Projednávali jsme Koncepci dostupného bydlení, která je v gesci Martina Maredy. Nyní se k ní sejde pracovní skupina se zastupiteli a po připomínkování zamíří na zastupitelstvo.
O obsahu a cílech vás budeme ještě podrobněji informovat.

V ostře sledované kauze povolení čekanické střelnice jsme nedoporučili prodej pozemku v této lokalitě ani neschválili pronájem do doby doložení projektové dokumentace a hlukové studie.

Městská hromadná doprava bude zase o kus přehlednější - na radě jsme schválili podání žádosti o dotaci na 11 inteligentních označníků zastávek.

Schválili jsme vypsání otevřené architektonické soutěže na bývalou budovu České pošty na Žižkově náměstí.

Monitorovací vozidlo je zase o krok blíže. Schválili jsme zadávací podmínky na veřejnou zakázku na pronájem vozidla a koupi příslušného softwaru.