví na život.

Táborským školám nabídneme maximální podporu v péči o budovy i zjednodušení papírování, aby se jejich vedení mohlo plně soustředit na vzdělávání. Chceme školy, které připraví děti na budoucnost, naučí je sebevědomě komunikovat, přemýšlet v souvislostech a rozvinou jejich sociální kompetence namísto neproduktivního biflování faktů.

3. Rychlejší a jednodušší úřady.

Když se člověk potřebuje obrátit na úřad, měl by mít jistotu, že vše proběhne maximálně rychle a efektivně. Chystáme procesní audit na všech odborech s cílem zmapovat jednotlivé fáze úředních postupů. Kde to bude možné, tam věci urychlíme.

4. Udržitelný přístup k půdě a krajině.

Půda a životní prostředí jsou životně důležité hodnoty pro příští generace, nikoli prostředek k rychlému zisku. Podporujeme hospodáře, kteří nám budou partnery v odpovědném přístupu ke krajině. Chceme pokračovat v obnově zaniklých krajinných prvků, jako jsou meze, remízy, aleje, tůně nebo jezírka. Za důležitou považujeme také výsadbu vhodně zvolené zeleně pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a zabraňování eroze.

5. Více veřejných venkovních sportovišť.

Veřejná hřiště v Táboře během let spíše mizela. Všichni si jistě vzpomeneme, kde všude bývaly za našeho dětství plácky na fotbal a další hry. Dnes jsou tam místo nich často parkoviště. Podpoříme výstavbu nových veřejných venkovních hřišť v různých částech města. Naším cílem je podpora amatérského sportování a motivování všech generací k aktivnímu pohybu.

6. Dostupnější lékařská a sociální péče.

Dobrá dostupnost zdravotní péče, to je základní potřeba každého obyvatele města. Podpoříme nově vznikající ordinace stomatologů, praktických lékařů a pediatrů. A dál budeme zkvalitňovat sítě sociálních služeb pomocí postupně navyšovaného čerpání dotací.

7. Propojený Tábor s dostatkem parkovacích míst.

Naším cílem je postupné zlepšování dopravní situace v Táboře, a to pomocí koncepčních řešení, která zabrání opakujícím se kolapsům při uzavírkách. Prioritou je pro nás dokončení staveb, které už jsou v běhu, tedy přeložka Tesco – Slapy a Tesco – Kaufland. Zároveň chceme iniciovat aktivní přípravu nových dopravních staveb. Těmi jsou přeložky Tesco – Volgogradská ulice, a hlavně severní část přeložky Měšice – Čekanice. Ta vyřeší napojení obou průmyslových zón tak, aby nákladní doprava nezatěžovala obytné zóny Měšic, Čekanic a Blanického předměstí.

Vedle realizace parkovacího domu na Sídlišti nad Lužnicí vytipujeme také vhodná místa pro výstavbu dalších parkovacích míst, s ohledem na modro-zelenou infrastrukturu. Týká se to lokalit Maredův vrch, centrum města, ale i zmíněného Sídliště nad Lužnicí.

8. Atraktivnější Sídliště nad Lužnicí.

Pobočka městského úřadu a detašované pracoviště městské policie v budově bývalé 8. ZŠ zkvalitní život obyvatel Sídliště Nad Lužnicí. Z největšího táborského sídliště chceme postupně vytvářet modernější místo k životu.

Kompletní dlouhodobý program …