Chceme, aby Tábor byl městem, kde je radost žít. A nejen dnes, ale také v budoucnosti. K tomu je třeba, aby se rozvíjel na základě koncepce, která vznikne ve spolupráci odborníků a občanů města.

Zde je devět kapitol, které obsahují nápady a opatření, jak toho dosáhnout:

 1. Město budoucnosti

 2. Moderní město

 3. Finance a investice

 4. Vyvážená doprava

 5. Bydlení a majetek

 6. Bezpečné město

 7. Atraktivni město pro všechny

 8. Město sportu a vzdělání

 9. Živé město

Město budoucnosti

 • Prosadíme koncepční řízení města - zpracování dílčích koncepcí fungování města za pomoci odborníků i odborné veřejnosti. Následně budeme prosazovat jejich důsledné dodržování.
 • Dohlédneme na smysluplnost koncepce Moderního města a především budeme spolupracovat s ostatními městy. Do koncepce chceme zahrnout mimo jiné wi-fi připojení ve městě, chytré popelnice, osvětlení, chytré zastávky MHD, adaptivní křižovatky, atd.
 • Posílíme územní plánování - Zvýrazníme roli městského architekta pro ucelené pojetí veřejného prostoru. Do plánování zapojíme veřejnost.
 • Do rozhodování přivedeme odborníky – nechceme, aby v dozorčích radách městských společností seděli politici (trafikanti).
 • Budeme aktivně podporovat vybudování nové čtvrti Dvorce.
 • Nikdy nepodpoříme změnu územního plánu pro výstavbu Věznice ve Všechově.

Moderní město

 • Odstraníme komunikační bariéry mezi městem a občany - Lidé si budou moci vyřizovat veškerou agendu s městem také přes internet, data budou vzájemně provázaná, takže nebudou muset s úřady komunikovat vícekrát.
 • Informace o řízení města budou veřejně dostupné. Od jednání zastupitelstva nebo městských orgánů a firem, přes rozpočet nebo investiční plánování až po registr uzavřených smluv. Jednání zastupitelstva se bude vysílat online.
 • Zasadíme se o to, aby byla všechna veřejná data dostupná ve strojově čitelné formě a otevřených formátech (open data).
 • Budeme pořádat “Kávu se starostou”, zveřejníme online kalendáře vedení města a povedeme veřejnou evidenci lobbistických schůzek.
 • Nastavíme systém podporující pozitivní motivaci pro třídění odpadu formou finanční odměny.
 • Zajistíme sběr otevřených dat a jejich využití pro efektivnější plánování servisních akcí (odvoz odpadu, jízdní řády MHD, rajony strážníků).

Finance a investice

 • “Investiční zásobník” - S veřejností a napříč politickým spektrem předjednáme záměry na investiční projekty. Ty podpořené budou čekat na vhodnou situaci k realizaci (např. dotaci).
 • Zveřejníme městský rozpočet. Bude na internetu, rozklikávací a srozumitelný. Výdaje bude možné prohlížet až na úroveň faktur.
 • Budeme bojovat o udržení vyrovnaného, ideálně přebytkového rozpočtu města.
 • Budeme provádět důslednou zpětnou kontrola investic a využití dotací.
 • Zřídíme městský transparentní účet a všechny smlouvy vyvěsíme na internetu.
 • Připravíme participativní rozpočet.

Vyvážená doprava

 • Provedeme revizi a aktualizaci projektů obchvatů města (Tesco - Slapy, Měšice - Čekanice). Chceme stavět na základě dat, ne pocitů.
 • Připravíme optimalizaci MHD s cílem snížení smogu ve městě. Zapojíme do ní skutečné odborníky.
 • Budeme řešit parkování na Sídlišti nad Lužnicí a v dalších místech města. Navrhneme parkovací domy.
 • Otevřeme diskusi o omezení dopravy na Starém městě. Chceme méně parkování na náměstí.
 • Budeme usilovat o komplexní řešení dopravní situace v Čekanicích, Zavadilce, Čelkovicích, Horkách.

Bydlení a majetek

 • Udržíme cenu vody na stávající úrovni. Nenecháme táborskou vodu cizím korporacím. Ohlídáme transparentní fungování vodovodních společností.
 • Posílíme bytovou politiku města – zabráníme dalšímu prodeji bytů, zavedeme důslednou kontrolu rizikových nájemníků (vymáhání dluhů z nájmu).
 • Nebudeme dále podporovat centralizovanou výrobu tepla v Teplárně Tábor. Podpoříme menší decentralizované a ekologické zdroje tepla. Zajistíme procesní podporu SVJ (bytových domů) při pořizování jiných zdrojů tepla.

Bezpečné město

 • Zlepšíme práci Městské policie - chceme méně botiček za parkování a větší přítomnost v ulicích. Strážníci musí být s lidmi víc v kontaktu. Chceme efektivní, měřitelnou a vyhodnotitelnou činnost.
 • Zlepšíme a zmodernizujeme veřejné osvětlení parků a zkratek.
 • Posílíme kontrolu méně bezpečných míst.
 • Koše umožňující třídit odpad po celém městě
 • Odpočítávací semafory (především na Vožické)

Atraktivni město pro všechny

 • Podpoříme mladé rodiny – výstavbu startovacích bytů.
 • Zasadíme se o dokončení pečovatelského domu u Nemocnice pod transparentním dohledem.
 • Budeme řešit nedostatečný počet ordinací praktiků, zubařů a pediatrů.
 • Budeme aktivně pomáhat seniorům - mj. navrhneme senior cohousing. S jeho realizací bude spjatá architektonická soutěž studentů s důrazem na co nejjednodušší konstrukci a cenu a tudíž maximalizaci kapacity.
 • Podporujeme stávající akční plán sociálních služeb a budeme se snažit o jeho pravidelnou aktualizaci.
 • Více veřejných záchodů

Město sportu a vzdělání

 • Budeme prosazovat férové a vyvážené rozdělování dotací mezi jednotlivé sporty. Cíl je podpořit sportování především dětí a mládeže, od nejmenších po nejstarší.
 • S podporou bude spojená kontrola využití prostředků a zpětná analýza.
 • Zmodernizujeme školství - budeme městem zřizované školy podporovat v moderní výuce, včetně alternativ.
 • Podpoříme rekonstrukce škol a školek.
 • Zachováme současnou výši podpory výkonnostního sportu. Ale zavedeme kontrolu využití dotací.

Živé město

 • Zřídíme nové multifunkční kulturní centrum, kde se budou pořádat výstavy, workshopy, koncerty (vzorem je pro nás: depo2015).
 • Připravíme revitalizaci přírodního amfiteátru Pintovka.
 • Navrhneme přebudování rybníku Komora pro koupání a trávení volného času.
 • Budeme provádět důkladný výběr městem podpořených akcí. Součástí podpory bude také zpětná analýza účelnosti využití dotace.
 • Zpřístupníme legální graffiti plochy pro velkoplošné malby a ve spolupráci s veřejností podpoříme i jiné současné formy umění.

Jak se nám to daří se dozvíte ZDE.