Na jednání rady jsme schválili výsledek výběrového řízení na skatepark na Pražském sídlišti. Pokud zastupitelstvo na příštím zasedání schválí převod peněz, bude se už v červenci letošního roku na Skate plaza, jak se projekt jmenuje, jezdit.

“Po všech martyriích s výběrovými řízeními, se nám konečně podařilo vybrat zhotovitele. Vysoutěžená cena je 5,2 milionu Kč. To je z předpokládaných 7,8 mil velmi pěkná úspora,” uvedl radní Jan Příbramský. Projekt vznikl z vítězného návrhu 1. ročníku participativního rozpočtu, a měl původně stát U hrochů. Nakonec ale bude stát u Zimního stadionu blízko tzv. respiria.

“Skatepark bude unikátní, protože bude tvořen žulovým povrchem a díky tomu bude takřka bezúdržbový. Zvolený materiál je z důvodu rozebíratelnosti povrchu, neboť pod částí skateparku vedou inženýrské sítě,” doplnil Příbramský. Výhodou skateparku také je, že jej bude možné v budoucnu rozšiřovat o další prvky, například mini U-rampu a další.

Díky patří nejen našemu radnímu, jednateli TZM Janu Bendovi a zastupiteli Pospíchalovi, ale také skateové komunitě za trpělivost.