Chceme, aby Tábor byl zajímavým, sofistikovaným, navštěvovaným městem, které je známé nejen pro svou historii, ale i pro svůj přístup k modernímu pojetí města. Chceme, aby o něm bylo slyšet v souvislosti s chytrým městem, zázemím pro kulturu, skvělému servisu pro turisty a především s moderní, plně digitální a transparetní samosprávou. Apelujeme na koncepčnost a strategické řízení města ve spolupráci s odborníky i občany.

 1. Město budoucnosti

 2. Moderní město

 3. Finance a investice

 4. Vyvážená doprava

 5. Bydlení a majetek

 6. Bezpečné město

 7. Atraktivni město pro všechny

 8. Město sportu a vzdělání

 9. Živé město

Město budoucnosti

 • Principy strategického plánování a pokračování v koncepčním řízení města.
 • Dohlédneme na smysluplnost koncepce Moderního města a především budeme spolupracovat s ostatními městy. Do koncepce chceme zahrnout mimo jiné wi-fi připojení ve městě, chytré popelnice, osvětlení, chytré zastávky MHD, adaptivní křižovatky, atd.
 • Pokračovat v posilování kanceláře architekta města a transformovat ji do spol. s r. o.
 • Vybudování nové čtvrti Dvorce podle vítězného návrhu.
 • Nikdy nepodpoříme změnu územního plánu pro výstavbu Věznice ve Všechově.

Moderní město

 • Budeme pořádat “Kávu se starostou”, zveřejníme online kalendáře vedení města a povedeme veřejnou evidenci lobbistických schůzek.
 • Pokračování hledání systém podporujícího pozitivní motivaci pro třídění odpadu formou finanční odměny.
 • Sběr otevřených dat a jejich využití pro efektivnější plánování.

Finance a investice

 • “Investiční zásobník” - S veřejností a napříč politickým spektrem předjednáme záměry na investiční projekty. Ty podpořené budou čekat na vhodnou situaci k realizaci (např. dotaci).
 • Zveřejníme městský rozpočet. Bude na internetu, rozklikávací a srozumitelný. Výdaje bude možné prohlížet až na úroveň faktur.

Vyvážená doprava

 • Příprava na přechod k ekologickým palivům vozidel MHD.
 • Budeme řešit parkování na Sídlišti nad Lužnicí a v dalších místech města.
 • Méně parkování na náměstí.

Bydlení a majetek

 • Posílíme bytovou politiku města.

Bezpečné město

 • Zlepšíme práci Městské policie - chceme méně botiček za parkování a větší přítomnost v ulicích. Strážníci musí být s lidmi víc v kontaktu.
 • Zlepšíme a zmodernizujeme veřejné osvětlení parků a zkratek.
 • Posílíme kontrolu méně bezpečných míst.
 • Odpočítávací semafory (především na Vožické).

Atraktivni město pro všechny

 • Výstavba malometrážních bytů - Deskáč před zimním stadionem = podpora mladých rodin, seniorů, pracovníků nemocnice, aj.
 • Hledání dalších řešení nedostatečného počtu ordinací praktiků, zubařů a pediatrů.
 • Prověření možností pro senior cohousing.
 • Podporujeme stávající akční plán sociálních služeb a budeme se snažit o jeho pravidelnou aktualizaci.
 • Více veřejných záchodů.

Město sportu a vzdělání

 • Budeme prosazovat férové a vyvážené rozdělování dotací mezi jednotlivé sporty. Cíl je podpořit sportování především dětí a mládeže, od nejmenších po nejstarší.
 • Zmodernizujeme školství - budeme městem zřizované školy podporovat v moderní výuce, včetně alternativ.
 • Zachováme současnou výši podpory výkonnostního sportu. Ale zavedeme kontrolu využití dotací.

Živé město

 • Moderní, ekologická rekonstrukce Osmičky (bývalé 8.ZŠ) v mezigenerační centrum, kde najdou zázemí různé spolky i seniorské organizace.
 • Rozšíření areálu Komora o odpočinkovou zónu až ulici Volgogradská vč. přebudování rybníku Komora pro koupání a trávení volného času.
 • Zřízení ploch pro legální graffiti a míst i pro jiné současné formy umění.