Zastupitelé

Zastupitelský klub táborských Pirátů


Pracujeme systematicky a práci evidujeme v ukolníčku.

Ten obsahuje řadu úkolů, které spadají pod “programové cíle” volebního programu:

Zjednodušíme fungování pomocí technologií

Odstraníme komunikační bariéry

Pohlídáme toky městských financí

Zatraktivníme město pro všechny

Připravíme revitalizaci přírodního amfiteátru Pintovka